وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش CoffeeScript

CoffeeScript

CoffeeScriptیک زبان سبک مبتنی بر روبی و پایتون است که transcompiles (کامپایل از یک زبان منبع به دیگری) به جاوا اسکریپت است. CoffeeScriptسینتکس بهتری ارائه می دهد که از بخش های مشکل ساز جاوا اسکریپت جلوگیری می کند و با این حال هنوز هم از انعطاف پذیری و زیبایی زبان برخوردار است.
CoffeeScript یک زبان سبک مبتنی بر روبی و پایتون است که transcompiles (کامپایل از یک زبان منبع به دیگری) به جاوا اسکریپت است. CoffeeScript سینتکس بهتری ارائه می دهد که از بخش های مشکل ساز جاوا اسکریپت جلوگیری می کند و با این حال هنوز هم از انعطاف پذیری و زیبایی زبان برخوردار است.
کمتر بنویسید بیشتر انجام دهید: برای یک کد بزرگ در جاوا اسکریپت، ما نیاز به تعداد نسبتا کمتری از خطوط CoffeeScript را داریم.
قابل اطمینان :CoffeeScript یک زبان برنامه نویسی امن و مطمئن برای نوشتن برنامه های پویا است.
قابل خواندن و قابل نگهداری: CoffeeScript نام مستعار برای اکثر اپراتورها فراهم می کند که کد را قابل خواندن می کند.