وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft SQL

Microsoft SQL

Microsoft SQL Server یک بانک اطلاعاتی از نوع دیتابیس های رابطه ای یا Relational Database می باشد که توسط توسط کمپانی Microsoft ارایه شده و وظیفه اصلی آن ذخیره و بازیابی اطلاعات بر اساس درخواست نرم افزارهای دیگر میباشد. این نرم افزار دارای نسخه های بسیار متنوع و متناسب با مخاطبان متفاوت و محیط های کار مختلف

( از نرم افزارهای کوچک که اطلاعات در ماشین لوکال خود ذخیره می کنند تا میلیون ها کاربر و ماشین که احتیاج به دستیابی به اطلاعات از طریق شبکه به طور همزمان دارند.)

همانطور که نام این نرم افزار مشخص می باشد از زبان های Query مانند T-SQL و ANSI SQL استفاده می کند.

Databricks SQL for Data Analysts
شرکت:
Databricks SQL for Data Analysts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 5 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Learn  SQL For Oracle Databases – Using Toad From Scratch
شرکت:
Learn SQL For Oracle Databases – Using Toad From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
SQL for Data Analysis
SQL for Data Analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
شرکت:
SQL Fundamentals and Amazon QuickSight
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
SQL Server Security Fundamentals
شرکت:
SQL Server Security Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to SQL Server
شرکت:
Introduction to SQL Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
SQL Server 2022 Installation and Database Management! Studio
شرکت:
SQL Server 2022 Installation and Database Management! Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
SQL 101: A Beginner’s Guide to Structured Query Language
شرکت:
SQL 101: A Beginner’s Guide to Structured Query Language
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
ETL Developer – (MySQL, Data Migration ,MS SQL Server, SSIS)
شرکت:
ETL Developer – (MySQL, Data Migration ,MS SQL Server, SSIS)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Complete SQL Training & Certification
شرکت:
Complete SQL Training & Certification
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA
شرکت:
PowerShell Scripting and Automation for SQL Server DBA
53,700 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Advanced SQL for Data Engineering
شرکت:
Advanced SQL for Data Engineering
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
SQL Server Analysis Services
SQL Server Analysis Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction to SQL
شرکت:
Introduction to SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۲
Become an SQL Data Engineer/Data Analyst
شرکت:
Become an SQL Data Engineer/Data Analyst
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 23 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
SQL for Beginners: A Complete Course
شرکت:
SQL for Beginners: A Complete Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
SQL Server 2022 Administration
SQL Server 2022 Administration
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Learning Azure SQL Querying
Learning Azure SQL Querying
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Getting Started with SQL Server Ledger
Getting Started with SQL Server Ledger
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Azure SQL Deep Dive
Azure SQL Deep Dive
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲