وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3d All in One Course using Real Time Project
شرکت:
AutoCAD Civil 3d All in One Course using Real Time Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Civil 3D 2023 to 2024 Point Essentials
شرکت:
Civil 3D 2023 to 2024 Point Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Civil 3D 2023 to 2024 Parcel Essentials
شرکت:
Civil 3D 2023 to 2024 Parcel Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Civil 3D 2023 to 2024 Grading Essentials
شرکت:
Civil 3D 2023 to 2024 Grading Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Civil 3D 2023 to 2024 Profile Essentials
شرکت:
Civil 3D 2023 to 2024 Profile Essentials
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Use InfraWorks and Collaborate with Civil 3D  (Learn BIM)
شرکت:
Use InfraWorks and Collaborate with Civil 3D (Learn BIM)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Civil Engineering BUILDING Drawing AutoCAD Mastery from ZERO
شرکت:
Civil Engineering BUILDING Drawing AutoCAD Mastery from ZERO
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Railways and Highways Design Using Civil 3D
شرکت:
Railways and Highways Design Using Civil 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
ترسیم کامل خانه در مهندسی عمران اتوکد
شرکت:
ترسیم کامل خانه در مهندسی عمران اتوکد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Autodesk Civil 3D 2023
فیلم یادگیری کامل Autodesk Civil 3D 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۱
Civil 3D : دوره حرفه ای کارهای شهرسازی
شرکت:
Civil 3D : دوره حرفه ای کارهای شهرسازی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 14 دقیقه
۲۷ خرداد ۱۴۰۱
طراحی شبکه های لوله در اتوکد Civil 3D
شرکت:
طراحی شبکه های لوله در اتوکد Civil 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
اصول ترسیم برای مهندسی شهرسازی
شرکت:
اصول ترسیم برای مهندسی شهرسازی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۱
فیلم یادگیری کامل Civil 3D
شرکت:
فیلم یادگیری کامل Civil 3D
63,400 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۱
ساخت جاده در نرم افزار AutoCAD Civil 3D
شرکت:
ساخت جاده در نرم افزار AutoCAD Civil 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
اتوکد برای مهندسین عمران
شرکت:
اتوکد برای مهندسین عمران
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
طراحی جاده با نرم افزار AutoCAD Civil 3D
شرکت:
طراحی جاده با نرم افزار AutoCAD Civil 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
تسلط بر AutoCAD Civil 3D : کار با راهروها
شرکت:
تسلط بر AutoCAD Civil 3D : کار با راهروها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
یادگیری طراحی جاده در AutoCAD Civil 3D
شرکت:
یادگیری طراحی جاده در AutoCAD Civil 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل Autodesk Civil 3D 2022
کورس یادگیری کامل Autodesk Civil 3D 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 16 دقیقه
۶ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری کامل Autodesk Civil 3D
شرکت:
کورس یادگیری کامل Autodesk Civil 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۰