وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Django

Django

جنگو (Django) یک فریم ورک سطح بالا به زبان پایتون برای وب می باشد که امکان طراحی و ایجاد بسیار سریع و آسان برنامه های تحت وب را فراهم می کند .
Djangoیک فریم ورک و چهار چوب سطح بالا برای وب نرم افزاری می باشد که باعث سهولت ایجاد وب سایت هایی داینامیک می شود . Django فریم ورک سطح بالا بسیاری از موارد برنامه نویسی را بصورت خودکار فراهم کرده و در اختیار برنامه نویس قرار می دهد . همچنین روش هایی میانبر و واسط برای اجرای اعمال مختلف را دارا می باشد . پس برنامه نویس نیازی به نوشتن کد هایی اضافی و مشخص را ندارد .یک وب سایت دایانامیک و پویا وبسایتی هست که شامل کد های ساده Html نبوده بلکه بصورت پویا و توسط نرم افزار (web application) تگ های اچ تی ام ال و در حقیقت صفحات سایت از روی کد ها و دستورات نوشته شده توسط برنامه نویس ایجاد می گردد . برای مثال ممکن است بر اساس در خواست کاربر اطلاعاتی بصورت داینامیک از پایگاه داده دریافت و نمایش داده شود .

Secure Coding in Python Django
شرکت:
Secure Coding in Python Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Create a Code Writing ChatGPT A.I. Site With Django Python
شرکت:
Create a Code Writing ChatGPT A.I. Site With Django Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Python Django for AWS Development – Mastery course – Part 1
شرکت:
Python Django for AWS Development – Mastery course – Part 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Python Django: Deployment Master Class – 2023
شرکت:
Python Django: Deployment Master Class – 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Django Getting Started Course
شرکت:
Django Getting Started Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Django Redirects
شرکت:
Django Redirects
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Building HTTP APIs With Django REST Framework
شرکت:
Building HTTP APIs With Django REST Framework
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Django x Vue.js: Learn how to integrate Django with Vue.js
شرکت:
Django x Vue.js: Learn how to integrate Django with Vue.js
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Django Project: Building a Python Package – SQL Middleware
شرکت:
Django Project: Building a Python Package – SQL Middleware
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deploy a Serverless Django web app with AWS Fargate – 2023
شرکت:
Deploy a Serverless Django web app with AWS Fargate – 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Build Ecommerce REST API with Django REST Framework & Python
شرکت:
Build Ecommerce REST API with Django REST Framework & Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Python Programming: Your First Django Web Application
شرکت:
Python Programming: Your First Django Web Application
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Python Programming: Build a Recommendation Engine in Django
شرکت:
Python Programming: Build a Recommendation Engine in Django
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۲
Create Gym Management System Using Django
شرکت:
Create Gym Management System Using Django
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Create a Text Completion ChatGPT A.I. Bot With Django
شرکت:
Create a Text Completion ChatGPT A.I. Bot With Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Learn Django by building a Google Drive and Instagram Clone
شرکت:
Learn Django by building a Google Drive and Instagram Clone
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Django for beginners with Htmx, Pandas, and Plotly
شرکت:
Django for beginners with Htmx, Pandas, and Plotly
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Django DRF Project: eCommerce RESTful API
شرکت:
Django DRF Project: eCommerce RESTful API
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build Complete Authentication API with Django Rest Framework
شرکت:
Build Complete Authentication API with Django Rest Framework
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Rapid Django Full Stack Web Development & Deployment to Prod
شرکت:
Rapid Django Full Stack Web Development & Deployment to Prod
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Python Django: REST API Crash Course for Beginners – 2023
شرکت:
Python Django: REST API Crash Course for Beginners – 2023
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn Django by creating a full-stack Blogger Website
شرکت:
Learn Django by creating a full-stack Blogger Website
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn Django by building a Google Drive and Instagram Clone
شرکت:
Learn Django by building a Google Drive and Instagram Clone
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Django: Build a Fullstack Youtube Clone Using Django – 2023
شرکت:
Django: Build a Fullstack Youtube Clone Using Django – 2023
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱