وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش طراحی و نقاشی دیجیتال

در عصر دیجیتال و دنیای متکی به کامپیوتر، نقاشی دیجیتال یکی از تخصص‌های هنری نو ظهور با کاربردهایی متنوع بوده که امروزه مورد نیاز بسیاری از شاخه‌ها و زیرشاخه‌های رشته‌های هنری نظیر گرایش‌های مختلف گرافیک، تصویر سازی، ساخت انیمیشن و تولید بازی‌های کامپیوتری و … می‌باشد. عدم نیاز به مواد مصرفی گران قیمت در انواع سبک‌های نقاشی و طراحی، امکان ویرایش و اصلاح مجدد، سرعت بالا و امکان نشر سریع، در دسترس بودن، ورود و تطبیق سریع با فضای دیجیتال، تنوع امکانات و … همه از مزایای نقاشی دیجیتال بوده که سبب آن شده تا از این مهارت، استقبال گسترده‌ای گردد. شایان ذکر است که برای پیشرفت در این تخصص، پیش نیاز اصلی، داشتن مهارت‌های طراحی دستی ( فرم و شکل، طبیعت بی جان، آناتومی انسان و حیوان و…) میباشد.

Learn To Draw: 3 Approaches To Measuring + Proportion
شرکت:
Learn To Draw: 3 Approaches To Measuring + Proportion
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
The Complete Affinity Designer for iPad Course
شرکت:
The Complete Affinity Designer for iPad Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Procreate Brushes For Digital Drawing
شرکت:
Procreate Brushes For Digital Drawing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
The Making Of The Ruined King  Trailer  With Almu Redondo
شرکت:
The Making Of The Ruined King Trailer With Almu Redondo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Col Price  Journey of an Artist and the Importance of Self Teaching
شرکت:
Col Price Journey of an Artist and the Importance of Self Teaching
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Concept Art for Movies with Jama Jurabaev
شرکت:
Concept Art for Movies with Jama Jurabaev
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Emmanuel Shiu  The Power of Personal Art
شرکت:
Emmanuel Shiu The Power of Personal Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Finnian MacManus – Civilization Design in Virtual Reality
شرکت:
Finnian MacManus – Civilization Design in Virtual Reality
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Making of Stabby Awarded Illustration ‘The Death of Dulgath’ by Marc Simonetti
شرکت:
Making of Stabby Awarded Illustration ‘The Death of Dulgath’ by Marc Simonetti
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Kyle Webster – Illustrating in Adobe’s Fresco – Full Master Class
شرکت:
Kyle Webster – Illustrating in Adobe’s Fresco – Full Master Class
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 23 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Jonny Duddle – Designing Characters
شرکت:
Jonny Duddle – Designing Characters
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Isis Sousa  A World of Art
شرکت:
Isis Sousa A World of Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
In-Depth Minimalist Realism Sketch With Isis Sousa
شرکت:
In-Depth Minimalist Realism Sketch With Isis Sousa
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Pengzhen Zhang  How to Teach Yourself Environment Concept Art
شرکت:
Pengzhen Zhang How to Teach Yourself Environment Concept Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
NIck Gindraux Master Class  How Find Inspiration and Unleash Your Creativity
شرکت:
NIck Gindraux Master Class How Find Inspiration and Unleash Your Creativity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Vis Com – Trees
Vis Com – Trees
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Shape Design with Logan Preshaw
Shape Design with Logan Preshaw
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Set Design – Part 2 – Interior Line Drawing
Set Design – Part 2 – Interior Line Drawing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Set Design – Part 1 – Research & Prop Exploration
Set Design – Part 1 – Research & Prop Exploration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Prop Design
Prop Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Mech Workshop
Mech Workshop
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲