وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش DNS

DNS for Developers
شرکت:
DNS for Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Network Protocols for Security: DNS
شرکت:
Network Protocols for Security: DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Windows Server 2019: DHCP and DNS
Windows Server 2019: DHCP and DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Complete F5 Bootcamp (LTM,ASM,DNS) – P2 (DNS
شرکت:
Complete F5 Bootcamp (LTM,ASM,DNS) – P2 (DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Learning DNS
Learning DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Protocol Deep Dive: DNS
شرکت:
Protocol Deep Dive: DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Windows Server 2022: DHCP and DNS
Windows Server 2022: DHCP and DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
DNS Configuration ln A Virtual Production Environment
شرکت:
DNS Configuration ln A Virtual Production Environment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Complete Infoblox Technical Training (NIOS/BloxOne) P1/NIOS
شرکت:
Complete Infoblox Technical Training (NIOS/BloxOne) P1/NIOS
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Protocol Deep Dive: DNS
شرکت:
Protocol Deep Dive: DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Linux Managing DNS Servers (LPIC-2)
شرکت:
Linux Managing DNS Servers (LPIC-2)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Deep Dive: Domain Name Service (DNS)
شرکت:
Deep Dive: Domain Name Service (DNS)
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Implementing Windows Server 2019 DNS
شرکت:
Implementing Windows Server 2019 DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
ویندوز سرور 2022: DHCP و DNS
ویندوز سرور 2022: DHCP و DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۴ آبان ۱۴۰۱
امتحان 302: متخصص DNS BIG-IP
شرکت:
امتحان 302: متخصص DNS BIG-IP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
کورس یادگیری DNS
شرکت:
کورس یادگیری DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری گام به گام DNS Bind
شرکت:
یادگیری گام به گام DNS Bind
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۶ بهمن ۱۴۰۰
آموزش کامل Linux DNS
شرکت:
آموزش کامل Linux DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ شهریور ۱۳۹۹
فیلم یادگیری پیشرفته DNS and BIND
شرکت:
فیلم یادگیری پیشرفته DNS and BIND
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ شهریور ۱۳۹۹