وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Spring

Spring

Spring یک چارچوب نرم‌افزاری و مدیر وارونگی کنترل متن‌باز برای سکوی جاوا است.

ویژگی‌های اصلی این فریمورک می‌تواند توسط هر برنامه جاوا مورد استفاده قرار گیرد، اما دارای افزونه‌هایی برای ساختن برنامه‌های کاربردی وب بر روی پلت فرم JavaEE می‌باشد. اگر چه این فریمورک هیچ مدل برنامه‌نویسی خاصی را به برنامه‌نویس تحمیل نمی‌کند، اما در میان برنامه نویسان جاوا به عنوان یک راهکار دوم، یا یک جایگزین یا حتی افزونه ای برای مدل Enterprise JavaBeans تبدیل شده‌است.

اسپرینگ یک فریمورک سبک است که می‌توان آن را فریمورک فریمورک‌ها نامید! به این خاطر که از انواع فریمورک‌ها شامل Struts, Hibernate, Tapestry, EJB, JSF و غیره پشتیبانی می‌کند. در نگاهی کلی تر اسپرینگ را به عنوان ساختاری تعریف می‌کنیم که در آن می‌توان solutionهای مربوط به مسایل تکنیکال مختلف را پیدا کرد.

فریمورک اسپرینگ شامل چندین ماژول است از جمله IOC, AOP, DAO, Context, ORM, WEB MVC و غیره.[۳]

React & Flutter Frontend + Java Spring Boot & NodeJs Backend
شرکت:
React & Flutter Frontend + Java Spring Boot & NodeJs Backend
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 19 دقیقه
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Java Spring Framework 6 with Spring Boot 3
شرکت:
Java Spring Framework 6 with Spring Boot 3
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
43 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Building Java Web Applications Using Spring Framework 6
شرکت:
Building Java Web Applications Using Spring Framework 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Advanced OpenID Connect with Keycloak and Spring Security
شرکت:
Advanced OpenID Connect with Keycloak and Spring Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 22 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
TDD using Spring 6 and JUnit
شرکت:
TDD using Spring 6 and JUnit
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learning Spring 6 with Spring Boot 3
Learning Spring 6 with Spring Boot 3
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course
شرکت:
Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت و 6 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Java Spring Framework – Complete Course Bundle
شرکت:
Java Spring Framework – Complete Course Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Java Spring Security
شرکت:
Java Spring Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Spring Web MVC 6
Spring Web MVC 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Building RESTful Services Using Spring Data REST 4
شرکت:
Building RESTful Services Using Spring Data REST 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Springboot Microservices |Hands on coding| Practical course
شرکت:
Springboot Microservices |Hands on coding| Practical course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Send Emails with the Spring Boot Email API
شرکت:
Send Emails with the Spring Boot Email API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing
شرکت:
Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
شرکت:
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Debugging and Error Handling in Spring Framework 6
شرکت:
Debugging and Error Handling in Spring Framework 6
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Spring Framework In Easy Steps
شرکت:
Spring Framework In Easy Steps
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Spring Data 2022 Fundamentals
شرکت:
Spring Data 2022 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Spring Boot with React
Spring Boot with React
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Spring Boot: Test-Driven Development
Spring Boot: Test-Driven Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Spring boot & Paypal Payment Integration
شرکت:
Spring boot & Paypal Payment Integration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Mastering Spring Data JPA: From Basics to Advanced
شرکت:
Mastering Spring Data JPA: From Basics to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲