وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Kotlin

Kotlin

Kotlin یک زبان برنامه نویسی است که open source هست. زبان کاتلین مزایای بسیاری را برای توسعه دهندگان Jvm و Android ارائه داده است. Kotlin پشتیبان عالی توسط اندروید استودیو دارد. زبان کاتلین با جاوا در بسیاری از پروژه های مشابه در حال رقابت است.این زبان Open Source، استاتیک، عملگرا و ترکیبی از برنامه نویسی کاربردی و شئ گرا می باشد. زبان کاتلین خطاهای زمان اجرا را کاهش داده و انعطاف پذیری و سرعت بالایی دارد. زبان برنامه نویسی کاتلین دارای کتابخانه قوی ایست که می توانید بخش های طولانی و تکراری کد را با روش فراخوانی توابع جایگزین نمایید

 

Kotlin Mastery 2024: Premium Edition Crash Course
شرکت:
Kotlin Mastery 2024: Premium Edition Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Error Handling in Kotlin
شرکت:
Error Handling in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course
شرکت:
Kotlin | Android App Development Hands-on Projects Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 3 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Data Access with Exposed in Kotlin
شرکت:
Data Access with Exposed in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Kotlin From the Ground Up
شرکت:
Kotlin From the Ground Up
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Object-Oriented Programming in Kotlin
شرکت:
Object-Oriented Programming in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Kotlin for Java Developers
شرکت:
Kotlin for Java Developers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Learn Practical Approach to OpenCV using Kotlin
شرکت:
Learn Practical Approach to OpenCV using Kotlin
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Master Android by Building 3 Applications in Kotlin Language
شرکت:
Master Android by Building 3 Applications in Kotlin Language
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
REST API in Kotlin & Ktor
شرکت:
REST API in Kotlin & Ktor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Android Development: Retrofit with Java
Android Development: Retrofit with Java
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Android Jetpack Compose with Retrofit Room Hilt in Kotlin
شرکت:
Android Jetpack Compose with Retrofit Room Hilt in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 15 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Developing Android Applications with Kotlin: The Big Picture
شرکت:
Developing Android Applications with Kotlin: The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Developing Android Applications with Kotlin: Getting Started
شرکت:
Developing Android Applications with Kotlin: Getting Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Developing Android Applications with Kotlin: Custom Views Playbook
شرکت:
Developing Android Applications with Kotlin: Custom Views Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Kotlin Fundamentals
شرکت:
Kotlin Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
شرکت:
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
شرکت:
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kotlin Serialization
شرکت:
Kotlin Serialization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Building DSLs in Kotlin
شرکت:
Building DSLs in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲