وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش گرافیک ، طراحی و نقاشی دیجیتال

نقاشی دیجیتال شاخه ای از گرافیک دیجیتالی و کامپیوتریست که با بهره گیری از ابزار هایی نظیر قلم نوری یا ماوس به طراحی و خلق آثار دیجیتالی از هر سبک و سیاقی می پردازند. در این سبک ازنقاشی به وضوح نقش دانش نقاشی به صورت فیزیکی ، بر روی کاغذ و بوم احساس می شود.ویژگی‌های بصری خاصی که نقاشی‌های دیجیتالی دارند به نرم‌افزارهای استفاده شده آنها بازمی‌گردد که شامل مواردی همچون شفافیت، تقارن، تکرار، بافت تصویر، برجسته کردن و اشکال مختلف مانند دایره‌ها و مربع‌ها و غیره است.یکی از مواردی که به واسطه نرم‌افزارها به توانایی‌های هنرمند می‌افزاید قابلیت بازگشت به مراحل قبلی طراحی خود است که بدون ایجاد ردی از گذشته می‌توانند تصویر خود را ایجاد کنند. این امر راه را برای ایجاد تصاویر بصری بسیار آسان‌تر از روش‌های فیزیکی قبلی می‌کند.
انتخاب برنامه برای نقاشی دیجیتالی بستگی به خصوصیات طرحی دارد که مد نظر هنرمند است و همچنین نوع خروجی که برنامه ارائه می‌کند، و از همین رو طراحان به محیط‌های مختلفی برای ایجاد آثار خود دسترسی دارند که با ویژگی‌های جدیدی مجهز شده‌اند.

Essential Graphic Design With Canva From Novice to Expert
شرکت:
Essential Graphic Design With Canva From Novice to Expert
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Photoshop CC: Social Media Banner Ads Design
شرکت:
Adobe Photoshop CC: Social Media Banner Ads Design
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Learn to Draw & Paint ANY Tree: Full Masterclass for Artists
شرکت:
Learn to Draw & Paint ANY Tree: Full Masterclass for Artists
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
How to Doodle Beginner Course
شرکت:
How to Doodle Beginner Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Fiverr To Fortune: How To Become An Online Freelancer
شرکت:
Fiverr To Fortune: How To Become An Online Freelancer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Bridgman Torso Front – Jeff Watts
شرکت:
Bridgman Torso Front – Jeff Watts
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Elephant Anatomy Vol. 2: Prehistoric Studies & Imaginary Concepts
شرکت:
Elephant Anatomy Vol. 2: Prehistoric Studies & Imaginary Concepts
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creature Design for 2D Animation – Saverieau
شرکت:
Creature Design for 2D Animation – Saverieau
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create Striking Character Illustrations from Start to Finish – Hammerings
شرکت:
Create Striking Character Illustrations from Start to Finish – Hammerings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 2 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Logo Design: Illustrating Brand Characters
Logo Design: Illustrating Brand Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Acrobat Basics: Features Everyone Should Know
Adobe Acrobat Basics: Features Everyone Should Know
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Photography with Midjourney AI
شرکت:
Photography with Midjourney AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Master Graphic Design & Software with Practical Projects
شرکت:
Master Graphic Design & Software with Practical Projects
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 22 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
شرکت:
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
شرکت:
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Illustrate a Children’s Book Cover in Procreate
شرکت:
Illustrate a Children’s Book Cover in Procreate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Digital Illustration: Learn to Draw An Adorable Unicorn with Photoshop
شرکت:
Digital Illustration: Learn to Draw An Adorable Unicorn with Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Vector Illustration: Designing with Texture in Adobe Illustrator
شرکت:
Vector Illustration: Designing with Texture in Adobe Illustrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Develop Your Digital Art Style: Draw One Illustration Six Ways
شرکت:
Develop Your Digital Art Style: Draw One Illustration Six Ways
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creative Transformation: 9 Exercises to Draw, Write, and Discover Your Future
شرکت:
Creative Transformation: 9 Exercises to Draw, Write, and Discover Your Future
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering the Design Process
شرکت:
Mastering the Design Process
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build a Creative Portfolio: Showcase, Get Hired, Earn More
شرکت:
Build a Creative Portfolio: Showcase, Get Hired, Earn More
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Illustrator for T-Shirt Design: From Sketch to Print
شرکت:
Adobe Illustrator for T-Shirt Design: From Sketch to Print
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳