وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Arduino

Arduino

Arduino ابزاری است برای تولید کامپیوترهایی که نسبت به کامپیوتر شخصی شما، مقدار بیشتری از دنیای فیزیکی را احساس و کنترل می کنند. Arduino، یک پلت فرم محاسباتی فیزیکی open-source است که بر اساس یک برد میکروکنترلر ساده تهیه شده، و نیز یک محیط توسعه برای نوشتن نرم افزار جهت کار با برد می باشد.
Arduino می تواند جهت ایجاد اشیای تعاملی، گرفتن ورودی از تعداد زیادی سوییچ و حسگر، و کنترل تنوعی از لامپ ها، موتورها، و سایر خروجی های فیزیکی به کار گرفته شود. پروژه های آردوینو می توانند مستقل باشند، و یا با نرم افزاری که روی کامپیوتر شما در حال اجراست(مثل Flash ، Processing، MaxMSP)، ارتباط برقرار کند. شما می توانید بردها را به طور دستی مونتاژ کنید و یا به صورت از پیش مونتاژ شده، خریداری کنید؛ محیط برنامه نویسی open-source را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.
زبان برنامه نویسی آردوینو، یک پیاده سازی از Wiring(یک پلت فرم محاسباتی و فیزیکی مشابه) است، که بر اساس محیط برنامه نویسی چندرسانه ای Processing کار می کند.

Crash Course on Arduino Using Tinkercad
شرکت:
Crash Course on Arduino Using Tinkercad
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced Arduino Control for Garden Irrigation Using Chatgpt
شرکت:
Advanced Arduino Control for Garden Irrigation Using Chatgpt
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Learn Robotics Infrared Sensor : Scratch to Pro
شرکت:
Learn Robotics Infrared Sensor : Scratch to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
IoT Control and Automation Serial to Browser with Arduino
شرکت:
IoT Control and Automation Serial to Browser with Arduino
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Unleash the Power of Arduino with LabVIEW!
شرکت:
Unleash the Power of Arduino with LabVIEW!
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Arduino & ‘C’ Programming: Learning Through Projects
شرکت:
Arduino & ‘C’ Programming: Learning Through Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Learning Arduino: Foundations
Learning Arduino: Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Arduino For Beginners – 2023 Complete Course
شرکت:
Arduino For Beginners – 2023 Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
Build a night sweat measuring device with Arduino.
شرکت:
Build a night sweat measuring device with Arduino.
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
شرکت:
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Advanced Embedded Systems with Arduino
شرکت:
Advanced Embedded Systems with Arduino
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Basic electronics for Arduino Makers
شرکت:
Basic electronics for Arduino Makers
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Embedded Systems and OS Development
شرکت:
Embedded Systems and OS Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Arduino Digital Ohmmeter
شرکت:
Arduino Digital Ohmmeter
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Mastering Stepper Motors: An Arduino Robotics Course
شرکت:
Mastering Stepper Motors: An Arduino Robotics Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
IoT with PIC Microcontroller
شرکت:
IoT with PIC Microcontroller
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Quality Audit & process control  for PCBA SMT process
شرکت:
Quality Audit & process control for PCBA SMT process
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Arduino IoT Environment Monitor Project
شرکت:
Arduino IoT Environment Monitor Project
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fundamentals of Arduino and Sensors with C/C++
شرکت:
Fundamentals of Arduino and Sensors with C/C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Embedded System Interview Preparation Plan in detail
شرکت:
Embedded System Interview Preparation Plan in detail
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Electrify Your EE Interview: A Silicon Valley Experience
شرکت:
Electrify Your EE Interview: A Silicon Valley Experience
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 22 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
DIY with Arduino – 5 Simple Projects to Get You Started
شرکت:
DIY with Arduino – 5 Simple Projects to Get You Started
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Bare Metal Programming of AVR Micro-Controllers
شرکت:
Bare Metal Programming of AVR Micro-Controllers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲