وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

اموزش عکاسی ، فیلمسازی و تدوین

از نظر بسیاری از افراد، عکاسی یک رشته هنری آسان است و از نظر برخی دیگر دشوار است ، در مسیر حرفه ای شدن در عکاسی، باید با کسب تجربه، آزمون و خطای بسیار و به کارگیری خلاقیت به یک عکاس ماهر تبدیل شد. اگر در این مسیر تجهیزاتتان حرفه ای باشد و با تنظیمات این تجهیزات به صورت کامل آشنایی داشته باشید، کار شما کمی آسان تر می‌شود اما به یاد داشته باشید که نگاه خلاق، مهم‌ترین رکن پیشرفت در دنیای عکاسی می‌باشد.

Journey to After Effects Mastery: Unleash Your Creativity.
شرکت:
Journey to After Effects Mastery: Unleash Your Creativity.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Graphic Design With Photoshop
شرکت:
Graphic Design With Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Foundation of Video Editing with Adobe Premiere
شرکت:
Foundation of Video Editing with Adobe Premiere
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Gimbal Masterclass – with Brandon Li x Zhiyun-Tech
شرکت:
The Gimbal Masterclass – with Brandon Li x Zhiyun-Tech
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Environment Concept pt 1 + 2
شرکت:
Environment Concept pt 1 + 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Toon Boom Harmony Essential Training
Toon Boom Harmony Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Migrating from Flash to Toon Boom Harmony
Migrating from Flash to Toon Boom Harmony
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learning Adobe Animate CC: Animation
Learning Adobe Animate CC: Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Essential Technical Aspects of Animation
Essential Technical Aspects of Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creative Animation in Photoshop
Creative Animation in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Applying the Foundations of Animation
Applying the Foundations of Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animation Foundations: Storyboarding
Animation Foundations: Storyboarding
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in Photoshop
Animating in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in Historical Styles
Animating in Historical Styles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in 2D: Loosening Up
Animating in 2D: Loosening Up
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in 2D: Hair and Clothing
Animating in 2D: Hair and Clothing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animating in 2D: Breakdowns and Thumbnails
Animating in 2D: Breakdowns and Thumbnails
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Walk Cycles Basics
2D Animation: Walk Cycles Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learning 2D Animation Principles
Learning 2D Animation Principles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Animate Flying Creatures
2D Animation: Animate Flying Creatures
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Animal Walk Cycles
2D Animation: Animal Walk Cycles
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲