وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش React.js

React.js

ReactJS اساساً یک کتابخانه ی جاوا اسکریپت منبع باز است که برای ایجاد رابط کاربری مخصوص برای برنامه های یک صفحه استفاده می شود. این برای مدیریت لایه های نمایشی برای برنامه های وب و تلفن همراه استفاده می شود. React ابتدا توسط یک مهندس نرم افزاری برای فیس بوک یعنی Jordan Walke ساخته شد.

React به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه های وب بزرگ را که می توانند داده ها را بدون بارگذاری مجدد صفحه تغییر دهند، ایجاد کنند. ری اکت می تواند با ترکیبی از دیگر کتابخانه ها یا چارچوب های جاوا اسکریپت مانند Angular JS در MVC استفاده شود.
در React، به جای استفاده از regular JavaScript برای قالب سازی، از JSX استفاده می کند. JSX یک جاوا اسکریپت ساده است که اجازه میدهد از کدهای html استفاده کنید. این کدها تبدیل به کدهای جاوا اسکریپت می شوند که آنها را React Framework می نامند.

Full Stack ReactJS with Spring Boot
شرکت:
Full Stack ReactJS with Spring Boot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
شرکت:
Full stack MERN Blog Project: MERN Stack Blog with Dashboard
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Full-Stack Brilliance  MIHAB : MEAN Stack+ Ionic App
شرکت:
Full-Stack Brilliance MIHAB : MEAN Stack+ Ionic App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cross-chain NFT Marketplace : Solidity Smart Contract, React
شرکت:
Cross-chain NFT Marketplace : Solidity Smart Contract, React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Complete React Js Guide: From Fundamentals to Dynamic Apps
شرکت:
Complete React Js Guide: From Fundamentals to Dynamic Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn React JS by Building a Hangman Game in 2023
شرکت:
Learn React JS by Building a Hangman Game in 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building a Renewed Goods Marketplace with the MERN Stack
شرکت:
Building a Renewed Goods Marketplace with the MERN Stack
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
ReactJs – The Complete ReactJs Course For Beginners
شرکت:
ReactJs – The Complete ReactJs Course For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
React Native Food App
شرکت:
React Native Food App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
React JS clone project to land for your dream job
شرکت:
React JS clone project to land for your dream job
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering React: React Crash Course with Mini Projects
شرکت:
Mastering React: React Crash Course with Mini Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Learn React From Beginner to Building Your First Project
شرکت:
Learn React From Beginner to Building Your First Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Data fetching with React Server Components
شرکت:
Data fetching with React Server Components
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Build UI – Data fetching with React Server Components
شرکت:
Build UI – Data fetching with React Server Components
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
RxJS and Angular Signals Fundamentals
شرکت:
RxJS and Angular Signals Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 13 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Managing State in React 18
شرکت:
Managing State in React 18
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Simple React App from Scratch
شرکت:
Simple React App from Scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
React Rapid: Rapidstart Your Responsive App
شرکت:
React Rapid: Rapidstart Your Responsive App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
React JS clone project to land for your dream job
شرکت:
React JS clone project to land for your dream job
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
React JS clone project to land for your dream job
شرکت:
React JS clone project to land for your dream job
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
React and Styled Components : Create a Pinterest Clone
شرکت:
React and Styled Components : Create a Pinterest Clone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
React & TypeScript – The Practical Guide
شرکت:
React & TypeScript – The Practical Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲