وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش NoSQL

NoSQL

پایگاه داده های NoSQL به نوعی از پایگاه داده ها می گویند که به صورت رابطه ای(Relational) پیاده سازی نشده اند.

NoSQL قابلیت مدیریت کردن و کار با حجم بسیار عظیمی از داده ها را داراست. مشخصا در آن برای کار با داده ها از زبان SQL استفاده نمیشود. بلکه به صورت بسیار ساده و روان از XML یا JSON برای این منظور استفاده میگردد.

از آنجایی که NoSQL باید بتواند انواع مختلف داده های بدون ساختار مشخص را ذخیره کند, در ساختار داخلی آن از “Schema پویا و قابل تغییر” یا “Dynamic Schema” استفاده شده است. این خصوصیت امکان تغییر در ساختار ذخیره سازی داده ها را فراهم کرده و انعطاف فراوانی به دیتابیس در کار با داده های گوناگون و حجیم میدهد.

DataStax Astra DB
شرکت:
DataStax Astra DB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Equimper – Build a Twitter clone GraphQL API using Golang
شرکت:
Equimper – Build a Twitter clone GraphQL API using Golang
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 17 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Build an AI Web App with OpenAI’s GPT-3: Full SaaS Tutorial
شرکت:
Build an AI Web App with OpenAI’s GPT-3: Full SaaS Tutorial
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Using ASP.NET Core 6 Web API and NoSQL Databases
شرکت:
Using ASP.NET Core 6 Web API and NoSQL Databases
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Master the MongoDB Aggregation Pipeline
Master the MongoDB Aggregation Pipeline
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning MongoDB
Learning MongoDB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with NestJS, MongoDB and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with NestJS, MongoDB and Electron Vue
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Data Literacy: Essentials of Azure Cosmos DB
شرکت:
Data Literacy: Essentials of Azure Cosmos DB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Offline-First Apps with Angular, Ionic, PouchDB and CouchDB
شرکت:
Offline-First Apps with Angular, Ionic, PouchDB and CouchDB
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 12 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Using EF Core 6 with Azure Cosmos DB
شرکت:
Using EF Core 6 with Azure Cosmos DB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
MongoDB – The Ultimate Administration and Developer’s Guide
شرکت:
MongoDB – The Ultimate Administration and Developer’s Guide
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
MongoDB Code Challenges
MongoDB Code Challenges
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Advanced MongoDB Code Challenges
Advanced MongoDB Code Challenges
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
SQL For Beginners: Introduction to SQL Vs. NoSQL
شرکت:
SQL For Beginners: Introduction to SQL Vs. NoSQL
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Introduction to MongoDB
Introduction to MongoDB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Create a Data Project with Neo4j
Create a Data Project with Neo4j
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱