وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش IOS

IOS

سیستم عامل‌ موسوم به IOS اولین و تنها نسل سیستم عامل‌ اپل برای دستگاه‌های موبایل و قابل حمل است.ایده اصلی این سیستم عامل استفاده از رابط کنترلی چند لمسی است. IOSاز نطر معماری از چهار لایه Core OS، Core Services، Media Layer و Cocoa Touch تشکیل شده‌است و از نظر معماری و کاربردی شباهت زیادی به سیستم عامل MacOS‌ دارد. در IOS همانند MacOS از مرورگر سافاری برای مرور وب و از نرم‌افزار آی‌تیونز برای پخش موزیک و مدیریت کتاب‌ها، دفترچه تلفن و اپلکیشن‌ها استفاده می‌شود.

GraphQL with iOS and SwiftUI: The Complete Developers Guide
شرکت:
GraphQL with iOS and SwiftUI: The Complete Developers Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
From Zero to Programmer in 14 classes – Dart and Flutter
شرکت:
From Zero to Programmer in 14 classes – Dart and Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based
شرکت:
Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Flutter & Firebase Chess: From Basics to Multiplayer
شرکت:
Flutter & Firebase Chess: From Basics to Multiplayer
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
iOS 17 Fundamentals
شرکت:
iOS 17 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Build A Chat Application With Firebase, Flutter and Provider
شرکت:
Build A Chat Application With Firebase, Flutter and Provider
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 4 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Design and Prototype for iOS 17 in Figma
شرکت:
Design and Prototype for iOS 17 in Figma
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
React Native Food App
شرکت:
React Native Food App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mobile Hacking and Security Course: Android and iOS
شرکت:
Mobile Hacking and Security Course: Android and iOS
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Flutter & Firebase E-commerce (Main, MultiVendor, Admin) app
شرکت:
Flutter & Firebase E-commerce (Main, MultiVendor, Admin) app
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Face Recognition and Detection in Flutter – The 2024 Guide
شرکت:
Face Recognition and Detection in Flutter – The 2024 Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۲
Developing High-Value Apps: A Comprehensive Guide
شرکت:
Developing High-Value Apps: A Comprehensive Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Complete Flutter Masterclass – Beginner to Expert
شرکت:
Complete Flutter Masterclass – Beginner to Expert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
iPhone Filmmaker Masterclass
شرکت:
iPhone Filmmaker Masterclass
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
iOS 17: iPhone and iPad Essential Training
iOS 17: iPhone and iPad Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 11 دقیقه
۱۷ دی ۱۴۰۲
React Native Unveiled: From Basics to Mobile Mastery
شرکت:
React Native Unveiled: From Basics to Mobile Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
FlutterFlow Beginners Bootcamp: Build your app from scratch
شرکت:
FlutterFlow Beginners Bootcamp: Build your app from scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
FlutterFlow & Firebase Crash Course – Build Your First App
شرکت:
FlutterFlow & Firebase Crash Course – Build Your First App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Flutter & Dart Essentials-Build Mobile Apps like a Pro
شرکت:
Flutter & Dart Essentials-Build Mobile Apps like a Pro
63,400 تومان
افزودن به سبد
38 ساعت و 13 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build Kotlin Multiplatform Mobile Apps for iOS and Android
شرکت:
Build Kotlin Multiplatform Mobile Apps for iOS and Android
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Build a SaaS AI Platform: Web + Admin Dashboard + iOS App
شرکت:
Build a SaaS AI Platform: Web + Admin Dashboard + iOS App
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲