وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش React.js

React.js

ReactJS اساساً یک کتابخانه ی جاوا اسکریپت منبع باز است که برای ایجاد رابط کاربری مخصوص برای برنامه های یک صفحه استفاده می شود. این برای مدیریت لایه های نمایشی برای برنامه های وب و تلفن همراه استفاده می شود. React ابتدا توسط یک مهندس نرم افزاری برای فیس بوک یعنی Jordan Walke ساخته شد.

React به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه های وب بزرگ را که می توانند داده ها را بدون بارگذاری مجدد صفحه تغییر دهند، ایجاد کنند. ری اکت می تواند با ترکیبی از دیگر کتابخانه ها یا چارچوب های جاوا اسکریپت مانند Angular JS در MVC استفاده شود.
در React، به جای استفاده از regular JavaScript برای قالب سازی، از JSX استفاده می کند. JSX یک جاوا اسکریپت ساده است که اجازه میدهد از کدهای html استفاده کنید. این کدها تبدیل به کدهای جاوا اسکریپت می شوند که آنها را React Framework می نامند.

React Testing: Unit Testing React and E2E Testing
شرکت:
React Testing: Unit Testing React and E2E Testing
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
React – The Complete Guide-Fox News website clone
شرکت:
React – The Complete Guide-Fox News website clone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
React & Flutter Frontend + Java Spring Boot & NodeJs Backend
شرکت:
React & Flutter Frontend + Java Spring Boot & NodeJs Backend
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 19 دقیقه
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
React Performance Playbook
شرکت:
React Performance Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Learn React by Making a Game (2024 edition)
شرکت:
Learn React by Making a Game (2024 edition)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Master React.js: Build Top Website Clones
شرکت:
Master React.js: Build Top Website Clones
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Introduction to SafeTest – A Netflix-backed Automation Tool
شرکت:
Introduction to SafeTest – A Netflix-backed Automation Tool
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Custom React Hooks Crash Course: Learn Hooks Through 6 Apps
شرکت:
Custom React Hooks Crash Course: Learn Hooks Through 6 Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Build modern portfolio with react js and next js 14 (2024)
شرکت:
Build modern portfolio with react js and next js 14 (2024)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects
شرکت:
Full Stack React Native: Advanced & Practical Projects
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Middle Frontend Developer (React + Typescript) Practise 2024
شرکت:
Middle Frontend Developer (React + Typescript) Practise 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
7 Days of Code – React Native Course
شرکت:
7 Days of Code – React Native Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 28 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
The interactive way to master modern React
شرکت:
The interactive way to master modern React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building React Native Apps with Redux and GraphQL
شرکت:
Building React Native Apps with Redux and GraphQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
React 18: Intermediate Topics
شرکت:
React 18: Intermediate Topics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 4 دقیقه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction To React by Stone River eLearning 2023
شرکت:
Introduction To React by Stone River eLearning 2023
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
React Performance
شرکت:
React Performance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
React and TypeScript, v2
شرکت:
React and TypeScript, v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Intermediate React, v5
شرکت:
Intermediate React, v5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Intro to React, v8
شرکت:
Complete Intro to React, v8
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
A Tour of JavaScript & React Patterns
شرکت:
A Tour of JavaScript & React Patterns
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
React Performance
شرکت:
React Performance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
React and TypeScript, v2
شرکت:
React and TypeScript, v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Complete Intro to React, v8
شرکت:
Complete Intro to React, v8
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 27 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳