وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش MySQL

MySQL

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) است که امکان ذخیره سازی، جستجو، مرتب کردن و بازیابی داده ها را فراهم می کند. سرور MySQL به چندین کاربر اجازه استفاده همزمان از داده ها را می دهد و دسترسی افراد معتبر به داده ها را تسریع می کند. بنابراین MySQL یک سرور چند کاربره و چند ریسمانه است.

از جمله ویژگی های MySQL  می‌توان نکات زیر را بررسی کرد

کارائی بالا

هزینه پایین

سهولت پیکربندی و یادگیری

قابلیت حمل

در دسترس بودن کد اصلی

خدمات پشتیبانی مناسب

SQL FULL COURSE BASIC TO ADVANCE
شرکت:
SQL FULL COURSE BASIC TO ADVANCE
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Ultimate MySQL : Go from SQL Beginner to Advanced
شرکت:
The Ultimate MySQL : Go from SQL Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Complete PHP & MySql Bootcamp 2021
شرکت:
Complete PHP & MySql Bootcamp 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
SQL Principles: An Essential Guide for Beginners
شرکت:
SQL Principles: An Essential Guide for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
MySQL Mastery – SQL Bootcamp
شرکت:
MySQL Mastery – SQL Bootcamp
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
شرکت:
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
SQL Crash Course for Beginners
شرکت:
SQL Crash Course for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy
شرکت:
Python Database Course: SQLite, PostgreSQL, MySQL,SQLAlchemy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Mysql
شرکت:
Mysql
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Database Technology – SQL Essentials for Database Building
شرکت:
Database Technology – SQL Essentials for Database Building
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Beginner SQL with MySQL and JDBC
شرکت:
Beginner SQL with MySQL and JDBC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 11 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Managing MySQL Databases and Stored Procedures
شرکت:
Managing MySQL Databases and Stored Procedures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Eloquent Relationships By Example
شرکت:
Eloquent Relationships By Example
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
SQL Queries 101: A Beginner’s Guide to Data Retrieval
شرکت:
SQL Queries 101: A Beginner’s Guide to Data Retrieval
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Mastering Data Magic : Power BI + Tableau  + SQL , Analytics
شرکت:
Mastering Data Magic : Power BI + Tableau + SQL , Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Master SQL – Simple to advanced 200+ queries
شرکت:
Master SQL – Simple to advanced 200+ queries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Practice It: PHP with MySQL
Practice It: PHP with MySQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Relational Databases and SQL
شرکت:
Relational Databases and SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Get Started with T-SQL
شرکت:
Get Started with T-SQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Get Started with T-SQL
شرکت:
Get Started with T-SQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Up and Running with MySQL
شرکت:
Up and Running with MySQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
ChatGPT Master Class : ChatGPT with Cloud,DBA,Blog & Email.
شرکت:
ChatGPT Master Class : ChatGPT with Cloud,DBA,Blog & Email.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲