وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش RedHat

Automate RedHat Linux SysAdmin tasks in 70+ Ansible examples
شرکت:
Automate RedHat Linux SysAdmin tasks in 70+ Ansible examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
2023 Bootcamp: Linux (RHCSA – EX200) Certification Course
شرکت:
2023 Bootcamp: Linux (RHCSA – EX200) Certification Course
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294 Exam Advanced Linux
شرکت:
Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294 Exam Advanced Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
RedHat – Certified Specialist in Containers and Kubernetes EX180.11.4
شرکت:
RedHat – Certified Specialist in Containers and Kubernetes EX180.11.4
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 16 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
RHCSA Practice Exam: Hands-on Tasks, Solutions and Scripts!
شرکت:
RHCSA Practice Exam: Hands-on Tasks, Solutions and Scripts!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ آبان ۱۴۰۲
Pearson – Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294, 2nd Edition
شرکت:
Pearson – Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294, 2nd Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Setting Up a Red Hat Enterprise Linux Server
Setting Up a Red Hat Enterprise Linux Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Red Hat Enterprise Linux RHEL 9, RHCSA and RHCE
شرکت:
Red Hat Enterprise Linux RHEL 9, RHCSA and RHCE
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Linux System Engineer: iSCSI Storage Area Networks
Linux System Engineer: iSCSI Storage Area Networks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Red Hat Openshift 4 on Bare Metal
شرکت:
Red Hat Openshift 4 on Bare Metal
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) with Virtual Machines, Second Edition
شرکت:
Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) with Virtual Machines, Second Edition
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 14 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Testing and Debugging Ansible Automation
شرکت:
Testing and Debugging Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Managing Ansible with Red Hat Ansible Tower
شرکت:
Managing Ansible with Red Hat Ansible Tower
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Prepare RHCE with Practice Course(EX300-RHEL7)-Unoffical
شرکت:
Prepare RHCE with Practice Course(EX300-RHEL7)-Unoffical
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Package Management on Red Hat Linux with DNF and RPM
شرکت:
Package Management on Red Hat Linux with DNF and RPM
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
RHEL 8: Managing Security
شرکت:
RHEL 8: Managing Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Users and Groups
شرکت:
RHEL 8: Managing Users and Groups
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Managing Networking
شرکت:
RHEL 8: Managing Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
شرکت:
RHEL 8: Deploying, Configuring and Maintaining Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
شرکت:
RHEL 8: Creating and Configuring File Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Configuring Local Storage
شرکت:
RHEL 8: Configuring Local Storage
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
RHEL 8: Operating Running Systems
شرکت:
RHEL 8: Operating Running Systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱