وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Autodesk Navisworks

Navisworks Manage Beginners to Advanced(Contractor Services)
شرکت:
Navisworks Manage Beginners to Advanced(Contractor Services)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Autodesk Navisworks Manage 2023 & Revit Review(Crash Course)
شرکت:
Autodesk Navisworks Manage 2023 & Revit Review(Crash Course)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Navisworks 101
شرکت:
Navisworks 101
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Navisworks Essential Training 2023
Navisworks Essential Training 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Autodesk Navisworks Freedom 2021 (or earlier)
شرکت:
Autodesk Navisworks Freedom 2021 (or earlier)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شبیه سازی Navisworks ، تشخیص و تجسم Clash
شرکت:
شبیه سازی Navisworks ، تشخیص و تجسم Clash
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Revit BIM, Dynamo, Navisworks
شرکت:
دوره یادگیری کامل Revit BIM, Dynamo, Navisworks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۱
دوره کامل Autodesk NavisWorks (ابزار BIM)
شرکت:
دوره کامل Autodesk NavisWorks (ابزار BIM)
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آموزش تشخیص برخورد در Navisworks
آموزش تشخیص برخورد در Navisworks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۳ شهریور ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل Navisworks 2019
دوره یادگیری کامل Navisworks 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۵ شهریور ۱۳۹۸
آموزش کامل کار با نرم افزار Autodesk Navisworks
شرکت:
آموزش کامل کار با نرم افزار Autodesk Navisworks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸