وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

اموزش عکاسی ، فیلمسازی و تدوین

از نظر بسیاری از افراد، عکاسی یک رشته هنری آسان است و از نظر برخی دیگر دشوار است ، در مسیر حرفه ای شدن در عکاسی، باید با کسب تجربه، آزمون و خطای بسیار و به کارگیری خلاقیت به یک عکاس ماهر تبدیل شد. اگر در این مسیر تجهیزاتتان حرفه ای باشد و با تنظیمات این تجهیزات به صورت کامل آشنایی داشته باشید، کار شما کمی آسان تر می‌شود اما به یاد داشته باشید که نگاه خلاق، مهم‌ترین رکن پیشرفت در دنیای عکاسی می‌باشد.

UPDATED! Wirecast Video Production and Live Streaming Course
شرکت:
UPDATED! Wirecast Video Production and Live Streaming Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Ultimate Faceless YouTube Channel Guide ft. InVideo AI
شرکت:
Ultimate Faceless YouTube Channel Guide ft. InVideo AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۲ تیر ۱۴۰۳
The Complete Da Vinci Resolve Course: Beginner to Filmmaker
شرکت:
The Complete Da Vinci Resolve Course: Beginner to Filmmaker
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۲۲ تیر ۱۴۰۳
Photoshop Gig Mastery
شرکت:
Photoshop Gig Mastery
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۱ تیر ۱۴۰۳
Lego Stop Motion Animation Crash Course
شرکت:
Lego Stop Motion Animation Crash Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۳
Learn Filmora Video Editing Masterclass From Beginner to Pro
شرکت:
Learn Filmora Video Editing Masterclass From Beginner to Pro
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۳
Full Videography Course For Beginners
شرکت:
Full Videography Course For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ تیر ۱۴۰۳
CapCut, From Beginner to Advanced
شرکت:
CapCut, From Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ تیر ۱۴۰۳
Adobe Photoshop CC: From Absolute Beginner To Advanced
شرکت:
Adobe Photoshop CC: From Absolute Beginner To Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۳
WhiteBoard Animation Course & Ways Of Earning Passive Money
شرکت:
WhiteBoard Animation Course & Ways Of Earning Passive Money
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۹ تیر ۱۴۰۳
The Ultimate Beginners Guide to Wildlife Photography
شرکت:
The Ultimate Beginners Guide to Wildlife Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 10 دقیقه
۹ تیر ۱۴۰۳
Start Learning Photography
شرکت:
Start Learning Photography
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
SmartPhone Premium 3D Text Graphic Design
شرکت:
SmartPhone Premium 3D Text Graphic Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Photoshop Box of Tricks – Now includes AI
شرکت:
Photoshop Box of Tricks – Now includes AI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۶ تیر ۱۴۰۳
Complete CapCut Desktop and Mobile Mastery Course
شرکت:
Complete CapCut Desktop and Mobile Mastery Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 5 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
The curious craft of demo reel titles
شرکت:
The curious craft of demo reel titles
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۶ تیر ۱۴۰۳
Magical Energy Beam – Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Magical Energy Beam – Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
Complete Beginner to Advanced Adobe Photoshop
شرکت:
Complete Beginner to Advanced Adobe Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 25 دقیقه
۶ تیر ۱۴۰۳
CommonPoint
شرکت:
CommonPoint
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۶ تیر ۱۴۰۳
Streamyard: Tips for Successful Live Events
Streamyard: Tips for Successful Live Events
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Comic Book Sci-fi Character Design (2023) with Wingfox Studio
شرکت:
Comic Book Sci-fi Character Design (2023) with Wingfox Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Character Design Made Easy (2023) with Jari Leliveld
شرکت:
Character Design Made Easy (2023) with Jari Leliveld
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ خرداد ۱۴۰۳