وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Django

Django

جنگو (Django) یک فریم ورک سطح بالا به زبان پایتون برای وب می باشد که امکان طراحی و ایجاد بسیار سریع و آسان برنامه های تحت وب را فراهم می کند .
Djangoیک فریم ورک و چهار چوب سطح بالا برای وب نرم افزاری می باشد که باعث سهولت ایجاد وب سایت هایی داینامیک می شود . Django فریم ورک سطح بالا بسیاری از موارد برنامه نویسی را بصورت خودکار فراهم کرده و در اختیار برنامه نویس قرار می دهد . همچنین روش هایی میانبر و واسط برای اجرای اعمال مختلف را دارا می باشد . پس برنامه نویس نیازی به نوشتن کد هایی اضافی و مشخص را ندارد .یک وب سایت دایانامیک و پویا وبسایتی هست که شامل کد های ساده Html نبوده بلکه بصورت پویا و توسط نرم افزار (web application) تگ های اچ تی ام ال و در حقیقت صفحات سایت از روی کد ها و دستورات نوشته شده توسط برنامه نویس ایجاد می گردد . برای مثال ممکن است بر اساس در خواست کاربر اطلاعاتی بصورت داینامیک از پایگاه داده دریافت و نمایش داده شود .

Django Full Stack Developer Masterclass
شرکت:
Django Full Stack Developer Masterclass
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 21 دقیقه
۸ آبان ۱۴۰۲
Django 4 – Learn to Build EMS Web Application with Django 4
شرکت:
Django 4 – Learn to Build EMS Web Application with Django 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Build An API With The Django Rest Framework Using Python
شرکت:
Build An API With The Django Rest Framework Using Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Python basics and sample Django project for beginners
شرکت:
Python basics and sample Django project for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Django Build Secure and Scalable Web Applications
شرکت:
Django Build Secure and Scalable Web Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Build Facebook Clone with Django – Social Media Website
شرکت:
Build Facebook Clone with Django – Social Media Website
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Build and Deploy a Dockerised Django Project
شرکت:
Build and Deploy a Dockerised Django Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The 30 Days Guide to Becoming a Pro Django Developer
شرکت:
The 30 Days Guide to Becoming a Pro Django Developer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Learn Deployment of Django App on DigitalOcean App Platform
شرکت:
Learn Deployment of Django App on DigitalOcean App Platform
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
شرکت:
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Secure Coding with OWASP in Django 4
شرکت:
Secure Coding with OWASP in Django 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Django 4 Security and Performance
شرکت:
Django 4 Security and Performance
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Django Celery Mastery: Python Asynchronous Task Processing
شرکت:
Django Celery Mastery: Python Asynchronous Task Processing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Build REST APIs with Python, Django REST Framework: Web API
شرکت:
Build REST APIs with Python, Django REST Framework: Web API
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Django 4 Templates
شرکت:
Django 4 Templates
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Python Web Apps that Fly with CDNs Course
شرکت:
Python Web Apps that Fly with CDNs Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Django REST framework for absolute beginners
شرکت:
Django REST framework for absolute beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Working with Django Models
شرکت:
Working with Django Models
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Django: Getting Started
شرکت:
Django: Getting Started
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Django 2 Views, Apps, and URL Mappings
شرکت:
Django 2 Views, Apps, and URL Mappings
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Django 3 Testing, Security, and Performance
شرکت:
Django 3 Testing, Security, and Performance
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Django 3 Templates
شرکت:
Django 3 Templates
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Django 3 Forms and ModelForms
شرکت:
Django 3 Forms and ModelForms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Django 3 Deployment and Maintenance
شرکت:
Django 3 Deployment and Maintenance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۲۴ تیر ۱۴۰۲