وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش گرافیک ، طراحی و نقاشی دیجیتال

نقاشی دیجیتال شاخه ای از گرافیک دیجیتالی و کامپیوتریست که با بهره گیری از ابزار هایی نظیر قلم نوری یا ماوس به طراحی و خلق آثار دیجیتالی از هر سبک و سیاقی می پردازند. در این سبک ازنقاشی به وضوح نقش دانش نقاشی به صورت فیزیکی ، بر روی کاغذ و بوم احساس می شود.ویژگی‌های بصری خاصی که نقاشی‌های دیجیتالی دارند به نرم‌افزارهای استفاده شده آنها بازمی‌گردد که شامل مواردی همچون شفافیت، تقارن، تکرار، بافت تصویر، برجسته کردن و اشکال مختلف مانند دایره‌ها و مربع‌ها و غیره است.یکی از مواردی که به واسطه نرم‌افزارها به توانایی‌های هنرمند می‌افزاید قابلیت بازگشت به مراحل قبلی طراحی خود است که بدون ایجاد ردی از گذشته می‌توانند تصویر خود را ایجاد کنند. این امر راه را برای ایجاد تصاویر بصری بسیار آسان‌تر از روش‌های فیزیکی قبلی می‌کند.
انتخاب برنامه برای نقاشی دیجیتالی بستگی به خصوصیات طرحی دارد که مد نظر هنرمند است و همچنین نوع خروجی که برنامه ارائه می‌کند، و از همین رو طراحان به محیط‌های مختلفی برای ایجاد آثار خود دسترسی دارند که با ویژگی‌های جدیدی مجهز شده‌اند.

The 3 Building Blocks of Drawing & a 7 Day Challenge for Quick Growth
شرکت:
The 3 Building Blocks of Drawing & a 7 Day Challenge for Quick Growth
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۶ خرداد ۱۴۰۲
Watercolor Florals: Learn to Capture and Paint the Essence of a Flower
شرکت:
Watercolor Florals: Learn to Capture and Paint the Essence of a Flower
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Animation Pitch Bible: Create and Share an Animated World
شرکت:
The Animation Pitch Bible: Create and Share an Animated World
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Photoshop 101 – Learn the Foundations
شرکت:
Photoshop 101 – Learn the Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn InDesign in an hour
شرکت:
Learn InDesign in an hour
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intuitive InDesign 3: Concise, Creative Text
شرکت:
Intuitive InDesign 3: Concise, Creative Text
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction To Technical Pens For Beginners: Sketching With Steel Nib Technical Pens
شرکت:
Introduction To Technical Pens For Beginners: Sketching With Steel Nib Technical Pens
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Draw Birds in Procreate
شرکت:
Draw Birds in Procreate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creating Icons and Logos with Illustrator [Design Beginners Bootcamp 1/12]
شرکت:
Creating Icons and Logos with Illustrator [Design Beginners Bootcamp 1/12]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creating Leaf Brushes in Adobe Illustrator
شرکت:
Creating Leaf Brushes in Adobe Illustrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cartoon Animation Course – Animating a Walk Cycle On The Spot
شرکت:
Cartoon Animation Course – Animating a Walk Cycle On The Spot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
A Beginner’s Guide to Procreate: Digital Illustration on the iPad
شرکت:
A Beginner’s Guide to Procreate: Digital Illustration on the iPad
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ultimate Graphic Design Masterclass!- Guide to Great Design!
شرکت:
Ultimate Graphic Design Masterclass!- Guide to Great Design!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Streamline Your Document Workflow with Adobe Acrobat
شرکت:
Streamline Your Document Workflow with Adobe Acrobat
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Adobe InDesign in 5 hours
شرکت:
Mastering Adobe InDesign in 5 hours
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 6 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
CreatureArtTeacher – Drawing with Life, Energy and Story – David Colman
شرکت:
CreatureArtTeacher – Drawing with Life, Energy and Story – David Colman
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Complete Mega Course -Beginner to Advanced
شرکت:
Adobe Illustrator Complete Mega Course -Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Winter House Digital Painting using Autodesk Sketchbook
شرکت:
Learn Winter House Digital Painting using Autodesk Sketchbook
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Handpaint Complete Guide 2022
شرکت:
Handpaint Complete Guide 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Write and Produce Manga with Author, Brandon Chen
شرکت:
Write and Produce Manga with Author, Brandon Chen
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
2D Character Design Magician
شرکت:
2D Character Design Magician
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Draw and Develop a Superhero Figure
شرکت:
How to Draw and Develop a Superhero Figure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲