وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش VBA

VBA

VBA مخفف عبارت (Visual Basic for Applications) ودر واقع امکانی است که در برنامه ها گنجانده شده تا با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک از امکانات نرم افزار استفاده بهتری کرده یا امکانات جدیدی را به آن اضافه نمود.در نتیجه تمام افرادی که باویژوال بیسیک آشنایی و تجربه برنامه نویسی با این زبان را دارند به راحتی می توانند از این امکان استفاده نموده واز آن لذت ببرند.

Microsoft Access 365: Access VBA & Automating Outlook Email
شرکت:
Microsoft Access 365: Access VBA & Automating Outlook Email
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
Excel Automation Mastery: VBA And Macros Training
شرکت:
Excel Automation Mastery: VBA And Macros Training
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Excel VBA and Excel Macro Development Basic to Advanced
شرکت:
Excel VBA and Excel Macro Development Basic to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
Mastering Named Ranges, Arrays and VBA in Excel
شرکت:
Mastering Named Ranges, Arrays and VBA in Excel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Essential Microsoft Excel VBA: Learn VBA for become Expert
شرکت:
Essential Microsoft Excel VBA: Learn VBA for become Expert
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Microsoft Excel – from Beginner to Advanced & VBA by IITian
شرکت:
Microsoft Excel – from Beginner to Advanced & VBA by IITian
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Excel: Macros and VBA for Beginners
Excel: Macros and VBA for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Advance MS Excel VBA for Beginner to Advanced
شرکت:
Advance MS Excel VBA for Beginner to Advanced
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
The Ultimate Excel VBA Course: Learn & Master VBA Fast
شرکت:
The Ultimate Excel VBA Course: Learn & Master VBA Fast
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 23 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
شرکت:
Microsoft Word 2021 Intermediate to Advanced + VBA
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel for Mac 4: VBA macros for Excel – an intro
شرکت:
Microsoft Excel for Mac 4: VBA macros for Excel – an intro
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Excel VBA Fundamentals – Learn Basic Coding Skills
شرکت:
Microsoft Excel VBA Fundamentals – Learn Basic Coding Skills
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Mastering Excel VBA for the Real World
شرکت:
Mastering Excel VBA for the Real World
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 29 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
شرکت:
Advanced Microsoft Word VBA Macro Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Excel Macros VBA + Power Query (2 in 1 course)
شرکت:
Excel Macros VBA + Power Query (2 in 1 course)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Excel VBA for Chemical Engineers
شرکت:
Excel VBA for Chemical Engineers
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 6 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
دوره برنامه نویسی VBA
شرکت:
دوره برنامه نویسی VBA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
اتوماسیون وب کامل با Excel VBA 2022
شرکت:
اتوماسیون وب کامل با Excel VBA 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۷ تیر ۱۴۰۱
اسکرپ دیتاهای وب بوسیله Excel VBA
شرکت:
اسکرپ دیتاهای وب بوسیله Excel VBA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۱