وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (Internet of Things) عبارت است از شبکه ای از اشیای فیزیکی که توسط اینترنت به هم متصل شده اند. این گونه شبکه ها از اتصال هزاران وسیله به همدیگر تشکیل می شوند و جزء شبکه های LLN محسوب می شوند.در اینترنت اشیائ از پروتکل RPL استفاده می شود.
اینترنت اشیاء دارای کاربردها و فیلدهای گسترده ای است:
هوشمندسازی شهر (Smart-City)
کنترل هوشمند وسیله های نقلیه (Connected-Car)
مانیتورینگ و هوشمندسازی مزارع کشاورزی (Smart-Agriculture)
کنترل منازل و ساختمان ها (Connected-Buildings)
پایش سلامتی انسان (Connected-Health)
هوشمندسازی فروشگاه (Smart-Retail)
هوشمندسازی زنجیره تأمین (Smart-Supply-Chain)
کنترل وسیله های منزل از راه دور (Smart-Home)

IoT Application Development with Matter and the ESP32
شرکت:
IoT Application Development with Matter and the ESP32
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Intro to IoT Pentesting
شرکت:
Intro to IoT Pentesting
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
IoT with NodeMCu: Build, Connect, Innovate
شرکت:
IoT with NodeMCu: Build, Connect, Innovate
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
IoT Control and Automation Serial to Browser with Arduino
شرکت:
IoT Control and Automation Serial to Browser with Arduino
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to IoT Hacking
شرکت:
Introduction to IoT Hacking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
IoT Product Security
IoT Product Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۱۷ دی ۱۴۰۲
PLC and Python to AWS in IIoT with Siemens and CoDeSys
شرکت:
PLC and Python to AWS in IIoT with Siemens and CoDeSys
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Securing the IoT: Privacy
Securing the IoT: Privacy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Xage Zero Trust Blockchain-Protected Fabric for IIOT
شرکت:
Xage Zero Trust Blockchain-Protected Fabric for IIOT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
شرکت:
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The Ultimate Guide to IoT with Raspberry Pi and Python -2023
شرکت:
The Ultimate Guide to IoT with Raspberry Pi and Python -2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Internet of Things (IoT) – The Mega Course
شرکت:
Internet of Things (IoT) – The Mega Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Embedded Ethernet on STM32 Using W5500 for IoT Applications
شرکت:
Embedded Ethernet on STM32 Using W5500 for IoT Applications
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Internet of Things (IoT) : Fundamental Course (101 level)
شرکت:
Internet of Things (IoT) : Fundamental Course (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Certified Wireless IoT Solutions Administrator (CWISA-102) Online Training
شرکت:
Certified Wireless IoT Solutions Administrator (CWISA-102) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
IoT Pentest
شرکت:
IoT Pentest
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ مرداد ۱۴۰۲
Securing the IoT: Security Risks
Securing the IoT: Security Risks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
AI in Connected Products (AIOT)
AI in Connected Products (AIOT)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Learning Azure IoT Edge
Learning Azure IoT Edge
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Master Course of Edge Computing 3.0
شرکت:
Master Course of Edge Computing 3.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn IOT Basics
شرکت:
Learn IOT Basics
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲