وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش GIT

GIT

گیت یک نرم‌افزار کنترل نسخه و از مدل نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز برای بازنگری کد منبع توزیع شده و مدیریت منبع کد است که برای دنبال کردن تغییر فایلهای کامپیوتری و دنبال کردن کارهای انجام شده روی آن‌ها توسط افراد مختلف است. هدف اولیه این نرم‌افزار برای استفاده در پروژه‌های نرم‌افزاری بوده‌است ولی می‌توان از آن تنها برای دنبال کردن تغییر فایل‌ها هم استفاده کرد.به صورت نرمال، گیت نرم افزاری است که در محیط ترمینال لینوکس اجرا می شود. با این حال، از آنجا که متن باز است، توسعه دهندگان زیادی در سر تا سر جهان، روش‌های دیگری را برای دسترسی به گیت طراحی کرده اند.
گیت، برای عموم و به صورت رایگان در پکیج های لینوکس، BSD، Illumos،و سایر سیستم عامل های مشابه یونیکس قابل استفاده است

احتمالاً مشهورترین رابط های کاربری گیت را تحت عنوان گیت هاب، گیت لب، بیت باکت، سورس فورج، و سوانا می‌شناسید که همگی مبتنی بر وب بوده و مدیریت کد را به صورت آنلاین فراهم می کنند.

Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
شرکت:
Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Kubernetes with GitOps
شرکت:
Automating Kubernetes with GitOps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Git Configuration and Attributes
شرکت:
Git Configuration and Attributes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using Git with Visual Studio Code
Using Git with Visual Studio Code
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Git Essential Training
Git Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
8 Git Commands You Should Know
8 Git Commands You Should Know
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Git, GitHub, and GitLab From Beginner to Expert
شرکت:
Git, GitHub, and GitLab From Beginner to Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Git and Github for Absolute beginners
شرکت:
Git and Github for Absolute beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Git & GitHub Full Course
شرکت:
Git & GitHub Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Git Workflow Patterns
شرکت:
Git Workflow Patterns
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Git commands a complete workshop
شرکت:
Git commands a complete workshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Git for Beginners
شرکت:
Git for Beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
GitOps: The Big Picture
شرکت:
GitOps: The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
GitOps Automations for Multiple EKS Environments
شرکت:
GitOps Automations for Multiple EKS Environments
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Git Masterclass
شرکت:
Git Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Git/Github Essentials: Everything You Need To Get Started
شرکت:
Git/Github Essentials: Everything You Need To Get Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Automating Kubernetes Deployments Using a GitOps Workflow
شرکت:
Automating Kubernetes Deployments Using a GitOps Workflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Git Intermediate Techniques
Git Intermediate Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱
Git Fundamentals
شرکت:
Git Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
How Git Works
شرکت:
How Git Works
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
Robot Framework Test Automation: Jenkins CI and Git Version Control
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Software Version Management with Git and GitHub
شرکت:
Software Version Management with Git and GitHub
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱