وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش الگوریتم و فلوچارت

فلوچارت یا روندنما چیست؟

رَوَندنما یا فلوچارت (Flowchart) نموداری است برای نمایش داده‌ها، اطلاعات و روند کار یک الگوریتم بر روی آنها، به‌وسیله نمادهای خاص و خطوط جهت‌دار بین آنها.فلوچارت در واقع نقشه‌ای است که برنامه‌نویسان رایانه قبل از نوشتن برنامه به زبان برنامه‌نویسی اصلی آن را ترسیم می‌کنند.

با مروری بر فلوچارت روند اجرای عملیات، مراحل و جزئیات برنامه و ورودی و خروجی هر مرحله از برنامه مشخص می‌شود. استفاده از فلوچارت جهت حل هر مسئله‌ای مفید است و بدون در نظر گرفتن زبان برنامه‌نویسی، نوشتن برنامه را سهولت می‌بخشد.

Mastering Data Structures Building Blocks for Efficient Code
شرکت:
Mastering Data Structures Building Blocks for Efficient Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ تیر ۱۴۰۳
Mastering Algorithms Practical Approach to Solving Problems
شرکت:
Mastering Algorithms Practical Approach to Solving Problems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ تیر ۱۴۰۳
The Last Algorithms Course Youll Need
شرکت:
The Last Algorithms Course Youll Need
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
The Last Algorithms Course Youll Need
شرکت:
The Last Algorithms Course Youll Need
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Thinking in Algorithms
شرکت:
Thinking in Algorithms
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Practical Problem Solving with Algorithms
شرکت:
Practical Problem Solving with Algorithms
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Programming Foundations: Algorithms
Programming Foundations: Algorithms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Six Small Algorithm Projects with Python
شرکت:
Six Small Algorithm Projects with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Python for Algorithmic Thinking: Problem-Solving Skills
Python for Algorithmic Thinking: Problem-Solving Skills
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
C#: Applied Data Structures
C#: Applied Data Structures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Data Structure And Algorithms Course For Beginners
شرکت:
Data Structure And Algorithms Course For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
JavaScript Algorithms and Data Structures Masterclass
شرکت:
JavaScript Algorithms and Data Structures Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Uber Interview Questions – Data Structures & Algorithms
شرکت:
Uber Interview Questions – Data Structures & Algorithms
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Master Data Structures using C#.Net
شرکت:
Master Data Structures using C#.Net
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 15 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Data Structures and Algorithms (C# code in GitHub)
شرکت:
Data Structures and Algorithms (C# code in GitHub)
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
LLD Design Patterns For Interviews
شرکت:
LLD Design Patterns For Interviews
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Java Algorithms and Data Structures (2023)
شرکت:
Java Algorithms and Data Structures (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Design 2000: A Modern Flowchart Design Process
شرکت:
Design 2000: A Modern Flowchart Design Process
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Design Patterns in Java Demystified: Creational
شرکت:
Design Patterns in Java Demystified: Creational
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Master Data Structures and Algorithms in Python
شرکت:
Master Data Structures and Algorithms in Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Student Athlete Adventures (Full Course)
شرکت:
Student Athlete Adventures (Full Course)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Mindful Resilience for Work-Life Thriving
شرکت:
Mindful Resilience for Work-Life Thriving
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱