وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها
1

اموزش عکاسی ، فیلمسازی و تدوین

از نظر بسیاری از افراد، عکاسی یک رشته هنری آسان است و از نظر برخی دیگر دشوار است ، در مسیر حرفه ای شدن در عکاسی، باید با کسب تجربه، آزمون و خطای بسیار و به کارگیری خلاقیت به یک عکاس ماهر تبدیل شد. اگر در این مسیر تجهیزاتتان حرفه ای باشد و با تنظیمات این تجهیزات به صورت کامل آشنایی داشته باشید، کار شما کمی آسان تر می‌شود اما به یاد داشته باشید که نگاه خلاق، مهم‌ترین رکن پیشرفت در دنیای عکاسی می‌باشد.

Use AI to Build Visual Stories with Midjourney  + ChatGPT
شرکت:
Use AI to Build Visual Stories with Midjourney + ChatGPT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Masterclass TikTok : Skyrocket votre croissance avec une courte vidéo
شرکت:
Masterclass TikTok : Skyrocket votre croissance avec une courte vidéo
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Photoshop 101 – Learn the Foundations
شرکت:
Photoshop 101 – Learn the Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Camera Basics For Video Creators
شرکت:
Camera Basics For Video Creators
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Complete Lightroom Mobile Course
شرکت:
The Complete Lightroom Mobile Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Photography Masterclass: Take Amazing Photographs
شرکت:
Photography Masterclass: Take Amazing Photographs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Video Editing with DaVinci Resolve: From Beginner
شرکت:
Mastering Video Editing with DaVinci Resolve: From Beginner
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kinemaster 101
شرکت:
Kinemaster 101
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Peekaboo Mixed Media Compositions Using Simple Techniques
شرکت:
Peekaboo Mixed Media Compositions Using Simple Techniques
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Video Editing with VSDC Video Editor 2022
شرکت:
Learn Video Editing with VSDC Video Editor 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Professional Image Retouching Techniques using Adobe Photoshop
شرکت:
Learn Professional Image Retouching Techniques using Adobe Photoshop
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introductory projects in After Effects for beginners
شرکت:
Introductory projects in After Effects for beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Adobe after effects Getting started with Motion Graphicss
شرکت:
Introduction to Adobe after effects Getting started with Motion Graphicss
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
How to Draw and Develop a Superhero Figure
شرکت:
How to Draw and Develop a Superhero Figure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creative Product Ad for Instagram in Final Cut Pro
شرکت:
Creative Product Ad for Instagram in Final Cut Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Concept Art Create Environment Concept Art in BlenderPhotoshop
شرکت:
Concept Art Create Environment Concept Art in BlenderPhotoshop
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Blender 3D Easy VFX Motion Tracking! (CGI)
شرکت:
Blender 3D Easy VFX Motion Tracking! (CGI)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced Prototyping From early ideas to rich interactions
شرکت:
Advanced Prototyping From early ideas to rich interactions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hard Surface Drone Design in Blender by Blender Bros
شرکت:
Hard Surface Drone Design in Blender by Blender Bros
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Environment Concept Art – Japanese Stilt City
شرکت:
Environment Concept Art – Japanese Stilt City
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 17 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
شرکت:
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creating Creative Gif Animation in AfterEffects &Illustartor
شرکت:
Creating Creative Gif Animation in AfterEffects &Illustartor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲