وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft SQL

Microsoft SQL

Microsoft SQL Server یک بانک اطلاعاتی از نوع دیتابیس های رابطه ای یا Relational Database می باشد که توسط توسط کمپانی Microsoft ارایه شده و وظیفه اصلی آن ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس درخواست نرم افزارهای دیگر میباشد. این نرم افزار دارای نسخه های بسیار متنوع و متناسب با مخاطبان متفاوت و محیط های کار مختلف

( از نرم افزارهای کوچک که اطلاعات در ماشین لوکال خود ذخیره می کنند تا میلیون ها کاربر و ماشین که احتیاج به دستیابی به اطلاعات از طریق شبکه به طور همزمان دارند.)

همانطور که نام این نرم افزار مشخص می باشد از زبان های Query مانند T-SQL و ANSI SQL استفاده می کند.

SQL FULL COURSE BASIC TO ADVANCE
شرکت:
SQL FULL COURSE BASIC TO ADVANCE
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Sales Forecasting Dashboard using Looker, Big Query and SQL
شرکت:
Sales Forecasting Dashboard using Looker, Big Query and SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Understanding Execution Plans and Indexes in SQL Server
شرکت:
Understanding Execution Plans and Indexes in SQL Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Transaction, Isolation Levels and In-Memory OLTP in T-SQL
شرکت:
Transaction, Isolation Levels and In-Memory OLTP in T-SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
شرکت:
SQL for Financial Data Analysis & Reporting – Zero to Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
SQL Crash Course for Beginners
شرکت:
SQL Crash Course for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
AZ-500 Secure Compute, Storage, and Databases
شرکت:
AZ-500 Secure Compute, Storage, and Databases
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Database Technology – SQL Essentials for Database Building
شرکت:
Database Technology – SQL Essentials for Database Building
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Transforming Everyday Language into Powerful SQL Queries
شرکت:
Transforming Everyday Language into Powerful SQL Queries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
SQL Queries 101: A Beginner’s Guide to Data Retrieval
شرکت:
SQL Queries 101: A Beginner’s Guide to Data Retrieval
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Microsoft SQL Server for Beginners | Crash Course
شرکت:
Microsoft SQL Server for Beginners | Crash Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Microsoft SQL Server Database Administration
شرکت:
Microsoft SQL Server Database Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Mastering Data Magic : Power BI + Tableau  + SQL , Analytics
شرکت:
Mastering Data Magic : Power BI + Tableau + SQL , Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Querying Data with SQL Server
شرکت:
Querying Data with SQL Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Master SQL – Simple to advanced 200+ queries
شرکت:
Master SQL – Simple to advanced 200+ queries
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
The Ultimate SQL Bootcamp : Go From Zero to Hero
شرکت:
The Ultimate SQL Bootcamp : Go From Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
SQL for Data Analytics and Business Analytics
شرکت:
SQL for Data Analytics and Business Analytics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
SQL: A Step-by-step Introduction for Data Science
شرکت:
SQL: A Step-by-step Introduction for Data Science
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
SQL 101: Mastering the Basics
شرکت:
SQL 101: Mastering the Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Relational Databases and SQL
شرکت:
Relational Databases and SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Get Started with T-SQL
شرکت:
Get Started with T-SQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Get Started with T-SQL
شرکت:
Get Started with T-SQL
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Database & Query – Let’s Talk SQL (SQL Server, SQLite etc.)
شرکت:
Database & Query – Let’s Talk SQL (SQL Server, SQLite etc.)
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Database & Query – Let’s Talk SQL (SQL Server, SQLite etc.)
شرکت:
Database & Query – Let’s Talk SQL (SQL Server, SQLite etc.)
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲