وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Acrobat

Adobe Acrobat Basics: Features Everyone Should Know
Adobe Acrobat Basics: Features Everyone Should Know
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Acrobat Pro Essential Training
Acrobat Pro Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Streamline Your Document Workflow with Adobe Acrobat
شرکت:
Streamline Your Document Workflow with Adobe Acrobat
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced Accessible PDFs
Advanced Accessible PDFs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
دوره مقدماتی Adobe Acrobat DC
شرکت:
دوره مقدماتی Adobe Acrobat DC
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
دوره پیشرفته Adobe Acrobat DC
شرکت:
دوره پیشرفته Adobe Acrobat DC
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
استاد شدن در کار با Adobe Acrobat Pro DC
شرکت:
استاد شدن در کار با Adobe Acrobat Pro DC
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 1 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۴۰۱
ایجاد PDF های قابل دسترس
ایجاد PDF های قابل دسترس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۰
آموزش ضروری Acrobat DC
آموزش ضروری Acrobat DC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری کار با Cloud Libraries
کورس یادگیری کار با Cloud Libraries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
آموزش فرم سازی با Adobe Acrobat DC
شرکت:
آموزش فرم سازی با Adobe Acrobat DC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ بهمن ۱۳۹۹
آموزش فرم سازی در Acrobat X
آموزش فرم سازی در Acrobat X
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
آموزش کامل و کاربردی Acrobat 9 Pro
آموزش کامل و کاربردی Acrobat 9 Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
آموزش کامل یادگیری Acrobat Reader DC
آموزش کامل یادگیری Acrobat Reader DC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
آموزش کامل نرم افزار Acrobat X
آموزش کامل نرم افزار Acrobat X
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 1 دقیقه
۲۳ بهمن ۱۳۹۸