وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Django

Django

جنگو (Django) یک فریم ورک سطح بالا به زبان پایتون برای وب می باشد که امکان طراحی و ایجاد بسیار سریع و آسان برنامه های تحت وب را فراهم می کند .
Djangoیک فریم ورک و چهار چوب سطح بالا برای وب نرم افزاری می باشد که باعث سهولت ایجاد وب سایت هایی داینامیک می شود . Django فریم ورک سطح بالا بسیاری از موارد برنامه نویسی را بصورت خودکار فراهم کرده و در اختیار برنامه نویس قرار می دهد . همچنین روش هایی میانبر و واسط برای اجرای اعمال مختلف را دارا می باشد . پس برنامه نویس نیازی به نوشتن کد هایی اضافی و مشخص را ندارد .یک وب سایت دایانامیک و پویا وبسایتی هست که شامل کد های ساده Html نبوده بلکه بصورت پویا و توسط نرم افزار (web application) تگ های اچ تی ام ال و در حقیقت صفحات سایت از روی کد ها و دستورات نوشته شده توسط برنامه نویس ایجاد می گردد . برای مثال ممکن است بر اساس در خواست کاربر اطلاعاتی بصورت داینامیک از پایگاه داده دریافت و نمایش داده شود .

Django channels – create your own web chat application
شرکت:
Django channels – create your own web chat application
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Django 5 – Build a Complete Website from Scratch to Deploy
شرکت:
Django 5 – Build a Complete Website from Scratch to Deploy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Build a Learning Management System with Django and React
شرکت:
Build a Learning Management System with Django and React
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
26 ساعت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering GitHub Copilot for Python & Django REST Developers
شرکت:
Mastering GitHub Copilot for Python & Django REST Developers
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
شرکت:
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Django Rest Framework Bootcamp 2024 [Latest]
شرکت:
The Complete Django Rest Framework Bootcamp 2024 [Latest]
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Automate The Boring Stuff With Django
شرکت:
Automate The Boring Stuff With Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 29 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Python Django: Build a Subscription Platform – 2024
شرکت:
Python Django: Build a Subscription Platform – 2024
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 12 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
HTMX + Django Modern Python Web Apps, Hold the JavaScript Course
شرکت:
HTMX + Django Modern Python Web Apps, Hold the JavaScript Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Pearson – Introduction to Django
شرکت:
Pearson – Introduction to Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Django 4 Forms and ModelForms
شرکت:
Django 4 Forms and ModelForms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Animate Python Django Web Apps with GSAP
شرکت:
Animate Python Django Web Apps with GSAP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Django Bootcamp Zero to Mastery
شرکت:
Django Bootcamp Zero to Mastery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 16 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp
شرکت:
Python and Django Full Stack Web Developer Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
32 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Python RestAPI Programming with Flask and Django
شرکت:
Python RestAPI Programming with Flask and Django
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Django Full Stack Developer Masterclass
شرکت:
Django Full Stack Developer Masterclass
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 21 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Django 4 – Learn to Build EMS Web Application with Django 4
شرکت:
Django 4 – Learn to Build EMS Web Application with Django 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Build An API With The Django Rest Framework Using Python
شرکت:
Build An API With The Django Rest Framework Using Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Python basics and sample Django project for beginners
شرکت:
Python basics and sample Django project for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Django Build Secure and Scalable Web Applications
شرکت:
Django Build Secure and Scalable Web Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Build Facebook Clone with Django – Social Media Website
شرکت:
Build Facebook Clone with Django – Social Media Website
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build and Deploy a Dockerised Django Project
شرکت:
Build and Deploy a Dockerised Django Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The 30 Days Guide to Becoming a Pro Django Developer
شرکت:
The 30 Days Guide to Becoming a Pro Django Developer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲