وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش LinkedIn

linkedin

لینکدین یک شبکهٔ اجتماعی براساس روابط تجاری‌ست.این روزها با تخصصی‌تر شدن امورات و استفاده کارفرماها از فضای وب برای جذب افراد متخصص، نیاز به داشتن یک حساب کاربری حرفه‌ای لینکدین نیز بیشتر به چشم می‌آید. کارفرماها ترجیح می‌دهند افرادی را انتخاب کنند که با دقت بیشتری جزییات پروفایل خود در لینکدین را تکمیل کرده‌اند. همچنین اگر قصد دارید برند شخصی خود را بعنوان یک متخصص ایجاد کنید نیز می‌باید آموزش لینکدین را به خوبی دیده باشید تا پروفایل‌تان کاملا حرفه‌ای به نظر برسد.

Simplified: 2023 LinkedIn Lead Generation for B2B sales
شرکت:
Simplified: 2023 LinkedIn Lead Generation for B2B sales
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Learning LinkedIn (2023)
Learning LinkedIn (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۴ تیر ۱۴۰۲
Building A LinkedIn Clone With No-Code Using Bubble
شرکت:
Building A LinkedIn Clone With No-Code Using Bubble
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
LinkedIn Premium Quick Tips (2023)
LinkedIn Premium Quick Tips (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
21 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started as a Technical Admin for LinkedIn Learning
Getting Started as a Technical Admin for LinkedIn Learning
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build the Best Resume+LinkedIn Profile:by Award Winning Prof
شرکت:
Build the Best Resume+LinkedIn Profile:by Award Winning Prof
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
7 days AI-Powered LinkedIn Profile Growth in 2023
شرکت:
7 days AI-Powered LinkedIn Profile Growth in 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Hacks to Land a Job Using LinkedIn
Hacks to Land a Job Using LinkedIn
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
LinkedIn for Veterans and the Military Community
LinkedIn for Veterans and the Military Community
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
LinkedIn – Getting Started as a LinkedIn Learning Admin
LinkedIn – Getting Started as a LinkedIn Learning Admin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Make Amazing Linkedin Profile
شرکت:
Make Amazing Linkedin Profile
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Multi-channel marketing campaigns
شرکت:
Multi-channel marketing campaigns
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
LinkedIn Master class/Boost your personal brand
شرکت:
LinkedIn Master class/Boost your personal brand
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
LinkedIn for B2B Sales and Leads
شرکت:
LinkedIn for B2B Sales and Leads
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
LinkedIn Dux soup
شرکت:
LinkedIn Dux soup
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
LinkedIn Ads MasterClass 2023 – All Campaigns & Features
شرکت:
LinkedIn Ads MasterClass 2023 – All Campaigns & Features
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
LinkedIn Profile Makeover Tips Advice Resume Job Search
شرکت:
LinkedIn Profile Makeover Tips Advice Resume Job Search
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
How To Secure Your LinkedIn Account From Hackers
شرکت:
How To Secure Your LinkedIn Account From Hackers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Getting Started with Linkerd Service Mesh
شرکت:
Getting Started with Linkerd Service Mesh
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Mastering LinkedIn Social Selling Automation
شرکت:
Mastering LinkedIn Social Selling Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱