وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش R Programming

R Programming

R یک زبان برنامه نویسی و همچنین یک محیط نرم افزاری برای تحلیل های آماری، نمایش های گرافیکی و گزارش گیری میباشد. هسته ی R یک زبان کامپیوتری مفسر است که همچون برنامه نویسی ماژولار از توابع استفاده میکند. R بصورت آزاد و رایگان تحت مجوز GNU General Public عرضه میشود و نسخه های باینری از پیش کامپایل شده اش (pre-compiled) برای سیستم عامل های مختلف و متنوعی نظیر لینوکس و مک و ویندوز وجود دارد. (جلوتر طریقه‌ی نصب در هر کدوم از این سیستم عامل ها را هم مفصل تشریح میکنیم )

Credit Risk Modeling using R Programming
شرکت:
Credit Risk Modeling using R Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
NLP with Quanteda R
NLP with Quanteda R
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
R Programming For beginners
شرکت:
R Programming For beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Jupyter Notebooks
شرکت:
Jupyter Notebooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to Anaconda
شرکت:
Introduction to Anaconda
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Graphics in R: Data Visualization and Data Analysis with R
شرکت:
Graphics in R: Data Visualization and Data Analysis with R
53,700 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Data Analyst Skills for beginners – (SQL,R,Python,Power BI )
شرکت:
Data Analyst Skills for beginners – (SQL,R,Python,Power BI )
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Data Analysis and Visualization with R for beginners
شرکت:
Data Analysis and Visualization with R for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Learning R
Learning R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Performing Dimension Analysis with R
شرکت:
Performing Dimension Analysis with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Implementing Monte Carlo Method in R
شرکت:
Implementing Monte Carlo Method in R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Implementing Bootstrap Methods in R
شرکت:
Implementing Bootstrap Methods in R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Building Statistical Summaries with R
شرکت:
Building Statistical Summaries with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Applying the Mathematical MASS Model with R
شرکت:
Applying the Mathematical MASS Model with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Applying Linear Algebra with R
شرکت:
Applying Linear Algebra with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
Applying Differential Equations and Inverse Models with R
شرکت:
Applying Differential Equations and Inverse Models with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۲
R Programming for Data Science and Machine Learning
شرکت:
R Programming for Data Science and Machine Learning
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Performing Dimension Analysis with R
شرکت:
Performing Dimension Analysis with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Implementing Monte Carlo Method in R
شرکت:
Implementing Monte Carlo Method in R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Implementing Bootstrap Methods in R
شرکت:
Implementing Bootstrap Methods in R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Building Statistical Summaries with R
شرکت:
Building Statistical Summaries with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Applying the Mathematical MASS Model with R
شرکت:
Applying the Mathematical MASS Model with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Applying Linear Algebra with R
شرکت:
Applying Linear Algebra with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Applying Differential Equations and Inverse Models with R
شرکت:
Applying Differential Equations and Inverse Models with R
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱