وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Dynamics

Interview Questions on Microsoft Dynamics 365 F&O Technical
شرکت:
Interview Questions on Microsoft Dynamics 365 F&O Technical
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Microsoft Dynamics 365 Sales Expert (CRM)
شرکت:
Microsoft Dynamics 365 Sales Expert (CRM)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Mastering Dynamics 365 Customer Insights – Journeys
شرکت:
Mastering Dynamics 365 Customer Insights – Journeys
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Microsoft Dynamics 365 Sales Expert ( CRM )
شرکت:
Microsoft Dynamics 365 Sales Expert ( CRM )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Part 2 | MS Dynamics365-Finance & Operations-MB300|330 |310
شرکت:
Part 2 | MS Dynamics365-Finance & Operations-MB300|330 |310
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
MS Dynamics 365-Finance & Operations-MB300| 330 |310 (Part1)
شرکت:
MS Dynamics 365-Finance & Operations-MB300| 330 |310 (Part1)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Level 1 – Interview Questions on Microsoft Dynamics F&O
شرکت:
Level 1 – Interview Questions on Microsoft Dynamics F&O
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Microsoft MB-910 Cert Course: Dynamics 365 Fundamentals-CRM
شرکت:
Microsoft MB-910 Cert Course: Dynamics 365 Fundamentals-CRM
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Part 4 | MS Dynamics365-Finance & Operations-MB300 |330 |310
شرکت:
Part 4 | MS Dynamics365-Finance & Operations-MB300 |330 |310
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Part 3 | MS Dynamics365-Finance & Operations-MB300|330 |310
شرکت:
Part 3 | MS Dynamics365-Finance & Operations-MB300|330 |310
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Business Central and Shopify working together
شرکت:
Business Central and Shopify working together
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کورس یادگیری Microsoft MB-910 Microsoft Dynamics 365
شرکت:
کورس یادگیری Microsoft MB-910 Microsoft Dynamics 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۷ تیر ۱۴۰۱
پیامرسانی در Microsoft 365 : مدیریت مهماری ایمیل ها
شرکت:
پیامرسانی در Microsoft 365 : مدیریت مهماری ایمیل ها
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۰
فعال کردن 10 امکان امنیتی در Microsoft 365
فعال کردن 10 امکان امنیتی در Microsoft 365
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۲ آبان ۱۴۰۰