وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Autodesk Inventor

Autodesk Inventor 2023, Essential Training
شرکت:
Autodesk Inventor 2023, Essential Training
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Autodesk Inventor CAD & Solidcam 2023 & NX Mold Wizard
شرکت:
Autodesk Inventor CAD & Solidcam 2023 & NX Mold Wizard
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Inventor CAD & NX CAM & NX Post Builder & NX Mold
شرکت:
Autodesk Inventor CAD & NX CAM & NX Post Builder & NX Mold
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Autodesk Inventor 2023 CAD + Solid Edge 2022 CAD + NX CAD
شرکت:
Autodesk Inventor 2023 CAD + Solid Edge 2022 CAD + NX CAD
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
AUTODESK INVENTOR 101 | CAD & FEM for Beginners
شرکت:
AUTODESK INVENTOR 101 | CAD & FEM for Beginners
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Autodesk Inventor 2021 / 2022 – Sheetmetal Training
شرکت:
Autodesk Inventor 2021 / 2022 – Sheetmetal Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Autodesk Inventor 2021 / 2022 – Essential training
شرکت:
Autodesk Inventor 2021 / 2022 – Essential training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 2 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
Autodesk Inventor 2021 / 2022 – Advanced Part Training
شرکت:
Autodesk Inventor 2021 / 2022 – Advanced Part Training
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Inventor Nastran : شبیه سازی مکانیکی و ساختاری
شرکت:
Inventor Nastran : شبیه سازی مکانیکی و ساختاری
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 26 دقیقه
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
مدل سازی سه بعدی با Autodesk Inventor
شرکت:
مدل سازی سه بعدی با Autodesk Inventor
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲ شهریور ۱۴۰۱
مدل سازی و قطعه سازی در Autodesk Inventor
شرکت:
مدل سازی و قطعه سازی در Autodesk Inventor
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
یادگیری اتوماسیون صنعتی
یادگیری اتوماسیون صنعتی
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری Autodesk Inventor 2021 : مدلسازی یک موتور در اینونتور
شرکت:
کورس یادگیری Autodesk Inventor 2021 : مدلسازی یک موتور در اینونتور
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
آموزش کامل Autodesk Inventor 2021
آموزش کامل Autodesk Inventor 2021
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 22 دقیقه
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوره یادگیری کامل Autodesk Inventor 2020
دوره یادگیری کامل Autodesk Inventor 2020
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۱۶ فروردین ۱۳۹۸