وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش اینترنت اشیا

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا (Internet of Things) عبارت است از شبکه ای از اشیای فیزیکی که توسط اینترنت به هم متصل شده اند. این گونه شبکه ها از اتصال هزاران وسیله به همدیگر تشکیل می شوند و جزء شبکه های LLN محسوب می شوند.در اینترنت اشیائ از پروتکل RPL استفاده می شود.
اینترنت اشیاء دارای کاربردها و فیلدهای گسترده ای است:
هوشمندسازی شهر (Smart-City)
کنترل هوشمند وسیله های نقلیه (Connected-Car)
مانیتورینگ و هوشمندسازی مزارع کشاورزی (Smart-Agriculture)
کنترل منازل و ساختمان ها (Connected-Buildings)
پایش سلامتی انسان (Connected-Health)
هوشمندسازی فروشگاه (Smart-Retail)
هوشمندسازی زنجیره تأمین (Smart-Supply-Chain)
کنترل وسیله های منزل از راه دور (Smart-Home)

Introduction to the IoT Development Framework : ESP-IDF
شرکت:
Introduction to the IoT Development Framework : ESP-IDF
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Introduction to AWS Machine Learning for IoT
شرکت:
Introduction to AWS Machine Learning for IoT
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Internet of Things: A Beginners’ Guide to Technologies
شرکت:
Internet of Things: A Beginners’ Guide to Technologies
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Build your own IOT applications and monitor data in your app
شرکت:
Build your own IOT applications and monitor data in your app
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
IoT with Raspberry PI Pico W (C++)
شرکت:
IoT with Raspberry PI Pico W (C++)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Azure IoT Central for Beginners: Your First IoT Prototype
شرکت:
Azure IoT Central for Beginners: Your First IoT Prototype
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Ethical Hacking: Hacking IoT and OT
شرکت:
Ethical Hacking: Hacking IoT and OT
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Internet of Things Business Impact
شرکت:
Internet of Things Business Impact
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
هوشمند سازی خانه ها با Raspberry Pi
شرکت:
هوشمند سازی خانه ها با Raspberry Pi
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
دوره پیشرفته Alexa
شرکت:
دوره پیشرفته Alexa
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری TinyML
کورس یادگیری TinyML
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۵ مرداد ۱۴۰۱