در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مبانی موسیقی

دسته بندی محصولات

مبانی موسیقی (سلفژ) چیست؟

مبانی موسیقی را سلفژ (solfeggio) می‌گویند. آموزش بنیاد موسیقی در دو جنبه نظری و عملی (سرایش و تربیت شنوایی و نت نویسی) صورت می‌گیرد. برای آموزش سلفژ مفاهیم چندی لازم است که برخی از مهمترین آنها در زیر می‌آید.
بنمایه (tonic):
نت و صدایی که محور یک قطعه موسیقی مقامی است.

مایه (tonality):
کیفیت ناشی از روابط بُن‌مایه با سایر اصوات در یک قطعه موسیقی

پرده:
فاصله موسیقایی (نسبت بسامد دو صدای معین).

موسیقی مایه ای:
اثر موسیقایی غربی که بر مبنای گامهای بزرگ (ماژور) و کوچک (مینور) تصنیف می‌شود.

تندا (tempo):
اندازه تندی و کندی موسیقی به گفته دیگر شمار ضربها در یکای زمان.

توافق (آکورد):
چند آوا و صدای همزمان یا هماهنگ.

مقام (mode):
شیوه قرار گرفتن صداها با بازه‌های گوناگون نسبت به گرانیگاهی به نام بُن‌مایه