وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cinema4D

Cinema 4D : Create a 3D Laptop Promo |  After Effects , 4D
شرکت:
Cinema 4D : Create a 3D Laptop Promo | After Effects , 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Create a perfume bottle in Cinema 4D
شرکت:
Create a perfume bottle in Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
CINEMA 4D UV Mapping Fundamentals
شرکت:
CINEMA 4D UV Mapping Fundamentals
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Woodwork and Furniture Design with Cinema 4D
شرکت:
Woodwork and Furniture Design with Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Learning Cinema 4D
Learning Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Cinema 4D Workshop : How to create a 3D News Opener
شرکت:
Cinema 4D Workshop : How to create a 3D News Opener
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۲۱ دی ۱۴۰۱
ساخت کامپوزیشن های سه بعدی در Cinema 4D
شرکت:
ساخت کامپوزیشن های سه بعدی در Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱
ساخت یک اتاق سه بعدی و انیمیشن سازی آن بوسیله Cinema 4D
شرکت:
ساخت یک اتاق سه بعدی و انیمیشن سازی آن بوسیله Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
متحرک سازی یک موزیک ویدیو در Cinema 4D
شرکت:
متحرک سازی یک موزیک ویدیو در Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
مبانی کار با Cinema 4D
شرکت:
مبانی کار با Cinema 4D
مدرس:
44,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 22 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
ساخت یک جزیره سه بعدی سرگرم کننده بوسیله Cinema 4D
شرکت:
ساخت یک جزیره سه بعدی سرگرم کننده بوسیله Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
مدل سازی یک وسیله شهر بازی بوسیله Cinema 4D
شرکت:
مدل سازی یک وسیله شهر بازی بوسیله Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
شبیه سازی سه بعدی در نرم افزار Cinema 4D
شرکت:
شبیه سازی سه بعدی در نرم افزار Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
ایجاد صحنه فضایی تخیلی در Cinema 4D با اکتان
شرکت:
ایجاد صحنه فضایی تخیلی در Cinema 4D با اکتان
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
فرآیند کامل مدل سازی سه بعدی در نرم افزار Cinema 4D
شرکت:
فرآیند کامل مدل سازی سه بعدی در نرم افزار Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 5 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
یک انیمیشن کوله پشتی را در Cinema 4D بسازید
شرکت:
یک انیمیشن کوله پشتی را در Cinema 4D بسازید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
مدل سازی قوطی نوشابه در Cinema 4D
شرکت:
مدل سازی قوطی نوشابه در Cinema 4D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۱
ساخت سر یک موجود بوسیله Cinema 4D
شرکت:
ساخت سر یک موجود بوسیله Cinema 4D
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۱
مدل سازی در Cinema 4D
شرکت:
مدل سازی در Cinema 4D
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۱