وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Amazon Web Service

Amazon Web Service

وب‌سرویس‌های آمازون یا خدمات وب آمازون (Amazon Web Services) مجموعه‌ای از خدمات (وب سرویس) هستند که شرکت آمازون بر روی بستر ابر خود و از طریق اینترنت به عموم عرضه می‌کند. این سرویس‌ها زیرساختهای فناوری اطلاعات را به صورت سرویس‌های انعطاف‌پذیر به مشتریان اجاره می‌دهد.این سرویس‌ها شامل سرویس‌های محاسباتی و رایانشی(EC2)، ذخیره‌سازی (S3)، تحویل محتوا، پایگاه داده، تجارت الکترونیک، پرداخت و صدور صورتحساب و موارد دیگری می‌شود. AWS راهکارهایی ارائه می کند که به کسب و کار های کوچک یاری می دهد تا با روش های بسیار رایج به سرعت شروع به کار بکنند و پیشرفت سریعی هم داشته باشند .درواقع،اغلب بیش ازیک راه برای پیاده سازی یک راه حل ویژه وجوددارد . در صفحات وب لیست کوتاهی از پر کاربرد ترین اجزای استفاده شده توسط کاربران ارائه شده است و این فقط به این خاطر است که به کاربران در به دست آوردن درک بهتری ازAWSکمک شود .

AWS Certified Solutions Architect Associate (SAA-C03)
شرکت:
AWS Certified Solutions Architect Associate (SAA-C03)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
AWS Certified Solutions Architect Zero to Mastery
شرکت:
AWS Certified Solutions Architect Zero to Mastery
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Quantum Computing Fundamentals
شرکت:
Quantum Computing Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 3 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Hands-on Development in AWS
شرکت:
Hands-on Development in AWS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 24 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
SEC488 –  Cloud Security 2022
شرکت:
SEC488 – Cloud Security 2022
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
42 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Mastering AWS Analytics ( AWS Glue, KINESIS, ATHENA, EMR)
شرکت:
Mastering AWS Analytics ( AWS Glue, KINESIS, ATHENA, EMR)
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Deploy a Serverless Django web app with AWS Fargate – 2023
شرکت:
Deploy a Serverless Django web app with AWS Fargate – 2023
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 17 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Creating Intelligent Data-Driven Enterprise Apps with AWS
شرکت:
Creating Intelligent Data-Driven Enterprise Apps with AWS
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
AWS CloudFormation In-Depth
شرکت:
AWS CloudFormation In-Depth
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
AWS Cloud Development Kit (CDK) – v2- Beginner to Advanced
شرکت:
AWS Cloud Development Kit (CDK) – v2- Beginner to Advanced
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
AWS and Terraform Crash Course – Webserver IaC
شرکت:
AWS and Terraform Crash Course – Webserver IaC
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Amazon KDP Self Publishing: Four Books From One
شرکت:
Amazon KDP Self Publishing: Four Books From One
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Amazon DynamoDB Data Modeling for Architects & Developers
شرکت:
Amazon DynamoDB Data Modeling for Architects & Developers
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Advanced AWS CloudFormation for Enterprise
Advanced AWS CloudFormation for Enterprise
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Building Bots with Amazon Lex, Part 1 Analyze, Design, Develop, Test and Deploy Bots
شرکت:
Building Bots with Amazon Lex, Part 1 Analyze, Design, Develop, Test and Deploy Bots
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
29 دقیقه
۹ فروردین ۱۴۰۲
Building Bots with Amazon Lex – Part 3 Extending Chatbot Functionality
شرکت:
Building Bots with Amazon Lex – Part 3 Extending Chatbot Functionality
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲