وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Amazon Web Service

Amazon Web Service

وب‌سرویس‌های آمازون یا خدمات وب آمازون (Amazon Web Services) مجموعه‌ای از خدمات (وب سرویس) هستند که شرکت آمازون بر روی بستر ابر خود و از طریق اینترنت به عموم عرضه می‌کند. این سرویس‌ها زیرساختهای فناوری اطلاعات را به صورت سرویس‌های انعطاف‌پذیر به مشتریان اجاره می‌دهد.این سرویس‌ها شامل سرویس‌های محاسباتی و رایانشی(EC2)، ذخیره‌سازی (S3)، تحویل محتوا، پایگاه داده، تجارت الکترونیک، پرداخت و صدور صورتحساب و موارد دیگری می‌شود. AWS راهکارهایی ارائه می کند که به کسب و کار های کوچک یاری می دهد تا با روش های بسیار رایج به سرعت شروع به کار بکنند و پیشرفت سریعی هم داشته باشند .درواقع،اغلب بیش ازیک راه برای پیاده سازی یک راه حل ویژه وجوددارد . در صفحات وب لیست کوتاهی از پر کاربرد ترین اجزای استفاده شده توسط کاربران ارائه شده است و این فقط به این خاطر است که به کاربران در به دست آوردن درک بهتری ازAWSکمک شود .

Mastering AWS EC2 For Beginners : A Comprehensive Guide
شرکت:
Mastering AWS EC2 For Beginners : A Comprehensive Guide
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
شرکت:
Full-Stack Mobile App with React Native, Redux, Django & AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Data Engineering with Snowflake and AWS
شرکت:
Data Engineering with Snowflake and AWS
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
Practical AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02 Prep
شرکت:
Practical AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02 Prep
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
28 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Cloud Security and Audit Fundamentals: AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud
Cloud Security and Audit Fundamentals: AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
AWS Administration: Security Fundamentals
AWS Administration: Security Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Become an AWS Certified Data Engineer
شرکت:
Become an AWS Certified Data Engineer
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
AWS EC2 Load Balancing and Auto Scaling Group Mastery
شرکت:
AWS EC2 Load Balancing and Auto Scaling Group Mastery
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
AWS Certified Data Engineer Associate (DEA-C01) Training
شرکت:
AWS Certified Data Engineer Associate (DEA-C01) Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
VPS, Web & WordPress Hosting with Amazon Lightsail | AWS
شرکت:
VPS, Web & WordPress Hosting with Amazon Lightsail | AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
AWS Security Pro Certified Guardian Training
شرکت:
AWS Security Pro Certified Guardian Training
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
39 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Master Course in AWS Well-Architected Framework (101 level)
شرکت:
Master Course in AWS Well-Architected Framework (101 level)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learning AWS CDK by Building Event-Driven Architecture App
شرکت:
Learning AWS CDK by Building Event-Driven Architecture App
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳