وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی شارپ

سی شارپ چیست؟

#C یک زبان برنامه نویسی چند مدلی است که شامل دستوری ، تابعی، عمومی، شیء گرا و جزء گرا است . این زبان توسط شرکت مایکروسافت و از دل فریم ورک .NET مایکروسافت خلق و پرورش یافت و بعد ها توانست استاندارد های ISO و Ecma را دریافت کند و به‌عنوان یک زبان استاندارد تایید شود.در عین حال زبان C# ، زبان برگزیده مایکروسافت برای ایجاد سیستم عامل ویندوز و ویندوزفون برای سیستم عامل موبایل‌هایی همچون HTC ، مایکروسافت و نوکیا می باشد.

Design Patterns in C# Demystified: Creational
شرکت:
Design Patterns in C# Demystified: Creational
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Create Games With C# & WinForms (step by step for beginners)
شرکت:
Create Games With C# & WinForms (step by step for beginners)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
C# Logical Puzzles Games & Algorithm Projects (step by step)
شرکت:
C# Logical Puzzles Games & Algorithm Projects (step by step)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
C# Database Driven WinForm Apps (step by step projects)
شرکت:
C# Database Driven WinForm Apps (step by step projects)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
C# AddIn Creation with Revit API 2023 TreeViews and Events
شرکت:
C# AddIn Creation with Revit API 2023 TreeViews and Events
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
C# Unit Testing with xUnit
C# Unit Testing with xUnit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
C# Cross-Platform Development
C# Cross-Platform Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Asynchronous Programming in C#
Asynchronous Programming in C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Handling Long-Running Tasks in .NET Core
شرکت:
Handling Long-Running Tasks in .NET Core
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Design Patterns in C# and .NET
شرکت:
Design Patterns in C# and .NET
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 23 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Automotive Test Automation using C#
شرکت:
Automotive Test Automation using C#
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
C# The Complete Guide for Students
شرکت:
C# The Complete Guide for Students
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
C# API Test Automation
شرکت:
C# API Test Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Getting started with Modern C#: Mastering the Basics
شرکت:
Getting started with Modern C#: Mastering the Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
100 Days of C#: The Practical C# Bootcamp for beginners
شرکت:
100 Days of C#: The Practical C# Bootcamp for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
The Complete Carbon Programming Course
شرکت:
The Complete Carbon Programming Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Secure Coding and Design Best Practices in C#
شرکت:
Secure Coding and Design Best Practices in C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
ZerotoMastery – C#.NET Bootcamp The Fundamentals (OOP, LINQ, Test Automation + more)
شرکت:
ZerotoMastery – C#.NET Bootcamp The Fundamentals (OOP, LINQ, Test Automation + more)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Decoding Antipatterns
شرکت:
Decoding Antipatterns
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Selenium 4 Fundamentals with C#
شرکت:
Selenium 4 Fundamentals with C#
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
XAML Essential Training
XAML Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲