وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی شارپ

سی شارپ چیست؟

#C یک زبان برنامه نویسی چند مدلی است که شامل دستوری ، تابعی، عمومی، شیء گرا و جزء گرا است . این زبان توسط شرکت مایکروسافت و از دل فریم ورک .NET مایکروسافت خلق و پرورش یافت و بعد ها توانست استاندارد های ISO و Ecma را دریافت کند و به‌عنوان یک زبان استاندارد تایید شود.در عین حال زبان C# ، زبان برگزیده مایکروسافت برای ایجاد سیستم عامل ویندوز و ویندوزفون برای سیستم عامل موبایل‌هایی همچون HTC ، مایکروسافت و نوکیا می باشد.

Learn to Make a 3D Platformer Game with Unity & C#
شرکت:
Learn to Make a 3D Platformer Game with Unity & C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Mastering Automation Testing with Selenium and C#
شرکت:
Mastering Automation Testing with Selenium and C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Fast C# by Windows Forms – Create Windows Apps, SQL in C#
شرکت:
Fast C# by Windows Forms – Create Windows Apps, SQL in C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 6 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete C# Unity Game Development 3D For Absolute Beginners
شرکت:
Complete C# Unity Game Development 3D For Absolute Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete 3D FPS Game in Unity C# For Beginners 2024
شرکت:
Complete 3D FPS Game in Unity C# For Beginners 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 15 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
C# Unity Game using the Wax Blockchain
شرکت:
C# Unity Game using the Wax Blockchain
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
C# Back-end Development Bootcamp 2024
شرکت:
C# Back-end Development Bootcamp 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
C# Exception and Error Handling
C# Exception and Error Handling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create an epic 2D Mobile Game with Unity & C#
شرکت:
Create an epic 2D Mobile Game with Unity & C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Autodesk Revit Dynamo Zero Touch Nodes with C# Creation
شرکت:
Autodesk Revit Dynamo Zero Touch Nodes with C# Creation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unity iOS & Android Car Racing Game Development Course 2024
شرکت:
Unity iOS & Android Car Racing Game Development Course 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Reactive Extensions with C# and .NET
شرکت:
Mastering Reactive Extensions with C# and .NET
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
NX Open API using C# | NX Customization for Beginners
شرکت:
NX Open API using C# | NX Customization for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Deep-Dive Windows Forms in C#
شرکت:
Deep-Dive Windows Forms in C#
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Complete 2D Space Shooter in Unity C# For Beginners 2024
شرکت:
Complete 2D Space Shooter in Unity C# For Beginners 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
C#: Applied Data Structures
C#: Applied Data Structures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
C# Programming using .NET
شرکت:
C# Programming using .NET
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
C# Intermediate
شرکت:
C# Intermediate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Selenium WebDriver Masterclass with C#
شرکت:
Selenium WebDriver Masterclass with C#
53,700 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت و 29 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Quick C# by Windows Forms – Create Windows Apps, SQL in C#
شرکت:
Quick C# by Windows Forms – Create Windows Apps, SQL in C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 6 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn to Create 2D Action Shooter Game Unity & C#
شرکت:
Learn to Create 2D Action Shooter Game Unity & C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Dynamic Data Harvesting: Mastering Web Scraping with C#
شرکت:
Dynamic Data Harvesting: Mastering Web Scraping with C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Complete 2D Platformer in Unity C# For Beginners
شرکت:
Complete 2D Platformer in Unity C# For Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
SOLIDWORKS PDM API : How To Write C# Add-ins
شرکت:
SOLIDWORKS PDM API : How To Write C# Add-ins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲