وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Cisco CCNA

Complete Teaching of MPLS Fundamentals
شرکت:
Complete Teaching of MPLS Fundamentals
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Gns3 Setup For Ccna (200-301)
شرکت:
Gns3 Setup For Ccna (200-301)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco Asa Firewall
شرکت:
Cisco Asa Firewall
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Border Gateway Protocol (BGP)
شرکت:
Border Gateway Protocol (BGP)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learning Path Cisco CCNA 200-301
شرکت:
Learning Path Cisco CCNA 200-301
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
96 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco BGP Masterclass for Enterprise Network Engineers
شرکت:
Cisco BGP Masterclass for Enterprise Network Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
CISO Foundations: Influencing the Board and C-Suite
CISO Foundations: Influencing the Board and C-Suite
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training
شرکت:
Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Online Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
36 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build your own virtual Cisco CCNA lab network – at home
شرکت:
Build your own virtual Cisco CCNA lab network – at home
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
IS-IS Training
شرکت:
IS-IS Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
شرکت:
IOS-XE vs. JunOS CLI Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco ISE – Identity Services Engine Course
شرکت:
Cisco ISE – Identity Services Engine Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 18 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Cisco IOS-XR Zero to Hero Course
شرکت:
Cisco IOS-XR Zero to Hero Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learning Path Cisco CCNA 200-301
شرکت:
Learning Path Cisco CCNA 200-301
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
97 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Engineering Cisco Meraki Solutions ECMS
شرکت:
Engineering Cisco Meraki Solutions ECMS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Wireless Network Access Technologies
شرکت:
CCNA 200-301 – Wireless Network Access Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Wired Network Access Technologies
شرکت:
CCNA 200-301 – Wired Network Access Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Utilizing IP-Based Services
شرکت:
CCNA 200-301 – Utilizing IP-Based Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 13 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Networking Fundamentals
شرکت:
CCNA 200-301 – Networking Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 22 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Final Preparations
شرکت:
CCNA 200-301 – Final Preparations
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 10 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Establishing IPv4 IPv6 Connectivity
شرکت:
CCNA 200-301 – Establishing IPv4 IPv6 Connectivity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
CCNA 200-301 – Additional Resources
شرکت:
CCNA 200-301 – Additional Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 7 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced BGP on Juniper Routers
شرکت:
Advanced BGP on Juniper Routers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Intro to Cisco Modeling Labs
Intro to Cisco Modeling Labs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲