وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی شارپ

سی شارپ چیست؟

#C یک زبان برنامه نویسی چند مدلی است که شامل دستوری ، تابعی، عمومی، شیء گرا و جزء گرا است . این زبان توسط شرکت مایکروسافت و از دل فریم ورک .NET مایکروسافت خلق و پرورش یافت و بعد ها توانست استاندارد های ISO و Ecma را دریافت کند و به‌عنوان یک زبان استاندارد تایید شود.در عین حال زبان C# ، زبان برگزیده مایکروسافت برای ایجاد سیستم عامل ویندوز و ویندوزفون برای سیستم عامل موبایل‌هایی همچون HTC ، مایکروسافت و نوکیا می باشد.

Complete 2D Platformer in Unity C# For Beginners
شرکت:
Complete 2D Platformer in Unity C# For Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
SOLIDWORKS PDM API : How To Write C# Add-ins
شرکت:
SOLIDWORKS PDM API : How To Write C# Add-ins
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
ORM, N-Tier Architecture, Multi Layered Applications
شرکت:
ORM, N-Tier Architecture, Multi Layered Applications
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Create a Meele Combat System in Unity and C#
شرکت:
Create a Meele Combat System in Unity and C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 7 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Complete 2D Platformer in Unity C#
شرکت:
Complete 2D Platformer in Unity C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 7 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Learning C# With Console Applications
شرکت:
Learning C# With Console Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
DotNet Maui Mobile Apps Developer Course
شرکت:
DotNet Maui Mobile Apps Developer Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Autodesk Revit 2023 Family Calibration For C# Addin Creation
شرکت:
Autodesk Revit 2023 Family Calibration For C# Addin Creation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
C# Practice Interfaces and Abstract Classes
C# Practice Interfaces and Abstract Classes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
C# Practice Generic Collections
C# Practice Generic Collections
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
C# Practice Attributes
C# Practice Attributes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Learn To Create First Person Shooter FPS With Unity & C#
شرکت:
Learn To Create First Person Shooter FPS With Unity & C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
learn C# .NET from scratch | C# .NET full course | .NET
شرکت:
learn C# .NET from scratch | C# .NET full course | .NET
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Gentle Introduction to C# Fundamentals
شرکت:
Gentle Introduction to C# Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 29 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Unity Game Development: Beginner to Pro
شرکت:
Unity Game Development: Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
Creating a 2D PC Space Invaders Game Using Unity and C#
شرکت:
Creating a 2D PC Space Invaders Game Using Unity and C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
300+ C# Coding Challenges for Beginners: Fundamentals 2023
شرکت:
300+ C# Coding Challenges for Beginners: Fundamentals 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 8 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Master Data Structures using C#.Net
شرکت:
Master Data Structures using C#.Net
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
WPF MVVM in Depth
شرکت:
WPF MVVM in Depth
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Data Structures and Algorithms (C# code in GitHub)
شرکت:
Data Structures and Algorithms (C# code in GitHub)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲