وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش React.js

React.js

ReactJS اساساً یک کتابخانه ی جاوا اسکریپت منبع باز است که برای ایجاد رابط کاربری مخصوص برای برنامه های یک صفحه استفاده می شود. این برای مدیریت لایه های نمایشی برای برنامه های وب و تلفن همراه استفاده می شود. React ابتدا توسط یک مهندس نرم افزاری برای فیس بوک یعنی Jordan Walke ساخته شد.

React به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه های وب بزرگ را که می توانند داده ها را بدون بارگذاری مجدد صفحه تغییر دهند، ایجاد کنند. ری اکت می تواند با ترکیبی از دیگر کتابخانه ها یا چارچوب های جاوا اسکریپت مانند Angular JS در MVC استفاده شود.
در React، به جای استفاده از regular JavaScript برای قالب سازی، از JSX استفاده می کند. JSX یک جاوا اسکریپت ساده است که اجازه میدهد از کدهای html استفاده کنید. این کدها تبدیل به کدهای جاوا اسکریپت می شوند که آنها را React Framework می نامند.

Full Stack React Bootcamp With .Net Api [2023] [9 Projects]
شرکت:
Full Stack React Bootcamp With .Net Api [2023] [9 Projects]
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 8 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Create Facebook Clone Using MERN Stack
شرکت:
Create Facebook Clone Using MERN Stack
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Build App Like TikTok Using React Native
شرکت:
Build App Like TikTok Using React Native
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 15 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Build Amazon Clone Using React
شرکت:
Build Amazon Clone Using React
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
React – The full course
شرکت:
React – The full course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack with Project
شرکت:
MERN Stack with Project
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
ChatGPT with React JS – Build Apps using ChatGPT API
شرکت:
ChatGPT with React JS – Build Apps using ChatGPT API
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Ruby on Rails and Electron React
شرکت:
Build A TodoList with Ruby on Rails and Electron React
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with NestJS, TypeORM and Ionic React
شرکت:
Build A TodoList with NestJS, TypeORM and Ionic React
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
React Redux Tutorial: Redux Basics for Beginners Online Training
شرکت:
React Redux Tutorial: Redux Basics for Beginners Online Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
شرکت:
MERN Stack Movie Tickets Booking App 2023
29,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Master The Core Concepts of React and Storybook
شرکت:
Master The Core Concepts of React and Storybook
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
شرکت:
Build an e-commerce app with React and Chakra UI MERN [2023]
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Building an End-to-end SPA Using ASP.NET Core 6 Web API and React
شرکت:
Building an End-to-end SPA Using ASP.NET Core 6 Web API and React
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Swift, Vapor and React Native
شرکت:
Build A TodoList with Swift, Vapor and React Native
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Swift, Vapor and Electron React
شرکت:
Build A TodoList with Swift, Vapor and Electron React
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Ruby on Rails and React Native
شرکت:
Build A TodoList with Ruby on Rails and React Native
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Python, FastAPI and Electron React
شرکت:
Build A TodoList with Python, FastAPI and Electron React
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱