وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Illustrator

Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
شرکت:
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
شرکت:
Make Simple Geometric Shapes in Adobe Illustrator CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Illustrator for T-Shirt Design: From Sketch to Print
شرکت:
Adobe Illustrator for T-Shirt Design: From Sketch to Print
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Illustrator for Everyone: Design Like a Pro
شرکت:
Adobe Illustrator for Everyone: Design Like a Pro
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Illustrator 2024: Crafting Visual Excellence
شرکت:
Adobe Illustrator 2024: Crafting Visual Excellence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Complete Design Process: From Start to Finish
شرکت:
The Complete Design Process: From Start to Finish
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Illustrator 2024 Essential Training
Illustrator 2024 Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 19 دقیقه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Adobe Illustrator for beginners(2024)
شرکت:
Adobe Illustrator for beginners(2024)
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Adobe Illustrator for Non-Artists
شرکت:
Adobe Illustrator for Non-Artists
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Mega Course-From zero to Hero
شرکت:
Adobe Illustrator Mega Course-From zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 28 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Mastering Adobe Illustrator Projects: Build Your Portfolio
شرکت:
Mastering Adobe Illustrator Projects: Build Your Portfolio
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Firefly – Generative AI Vector Graphics
شرکت:
Adobe Illustrator Firefly – Generative AI Vector Graphics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
An Introduction To Word Vectorization
شرکت:
An Introduction To Word Vectorization
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Adobe Illustrator MegaCourse From Basic to Advanced – NOV 23
شرکت:
Adobe Illustrator MegaCourse From Basic to Advanced – NOV 23
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Ultimate Character Design Course with Adobe Illustrator
شرکت:
Ultimate Character Design Course with Adobe Illustrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Adobe Illustrator CC for Learning Graphics Design
شرکت:
Adobe Illustrator CC for Learning Graphics Design
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
The Adobe CC Bundle: Photoshop, Illustrator, and InDesign
شرکت:
The Adobe CC Bundle: Photoshop, Illustrator, and InDesign
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Logo Design Mastery Course in Adobe Illustrator with AI
شرکت:
Logo Design Mastery Course in Adobe Illustrator with AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
3D House Illustration with Adobe Illustrator for beginner
شرکت:
3D House Illustration with Adobe Illustrator for beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Adobe Illustrator 2023- Beginner to Expert Guide
شرکت:
Adobe Illustrator 2023- Beginner to Expert Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Logo Design Techniques in Adobe Illustrator
شرکت:
Logo Design Techniques in Adobe Illustrator
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Projects
شرکت:
Adobe Illustrator Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator 2023 MasterClass
شرکت:
Adobe Illustrator 2023 MasterClass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۷ آبان ۱۴۰۲
Adobe Illustrator Basics
شرکت:
Adobe Illustrator Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲