وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش گرافیک ، طراحی و نقاشی دیجیتال

نقاشی دیجیتال شاخه ای از گرافیک دیجیتالی و کامپیوتریست که با بهره گیری از ابزار هایی نظیر قلم نوری یا ماوس به طراحی و خلق آثار دیجیتالی از هر سبک و سیاقی می پردازند. در این سبک ازنقاشی به وضوح نقش دانش نقاشی به صورت فیزیکی ، بر روی کاغذ و بوم احساس می شود.ویژگی‌های بصری خاصی که نقاشی‌های دیجیتالی دارند به نرم‌افزارهای استفاده شده آنها بازمی‌گردد که شامل مواردی همچون شفافیت، تقارن، تکرار، بافت تصویر، برجسته کردن و اشکال مختلف مانند دایره‌ها و مربع‌ها و غیره است.یکی از مواردی که به واسطه نرم‌افزارها به توانایی‌های هنرمند می‌افزاید قابلیت بازگشت به مراحل قبلی طراحی خود است که بدون ایجاد ردی از گذشته می‌توانند تصویر خود را ایجاد کنند. این امر راه را برای ایجاد تصاویر بصری بسیار آسان‌تر از روش‌های فیزیکی قبلی می‌کند.
انتخاب برنامه برای نقاشی دیجیتالی بستگی به خصوصیات طرحی دارد که مد نظر هنرمند است و همچنین نوع خروجی که برنامه ارائه می‌کند، و از همین رو طراحان به محیط‌های مختلفی برای ایجاد آثار خود دسترسی دارند که با ویژگی‌های جدیدی مجهز شده‌اند.

Foundation Patreon – Form Language Creature Design with Charles Lin
شرکت:
Foundation Patreon – Form Language Creature Design with Charles Lin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
The Non-fungible Token (NFT) MasterClass
شرکت:
The Non-fungible Token (NFT) MasterClass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
Travel Sketching Essentials: An Urban Sketching Course
شرکت:
Travel Sketching Essentials: An Urban Sketching Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator 2023- Beginner to Expert Guide
شرکت:
Adobe Illustrator 2023- Beginner to Expert Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Logo Design Techniques in Adobe Illustrator
شرکت:
Logo Design Techniques in Adobe Illustrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Learn Procreate for Architects / Architecture Students
شرکت:
Learn Procreate for Architects / Architecture Students
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
How to Draw Cute Cartoon Characters Part 2
شرکت:
How to Draw Cute Cartoon Characters Part 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Logo Trend Report 2023–2024
Logo Trend Report 2023–2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Vectr the complete course
شرکت:
Vectr the complete course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Toon Boom Harmony. 2D Animation, Design, and Rigging
شرکت:
Toon Boom Harmony. 2D Animation, Design, and Rigging
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
The Manager’s Guide to Drawing and Graphic Facilitation
شرکت:
The Manager’s Guide to Drawing and Graphic Facilitation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ آبان ۱۴۰۲
Corel videostudio 2023 tutorial
شرکت:
Corel videostudio 2023 tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 14 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Building a Character in Adobe Animate
شرکت:
Building a Character in Adobe Animate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Animating in Adobe Animate
شرکت:
Animating in Adobe Animate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 3 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe XD Projects
شرکت:
Adobe XD Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Spark Basics
شرکت:
Adobe Spark Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Photoshop Export
شرکت:
Adobe Photoshop Export
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe InDesign Projects
شرکت:
Adobe InDesign Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Projects
شرکت:
Adobe Illustrator Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator 2023 MasterClass
شرکت:
Adobe Illustrator 2023 MasterClass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Color Basics
شرکت:
Adobe Color Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
A Pro’s Guide to Coloring Comic Art with Procreate!
شرکت:
A Pro’s Guide to Coloring Comic Art with Procreate!
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Master Macstitch/Winstitch for Blackwork Embroidery Designs
شرکت:
Master Macstitch/Winstitch for Blackwork Embroidery Designs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲