وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

حسابداری

DeFi – A complete guide on Decentalized Finance
شرکت:
DeFi – A complete guide on Decentalized Finance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Decentralized Finance – Understanding how DeFi really works
شرکت:
Decentralized Finance – Understanding how DeFi really works
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Alteryx for Financial Services
Alteryx for Financial Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Become a Decentralized Finance Master
شرکت:
Become a Decentralized Finance Master
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Xero Accounting Bookkeeping 2023
شرکت:
Xero Accounting Bookkeeping 2023
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tally ERP 9 Basic to Advance Training Course
شرکت:
Tally ERP 9 Basic to Advance Training Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tally Erp 9 + Tally Prime + GST  2023 – Certificate Course
شرکت:
Tally Erp 9 + Tally Prime + GST 2023 – Certificate Course
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tally : Beginner to Advance GST Accounting using Tally Prime
شرکت:
Tally : Beginner to Advance GST Accounting using Tally Prime
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 19 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Tableau for Finance: Visualize Financial Data using Tableau
شرکت:
Tableau for Finance: Visualize Financial Data using Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 14 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sage 50 Payroll
شرکت:
Sage 50 Payroll
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Revenue Cycle Management (RCM)
شرکت:
Revenue Cycle Management (RCM)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Excel for the Corporate Financial Analyst
شرکت:
Microsoft Excel for the Corporate Financial Analyst
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Mastering QuickBooks 2023 Full course
شرکت:
Mastering QuickBooks 2023 Full course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
The complete beginners guide to SAP Accounts Payable
شرکت:
The complete beginners guide to SAP Accounts Payable
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
SAP Revenue Accounting and Reporting – IFRS 15
شرکت:
SAP Revenue Accounting and Reporting – IFRS 15
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Master DeFi in 2022
شرکت:
Master DeFi in 2022
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Must Know Financial Concepts and Terms for IT Pros Course
شرکت:
Must Know Financial Concepts and Terms for IT Pros Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
An Introduction to Fintech The Revolution of Financial Services
شرکت:
An Introduction to Fintech The Revolution of Financial Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Deep Learning Application for Finance
شرکت:
Deep Learning Application for Finance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
The Complete Personal Finance for Kids and Teenagers Course
شرکت:
The Complete Personal Finance for Kids and Teenagers Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 5 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲