وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی و نقاشی دیجیتال

در عصر دیجیتال و دنیای متکی به کامپیوتر، نقاشی دیجیتال یکی از تخصص‌های هنری نو ظهور با کاربردهایی متنوع بوده که امروزه مورد نیاز بسیاری از شاخه‌ها و زیرشاخه‌های رشته‌های هنری نظیر گرایش‌های مختلف گرافیک، تصویر سازی، ساخت انیمیشن و تولید بازی‌های کامپیوتری و … می‌باشد. عدم نیاز به مواد مصرفی گران قیمت در انواع سبک‌های نقاشی و طراحی، امکان ویرایش و اصلاح مجدد، سرعت بالا و امکان نشر سریع، در دسترس بودن، ورود و تطبیق سریع با فضای دیجیتال، تنوع امکانات و … همه از مزایای نقاشی دیجیتال بوده که سبب آن شده تا از این مهارت، استقبال گسترده‌ای گردد. شایان ذکر است که برای پیشرفت در این تخصص، پیش نیاز اصلی، داشتن مهارت‌های طراحی دستی ( فرم و شکل، طبیعت بی جان، آناتومی انسان و حیوان و…) میباشد.

Environment Concept pt 1 + 2
شرکت:
Environment Concept pt 1 + 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Toon Boom Harmony Essential Training
Toon Boom Harmony Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Tips and Tricks
2D Animation: Tips and Tricks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
Animation Foundations: Drawing Cartoon Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creative Animation in Photoshop
Creative Animation in Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
2D Animation: Animate Monsters & Aliens
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Draw With Me In Procreate: Mid-Century Screen Printing Style
شرکت:
Draw With Me In Procreate: Mid-Century Screen Printing Style
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Draw With Me in Procreate: Mid-Century Cookbook Illustration
شرکت:
Draw With Me in Procreate: Mid-Century Cookbook Illustration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Art Classes for Beginners: Draw & Paint 12 Holiday Projects
شرکت:
Art Classes for Beginners: Draw & Paint 12 Holiday Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Cinematic Illustration with Photoshop – Improve Your Visual Storytelling
شرکت:
Cinematic Illustration with Photoshop – Improve Your Visual Storytelling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
The Fundamentals of Landscape Lighting Design & Installation
شرکت:
The Fundamentals of Landscape Lighting Design & Installation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۲۹ آذر ۱۴۰۲
Draw Your Own Kaiju Monsters
شرکت:
Draw Your Own Kaiju Monsters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
Painting Portraits by Daniel Walsh
شرکت:
Painting Portraits by Daniel Walsh
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
24 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
White Queen – Character Concept Design Course
شرکت:
White Queen – Character Concept Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Game Environment Concept Design – Beginner to Advanced
شرکت:
Game Environment Concept Design – Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Environment Illustration for Game Art A Small Town Marketplace
شرکت:
Environment Illustration for Game Art A Small Town Marketplace
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Beginners Watercolor- Paint Rainy Cityscape
شرکت:
Beginners Watercolor- Paint Rainy Cityscape
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Fundamentals of Expressive Character Design with Wouter Tulp
شرکت:
Fundamentals of Expressive Character Design with Wouter Tulp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Frame by Frame Ninja
شرکت:
Frame by Frame Ninja
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Shaman Guardian pt 1 + pt 2
Shaman Guardian pt 1 + pt 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Portrait Retouching for Beginners in Adobe Photoshop
شرکت:
Portrait Retouching for Beginners in Adobe Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Create Detailed and Colorful Low Poly Isometric Art by Angelo Fernandes
شرکت:
Create Detailed and Colorful Low Poly Isometric Art by Angelo Fernandes
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Create Cute 3D Illustration with Blender – P Kelen
شرکت:
Create Cute 3D Illustration with Blender – P Kelen
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 10 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Precision Perspective Drawing: 2D to 3D, Flawless Accuracy
شرکت:
Precision Perspective Drawing: 2D to 3D, Flawless Accuracy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲