وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش MySQL

MySQL

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) است که امکان ذخیره سازی، جستجو، مرتب کردن و بازیابی داده ها را فراهم می کند. سرور MySQL به چندین کاربر اجازه استفاده همزمان از داده ها را می دهد و دسترسی افراد معتبر به داده ها را تسریع می کند. بنابراین MySQL یک سرور چند کاربره و چند ریسمانه است.

از جمله ویژگی های MySQL  می‌توان نکات زیر را بررسی کرد

کارائی بالا

هزینه پایین

سهولت پیکربندی و یادگیری

قابلیت حمل

در دسترس بودن کد اصلی

خدمات پشتیبانی مناسب

MySQL Administration
شرکت:
MySQL Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Learn  SQL For Oracle Databases – Using Toad From Scratch
شرکت:
Learn SQL For Oracle Databases – Using Toad From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
SQL for Data Analysis
SQL for Data Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Learning MySQL Development
Learning MySQL Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
شرکت:
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Python Programming, MySQL, Database Concepts & Management
شرکت:
Python Programming, MySQL, Database Concepts & Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
MySQL  Complete course (2023)
شرکت:
MySQL Complete course (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
ETL Developer – (MySQL, Data Migration ,MS SQL Server, SSIS)
شرکت:
ETL Developer – (MySQL, Data Migration ,MS SQL Server, SSIS)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Complete SQL Training & Certification
شرکت:
Complete SQL Training & Certification
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
SQL Mastery: Beginner’s Guide to MySQL Essentials
شرکت:
SQL Mastery: Beginner’s Guide to MySQL Essentials
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Learn PHP and MySQL for Web Application and Web Development
شرکت:
Learn PHP and MySQL for Web Application and Web Development
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 25 دقیقه
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Flutter – RestApi & MySQLi te: Todo App
شرکت:
Flutter – RestApi & MySQLi te: Todo App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 21 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Create your Own ChatGPT with Custom Bots Using PHP, MySQL JS
شرکت:
Create your Own ChatGPT with Custom Bots Using PHP, MySQL JS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
PHP with MySQL 2023: Build Amazing Streaming Service
شرکت:
PHP with MySQL 2023: Build Amazing Streaming Service
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
MySQL Databases | Python Programming  (Build App and API)
شرکت:
MySQL Databases | Python Programming (Build App and API)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Querying Data from MariaDB
شرکت:
Querying Data from MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
MariaDB Functions Playbook
شرکت:
MariaDB Functions Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
MariaDB Data Manipulation Playbook
شرکت:
MariaDB Data Manipulation Playbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with MariaDB
شرکت:
Getting Started with MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Combining and Filtering Data with MariaDB
شرکت:
Combining and Filtering Data with MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Capturing Logic with Stored Procedures in MariaDB
شرکت:
Capturing Logic with Stored Procedures in MariaDB
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Introduction to SQL
شرکت:
Introduction to SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲