وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی وب و برنامه نویسی

برنامه نویسی تحت وب چیست؟
برنامه نویسی تحت وب به برنامه نویسی گفته می شود که برای تولید نرم افزارهای تحت وب استفاده می شود. این نرم افزارها برای انجام امور مختلف به صورت آنلاین طراحی و ساخته می شوند. برنامه های تحت وب معمولا با یکی از زبان های ASP.Net،PHP،JAVA، پایتون و … نوشته شده و روی سرور قابل نصب است.
یکی از دلایل محبوبیت برنامه های تحت وب، سادگی و قابل دسترس بودن در طول شبانه روز است. برای استفاده از برنامه های وب کافیه کاربر با استفاده از یک مرورگر با اینترنت وصل شود و از برنامه مورد نظر استفاده کند.

SwiftUI Airbnb Clone | iOS 17 | Xcode 15
شرکت:
SwiftUI Airbnb Clone | iOS 17 | Xcode 15
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
Presenting UX Research
شرکت:
Presenting UX Research
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Standard 10.0 Foundation Enterprise Architect Course Level 1
شرکت:
Standard 10.0 Foundation Enterprise Architect Course Level 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
SQL FULL COURSE BASIC TO ADVANCE
شرکت:
SQL FULL COURSE BASIC TO ADVANCE
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Reactive Extensions with C# and .NET
شرکت:
Mastering Reactive Extensions with C# and .NET
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Oracle Data Integrator (ODI)
شرکت:
Mastering Oracle Data Integrator (ODI)
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Machine Learning , UI UX , PowerPoint Presentation Course
شرکت:
Machine Learning , UI UX , PowerPoint Presentation Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Jenkins: Building Continuous Integration Pipelines
شرکت:
Mastering Jenkins: Building Continuous Integration Pipelines
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Postman & OpenAI API For Developers: Basic to Advance Guide!
شرکت:
Postman & OpenAI API For Developers: Basic to Advance Guide!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Java Swing: Hands-On Applications
شرکت:
Mastering Java Swing: Hands-On Applications
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Java WebDriver Automation: Mastering Selenium Web Testing
شرکت:
Java WebDriver Automation: Mastering Selenium Web Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Selenium Automation: a complete package
شرکت:
Selenium Automation: a complete package
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learning Pydantic: Advanced Data Validation In Python
شرکت:
Learning Pydantic: Advanced Data Validation In Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 17 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Running a Web Development Business: The Complete Guide
شرکت:
Running a Web Development Business: The Complete Guide
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn to use JSON
شرکت:
Learn to use JSON
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ROS For Beginners (ROS Noetic, Melodic, Kinetic)
شرکت:
ROS For Beginners (ROS Noetic, Melodic, Kinetic)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn to Design Professional eCommerce App in Flutter
شرکت:
Learn to Design Professional eCommerce App in Flutter
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering GitHub Copilot for Python & Django REST Developers
شرکت:
Mastering GitHub Copilot for Python & Django REST Developers
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Revolutionize UX/UI: AI-Design Strategies with ChatGPT
شرکت:
Revolutionize UX/UI: AI-Design Strategies with ChatGPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering GitHub Actions: From Beginner to Expert
شرکت:
Mastering GitHub Actions: From Beginner to Expert
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Github: A Comprehensive Guide
شرکت:
Mastering Github: A Comprehensive Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Penpot the complete guide
شرکت:
Penpot the complete guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Redux Saga with React: Fast-track Redux Saga intro course
شرکت:
Redux Saga with React: Fast-track Redux Saga intro course
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Basic to Advanced, Complete GraphQL Java with Spring boot 3
شرکت:
Basic to Advanced, Complete GraphQL Java with Spring boot 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳