وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش مبانی موسیقی

مبانی موسیقی (سلفژ) چیست؟

مبانی موسیقی را سلفژ (solfeggio) می‌گویند. آموزش بنیاد موسیقی در دو جنبه نظری و عملی (سرایش و تربیت شنوایی و نت نویسی) صورت می‌گیرد. برای آموزش سلفژ مفاهیم چندی لازم است که برخی از مهمترین آنها در زیر می‌آید.
بنمایه (tonic):
نت و صدایی که محور یک قطعه موسیقی مقامی است.

مایه (tonality):
کیفیت ناشی از روابط بُن‌مایه با سایر اصوات در یک قطعه موسیقی

پرده:
فاصله موسیقایی (نسبت بسامد دو صدای معین).

موسیقی مایه ای:
اثر موسیقایی غربی که بر مبنای گامهای بزرگ (ماژور) و کوچک (مینور) تصنیف می‌شود.

تندا (tempo):
اندازه تندی و کندی موسیقی به گفته دیگر شمار ضربها در یکای زمان.

توافق (آکورد):
چند آوا و صدای همزمان یا هماهنگ.

مقام (mode):
شیوه قرار گرفتن صداها با بازه‌های گوناگون نسبت به گرانیگاهی به نام بُن‌مایه

Developing Musical Skill
شرکت:
Developing Musical Skill
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Avid Pro Tools: Beginner to Advanced
شرکت:
Avid Pro Tools: Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Music Theory from beginning up to modal systems
شرکت:
Music Theory from beginning up to modal systems
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲