وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

A+

CompTIA A Core 2 220-1102 3 Software Troubleshooting
CompTIA A Core 2 220-1102 3 Software Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA A Core 2 220-1102 2 Security
CompTIA A Core 2 220-1102 2 Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA A Core 1 220-1101 4 Virtualization and Cloud Computing
CompTIA A Core 1 220-1101 4 Virtualization and Cloud Computing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Chip Level Laptop Repairs: Understanding 3.3 & 5Volt Circuit
شرکت:
Chip Level Laptop Repairs: Understanding 3.3 & 5Volt Circuit
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
CompTIA A+ Core 2 (220-1102) Complete Video Course
شرکت:
CompTIA A+ Core 2 (220-1102) Complete Video Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Computer Components and Peripherals for IT Technicians
Computer Components and Peripherals for IT Technicians
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
IT Professional Fundamentals: Mobile Devices
شرکت:
IT Professional Fundamentals: Mobile Devices
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA A+ (220-1102) Online Training
شرکت:
CompTIA A+ (220-1102) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 8 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA A+ (220-1101) Online Training
شرکت:
CompTIA A+ (220-1101) Online Training
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 23 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
CompTIA A+ 1102 Notes Course – Total Seminars (Mike Meyers)
شرکت:
CompTIA A+ 1102 Notes Course – Total Seminars (Mike Meyers)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
CompTIA A+ 1101 Notes Course – Total Seminars (Mike Meyers)
شرکت:
CompTIA A+ 1101 Notes Course – Total Seminars (Mike Meyers)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Computer Fundamentals: Introduction to the A+ Exam
شرکت:
Computer Fundamentals: Introduction to the A+ Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
CompTIA A+ Core 2 (220-1102): 1 Operating Systems
CompTIA A+ Core 2 (220-1102): 1 Operating Systems
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Laptop Repairs Using Schematics Diagrams
شرکت:
Laptop Repairs Using Schematics Diagrams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 15 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
CompTIA A+ 220-1101 Core 1 Hands-On Course – Full Training
شرکت:
CompTIA A+ 220-1101 Core 1 Hands-On Course – Full Training
63,400 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل CompTIA A+ Core 1 (220-1101)
شرکت:
فیلم یادگیری کامل CompTIA A+ Core 1 (220-1101)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل CompTIA A+
شرکت:
فیلم یادگیری کامل CompTIA A+
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری کامل CompTIA A+ 220-1101, 220-1102
شرکت:
کورس یادگیری کامل CompTIA A+ 220-1101, 220-1102
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
کورس یادگیری CompTIA A+ Core
شرکت:
کورس یادگیری CompTIA A+ Core
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱