وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Spring

Spring

Spring یک چارچوب نرم‌افزاری و مدیر وارونگی کنترل متن‌باز برای سکوی جاوا است.

ویژگی‌های اصلی این فریمورک می‌تواند توسط هر برنامه جاوا مورد استفاده قرار گیرد، اما دارای افزونه‌هایی برای ساختن برنامه‌های کاربردی وب بر روی پلت فرم JavaEE می‌باشد. اگر چه این فریمورک هیچ مدل برنامه‌نویسی خاصی را به برنامه‌نویس تحمیل نمی‌کند، اما در میان برنامه نویسان جاوا به عنوان یک راهکار دوم، یا یک جایگزین یا حتی افزونه ای برای مدل Enterprise JavaBeans تبدیل شده‌است.

اسپرینگ یک فریمورک سبک است که می‌توان آن را فریمورک فریمورک‌ها نامید! به این خاطر که از انواع فریمورک‌ها شامل Struts, Hibernate, Tapestry, EJB, JSF و غیره پشتیبانی می‌کند. در نگاهی کلی تر اسپرینگ را به عنوان ساختاری تعریف می‌کنیم که در آن می‌توان solutionهای مربوط به مسایل تکنیکال مختلف را پیدا کرد.

فریمورک اسپرینگ شامل چندین ماژول است از جمله IOC, AOP, DAO, Context, ORM, WEB MVC و غیره.[۳]

Springboot Microservices |Hands on coding| Practical course
شرکت:
Springboot Microservices |Hands on coding| Practical course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Send Emails with the Spring Boot Email API
شرکت:
Send Emails with the Spring Boot Email API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing
شرکت:
Advanced App Security: Spring Security 5, JWT, and Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
شرکت:
Spring Framework for Java Developers: Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
Debugging and Error Handling in Spring Framework 6
شرکت:
Debugging and Error Handling in Spring Framework 6
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Spring Framework In Easy Steps
شرکت:
Spring Framework In Easy Steps
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Spring Data 2022 Fundamentals
شرکت:
Spring Data 2022 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Spring Boot with React
Spring Boot with React
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Spring Boot: Test-Driven Development
Spring Boot: Test-Driven Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Spring boot & Paypal Payment Integration
شرکت:
Spring boot & Paypal Payment Integration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Mastering Spring Data JPA: From Basics to Advanced
شرکت:
Mastering Spring Data JPA: From Basics to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
[2023] Spring security OAuth 2.0 and social login in 1 hour
شرکت:
[2023] Spring security OAuth 2.0 and social login in 1 hour
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Spring Framework 6: Beginner to Guru
شرکت:
Spring Framework 6: Beginner to Guru
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Get Interview Ready with SpringData JPA & Hibernate Concepts
شرکت:
Get Interview Ready with SpringData JPA & Hibernate Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
[NEW: 2023] – Spring Boot 3 Tutorial For Beginners
شرکت:
[NEW: 2023] – Spring Boot 3 Tutorial For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microservices with Spring Boot, Spring Cloud, Docker, K8s
شرکت:
Microservices with Spring Boot, Spring Cloud, Docker, K8s
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Spring Cloud (2022)
شرکت:
Spring Cloud (2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Spring Data JPA Master Class
شرکت:
Spring Data JPA Master Class
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Spring: Spring Data 2
Spring: Spring Data 2
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Java Microservices with Spring Cloud: Coordinating Services
شرکت:
Java Microservices with Spring Cloud: Coordinating Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Practical Approach to Spring Cloud
شرکت:
Practical Approach to Spring Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲