وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Dynamics

کورس یادگیری Microsoft MB-910 Microsoft Dynamics 365
شرکت:
کورس یادگیری Microsoft MB-910 Microsoft Dynamics 365
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
پیامرسانی در Microsoft 365 : مدیریت مهماری ایمیل ها
شرکت:
پیامرسانی در Microsoft 365 : مدیریت مهماری ایمیل ها
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۰
فعال کردن 10 امکان امنیتی در Microsoft 365
فعال کردن 10 امکان امنیتی در Microsoft 365
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲ آبان ۱۴۰۰
آموزش ساخت و تنظیم کردن یک شرکت در Dynamics NAV
شرکت:
آموزش ساخت و تنظیم کردن یک شرکت در Dynamics NAV
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۰
آموزش جامع کار با امکانات Dynamics NAV
شرکت:
آموزش جامع کار با امکانات Dynamics NAV
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۰
آموزش مبانی اعتبار و قرض در Dynamics NAV
شرکت:
آموزش مبانی اعتبار و قرض در Dynamics NAV
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۰
دوره یادگیری کامل Microsoft MB-901 Certification Course Dynamics 365 Fundamentals
شرکت:
دوره یادگیری کامل Microsoft MB-901 Certification Course Dynamics 365 Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش گزارش سازی در Microsoft Dynamics AX
شرکت:
آموزش گزارش سازی در Microsoft Dynamics AX
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۸ تیر ۱۴۰۰
کورس یادگیری برنامه نویسی Microsoft Dynamics AX 2012 R3
شرکت:
کورس یادگیری برنامه نویسی Microsoft Dynamics AX 2012 R3
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۰
آموزش برنامه نویسی Microsoft Dynamics AX 2012 R3
شرکت:
آموزش برنامه نویسی Microsoft Dynamics AX 2012 R3
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۰