وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش IOS

IOS

سیستم عامل‌ موسوم به IOS اولین و تنها نسل سیستم عامل‌ اپل برای دستگاه‌های موبایل و قابل حمل است.ایده اصلی این سیستم عامل استفاده از رابط کنترلی چند لمسی است. IOSاز نطر معماری از چهار لایه Core OS، Core Services، Media Layer و Cocoa Touch تشکیل شده‌است و از نظر معماری و کاربردی شباهت زیادی به سیستم عامل MacOS‌ دارد. در IOS همانند MacOS از مرورگر سافاری برای مرور وب و از نرم‌افزار آی‌تیونز برای پخش موزیک و مدیریت کتاب‌ها، دفترچه تلفن و اپلکیشن‌ها استفاده می‌شود.

Managing State in Flutter
شرکت:
Managing State in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
iOSExpert
شرکت:
iOSExpert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Learn Flutter GetX Course 2024
شرکت:
Learn Flutter GetX Course 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Apple Watch Tips and Tricks
Apple Watch Tips and Tricks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Flutter Ecommerce Course Dart | BLoC | Nodejs | Rest API
شرکت:
Flutter Ecommerce Course Dart | BLoC | Nodejs | Rest API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Flutter Restaurant App For Multi Vendors |  Advanced System
شرکت:
Flutter Restaurant App For Multi Vendors | Advanced System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 18 دقیقه
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Flutter, Google Gemini Chat Bot with Hive local storage
شرکت:
Flutter, Google Gemini Chat Bot with Hive local storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter Multi Vendor App [2024] Edition
شرکت:
Flutter Multi Vendor App [2024] Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter iOS & Android Mobile Snake Game Development Course
شرکت:
Flutter iOS & Android Mobile Snake Game Development Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ChatGPT Clone App | OpenAI | iOS17 & Swift5 | Xcode 15
شرکت:
ChatGPT Clone App | OpenAI | iOS17 & Swift5 | Xcode 15
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ChatGPT Clone App | In-App Purchase | Firebase | Swift5 |
شرکت:
ChatGPT Clone App | In-App Purchase | Firebase | Swift5 |
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build Progressive Web Apps (PWAs) from Scratch
شرکت:
Build Progressive Web Apps (PWAs) from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build an OLX / Ebay clone with Flutter, Firebase and Getx
شرکت:
Build an OLX / Ebay clone with Flutter, Firebase and Getx
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build an AI Powered React Native ChatGPT Mobile App
شرکت:
Build an AI Powered React Native ChatGPT Mobile App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build AI Song Generator App with React Native and tRPC
شرکت:
Build AI Song Generator App with React Native and tRPC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
AI Gallery App in Flutter with Circle to Search – Flutter ML
شرکت:
AI Gallery App in Flutter with Circle to Search – Flutter ML
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 22 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Future of Design Systems Conference
شرکت:
The Future of Design Systems Conference
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Unity iOS & Android Car Racing Game Development Course 2024
شرکت:
Unity iOS & Android Car Racing Game Development Course 2024
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Flutter Mastery: Building Dynamic Apps from scratch
شرکت:
Flutter Mastery: Building Dynamic Apps from scratch
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Ionic – Build iOS, Android & Web Apps with Ionic & Angular
شرکت:
Ionic – Build iOS, Android & Web Apps with Ionic & Angular
53,700 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Learn to Design Professional eCommerce App in Flutter
شرکت:
Learn to Design Professional eCommerce App in Flutter
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Complete iOS App Developer Bootcamp | 2024 | iOS 17
شرکت:
The Complete iOS App Developer Bootcamp | 2024 | iOS 17
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 18 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Flutter Responsive Design Split-Screen: Mobile, Desktop, Web
شرکت:
Flutter Responsive Design Split-Screen: Mobile, Desktop, Web
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳