وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش سی شارپ

سی شارپ چیست؟

#C یک زبان برنامه نویسی چند مدلی است که شامل دستوری ، تابعی، عمومی، شیء گرا و جزء گرا است . این زبان توسط شرکت مایکروسافت و از دل فریم ورک .NET مایکروسافت خلق و پرورش یافت و بعد ها توانست استاندارد های ISO و Ecma را دریافت کند و به‌عنوان یک زبان استاندارد تایید شود.در عین حال زبان C# ، زبان برگزیده مایکروسافت برای ایجاد سیستم عامل ویندوز و ویندوزفون برای سیستم عامل موبایل‌هایی همچون HTC ، مایکروسافت و نوکیا می باشد.

Data Integrations for Revit API Plugins C#
شرکت:
Data Integrations for Revit API Plugins C#
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
ASP.NET Core Web API Bootcamp – Build REST APIs with C# .NET
شرکت:
ASP.NET Core Web API Bootcamp – Build REST APIs with C# .NET
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
What’s New in .NET 7
شرکت:
What’s New in .NET 7
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn Unity3D Mobile Games  with Best C# Design Patterns!
شرکت:
Learn Unity3D Mobile Games with Best C# Design Patterns!
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Object-Oriented Programming with C#
Object-Oriented Programming with C#
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
C# Framework Design
C# Framework Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
.NET Platform Explained
.NET Platform Explained
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
.NET MAUI for Beginners
.NET MAUI for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
.NET Interoperability Fundamentals
شرکت:
.NET Interoperability Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Event-Driven Microservices: Develop and Test with C# .NET
شرکت:
Event-Driven Microservices: Develop and Test with C# .NET
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 2 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
C# Revit Plugin Creation Forms and Visualizations
شرکت:
C# Revit Plugin Creation Forms and Visualizations
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Unity C# –  An in-depth mobile Game Development course
شرکت:
Unity C# – An in-depth mobile Game Development course
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Learn To Create a Complete Save System in Unity & C#
شرکت:
Learn To Create a Complete Save System in Unity & C#
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
From Zero Step by Step C# for Revit API for PlugIn Creation
شرکت:
From Zero Step by Step C# for Revit API for PlugIn Creation
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
C# With Visual Studio Community 2022 (With Exercises)
شرکت:
C# With Visual Studio Community 2022 (With Exercises)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
C# Object-Oriented Programming Fundamentals
شرکت:
C# Object-Oriented Programming Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Beginner functional app course(Unity, C#, and Visual Studio)
شرکت:
Beginner functional app course(Unity, C#, and Visual Studio)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Fever Tracking System Design using C# and .NET
شرکت:
Fever Tracking System Design using C# and .NET
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Functional C# 10
شرکت:
Functional C# 10
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
C# 10 Unit Testing
شرکت:
C# 10 Unit Testing
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
C# Fundamentals
شرکت:
C# Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
.NET 7 First Look
.NET 7 First Look
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Create an epic 2D Mobile Game with Unity & C#
شرکت:
Create an epic 2D Mobile Game with Unity & C#
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
C# Tutorial: Full Course For Beginners – Fundamentals of C#
شرکت:
C# Tutorial: Full Course For Beginners – Fundamentals of C#
49,900 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت و 28 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱