وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Kotlin

Kotlin

Kotlin یک زبان برنامه نویسی است که open source هست. زبان کاتلین مزایای بسیاری را برای توسعه دهندگان Jvm و Android ارائه داده است. Kotlin پشتیبان عالی توسط اندروید استودیو دارد. زبان کاتلین با جاوا در بسیاری از پروژه های مشابه در حال رقابت است.این زبان Open Source، استاتیک، عملگرا و ترکیبی از برنامه نویسی کاربردی و شئ گرا می باشد. زبان کاتلین خطاهای زمان اجرا را کاهش داده و انعطاف پذیری و سرعت بالایی دارد. زبان برنامه نویسی کاتلین دارای کتابخانه قوی ایست که می توانید بخش های طولانی و تکراری کد را با روش فراخوانی توابع جایگزین نمایید

 

Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
شرکت:
Build a Website from Scratch with Kotlin and Jetpack Compose
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
شرکت:
Programming in Kotlin Fundamentals by Emmanuel Okiche
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kotlin Serialization
شرکت:
Kotlin Serialization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Building DSLs in Kotlin
شرکت:
Building DSLs in Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete 2023 Kotlin Tutorial For Development [BootCamp]
شرکت:
The Complete 2023 Kotlin Tutorial For Development [BootCamp]
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Your First Kotlin Android App Polishing the App
شرکت:
Your First Kotlin Android App Polishing the App
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Jetpack Compose for Designers
شرکت:
Jetpack Compose for Designers
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
ChatGPT & Android: Build Chatbots & Assistants (Java/Kotlin)
شرکت:
ChatGPT & Android: Build Chatbots & Assistants (Java/Kotlin)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 17 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Kotlin Essential Training: Object-Oriented and Async Code
Kotlin Essential Training: Object-Oriented and Async Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Advanced Kotlin Database Development
Advanced Kotlin Database Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and SolidJs
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and Electron Vue
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Transitioning from Java to Kotlin
Transitioning from Java to Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
برنامه نویسی به زبان Kotlin
شرکت:
برنامه نویسی به زبان Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۳ مهر ۱۴۰۱
API های RESTful را بوسیله Kotlin و Spring Boot بسازید
شرکت:
API های RESTful را بوسیله Kotlin و Spring Boot بسازید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 24 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
توسعه اندروید App ها بوسیله Kotlin
شرکت:
توسعه اندروید App ها بوسیله Kotlin
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۱ تیر ۱۴۰۱
آشنایی با توسعه Kotlin و Android
شرکت:
آشنایی با توسعه Kotlin و Android
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
معماری تمیز اندروید : MVVM, Jetpack components + Kotlin
شرکت:
معماری تمیز اندروید : MVVM, Jetpack components + Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
معماری تمیز آندروید: MVVM، اجزای Jetpack + Kotlin
شرکت:
معماری تمیز آندروید: MVVM، اجزای Jetpack + Kotlin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
کدنویسی مبتدی تا متخصص Java + Kotlin + Android
شرکت:
کدنویسی مبتدی تا متخصص Java + Kotlin + Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۱ فروردین ۱۴۰۱