وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش IOS

IOS

سیستم عامل‌ موسوم به IOS اولین و تنها نسل سیستم عامل‌ اپل برای دستگاه‌های موبایل و قابل حمل است.ایده اصلی این سیستم عامل استفاده از رابط کنترلی چند لمسی است. IOSاز نطر معماری از چهار لایه Core OS، Core Services، Media Layer و Cocoa Touch تشکیل شده‌است و از نظر معماری و کاربردی شباهت زیادی به سیستم عامل MacOS‌ دارد. در IOS همانند MacOS از مرورگر سافاری برای مرور وب و از نرم‌افزار آی‌تیونز برای پخش موزیک و مدیریت کتاب‌ها، دفترچه تلفن و اپلکیشن‌ها استفاده می‌شود.

Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
شرکت:
Twitter Clone with Flutter, Appwrite & Riverpod – Full Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Real-time Chat App Development with Firebase and JavaScript
شرکت:
Real-time Chat App Development with Firebase and JavaScript
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Monetizing Your Flutter App with AdMob
شرکت:
Monetizing Your Flutter App with AdMob
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering iOS App Development with SwiftUI and Databases
شرکت:
Mastering iOS App Development with SwiftUI and Databases
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro To Ios App Development With Swift
شرکت:
Intro To Ios App Development With Swift
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Frontend SwiftUI development Task Manager App
شرکت:
Frontend SwiftUI development Task Manager App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Beginning Firebase with Flutter
شرکت:
Beginning Firebase with Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Your First Flutter App Polishing the App
شرکت:
Your First Flutter App Polishing the App
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Dart Null Safety in Flutter
شرکت:
Dart Null Safety in Flutter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Flutter&Firebase  Build Multi Ecommerce App with Admin Panel
شرکت:
Flutter&Firebase Build Multi Ecommerce App with Admin Panel
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Calculator App Practical How-To For Flutter & Dart Beginners
شرکت:
Calculator App Practical How-To For Flutter & Dart Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build Real-Time Chat App with SwiftUI & Firebase
شرکت:
Build Real-Time Chat App with SwiftUI & Firebase
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete Course To Become An Ios Developer
شرکت:
The Complete Course To Become An Ios Developer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 15 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
SVG Basics
شرکت:
SVG Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Before and After: Layout
شرکت:
Before and After: Layout
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro to Design Thinking
شرکت:
Intro to Design Thinking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Design Systems
شرکت:
Introduction to Design Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Programming for Non-Programmers: iOS 16 and Swift 5
Programming for Non-Programmers: iOS 16 and Swift 5
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Make 10 Android/iOS Mobile Applications in Python
شرکت:
Make 10 Android/iOS Mobile Applications in Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 19 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
GetX Flutter iOS & Android Video Hosting App | TikTok Clone
شرکت:
GetX Flutter iOS & Android Video Hosting App | TikTok Clone
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Flutter, Firebase and ChatGPT: Dall-E Image Sharing App 2023
شرکت:
Flutter, Firebase and ChatGPT: Dall-E Image Sharing App 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Flutter Practicals – Develop flutter app from scratch
شرکت:
Flutter Practicals – Develop flutter app from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Database Technologies for the Flutter Framework
شرکت:
Database Technologies for the Flutter Framework
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Building Your First 2D Game with Flutter and Flame
شرکت:
Building Your First 2D Game with Flutter and Flame
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲