وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Xamarin

Xamarin.Forms 5 Fundamentals
شرکت:
Xamarin.Forms 5 Fundamentals
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
دوره توسعه دهنده Xamarin
شرکت:
دوره توسعه دهنده Xamarin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۱
حرکت از Xamarin.Forms به .NET MAUI
حرکت از Xamarin.Forms به .NET MAUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱ مرداد ۱۴۰۱
مهاجرت از Xamarin.Forms به .NET MAUI
مهاجرت از Xamarin.Forms به .NET MAUI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
آشنایی با توسعه موبایل با Xamarin
شرکت:
آشنایی با توسعه موبایل با Xamarin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
آموزش ساخت برنامه های Cross Platform بوسیله Xamarin.Forms
شرکت:
آموزش ساخت برنامه های Cross Platform بوسیله Xamarin.Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
آموزش معماری برنامه های Xamarin.Forms
شرکت:
آموزش معماری برنامه های Xamarin.Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
فیلم کدنویسی کامل Xamarin.Android
شرکت:
فیلم کدنویسی کامل Xamarin.Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
آموزش امکانات جدید در Xamarin Forms 4.0
شرکت:
آموزش امکانات جدید در Xamarin Forms 4.0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
آشنایی سریع با Xamarin.Forms
شرکت:
آشنایی سریع با Xamarin.Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۳۹۸
آموزش کار با Xamarin.Forms Shell
شرکت:
آموزش کار با Xamarin.Forms Shell
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ آذر ۱۳۹۸
آموزش کار با Xamarin و Xamarin.Forms
شرکت:
آموزش کار با Xamarin و Xamarin.Forms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۴ آبان ۱۳۹۸