وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Arduino

Arduino

Arduino ابزاری است برای تولید کامپیوترهایی که نسبت به کامپیوتر شخصی شما، مقدار بیشتری از دنیای فیزیکی را احساس و کنترل می کنند. Arduino، یک پلت فرم محاسباتی فیزیکی open-source است که بر اساس یک برد میکروکنترلر ساده تهیه شده، و نیز یک محیط توسعه برای نوشتن نرم افزار جهت کار با برد می باشد.
Arduino می تواند جهت ایجاد اشیای تعاملی، گرفتن ورودی از تعداد زیادی سوییچ و حسگر، و کنترل تنوعی از لامپ ها، موتورها، و سایر خروجی های فیزیکی به کار گرفته شود. پروژه های آردوینو می توانند مستقل باشند، و یا با نرم افزاری که روی کامپیوتر شما در حال اجراست(مثل Flash ، Processing، MaxMSP)، ارتباط برقرار کند. شما می توانید بردها را به طور دستی مونتاژ کنید و یا به صورت از پیش مونتاژ شده، خریداری کنید؛ محیط برنامه نویسی open-source را می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.
زبان برنامه نویسی آردوینو، یک پیاده سازی از Wiring(یک پلت فرم محاسباتی و فیزیکی مشابه) است، که بر اساس محیط برنامه نویسی چندرسانه ای Processing کار می کند.

Build a night sweat measuring device with Arduino.
شرکت:
Build a night sweat measuring device with Arduino.
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
شرکت:
Mastering the Future: Unleashing IoT with Arduino Cloud
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Advanced Embedded Systems with Arduino
شرکت:
Advanced Embedded Systems with Arduino
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Basic electronics for Arduino Makers
شرکت:
Basic electronics for Arduino Makers
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Embedded Systems and OS Development
شرکت:
Embedded Systems and OS Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Arduino Digital Ohmmeter
شرکت:
Arduino Digital Ohmmeter
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Mastering Stepper Motors: An Arduino Robotics Course
شرکت:
Mastering Stepper Motors: An Arduino Robotics Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
IoT with PIC Microcontroller
شرکت:
IoT with PIC Microcontroller
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Quality Audit & process control  for PCBA SMT process
شرکت:
Quality Audit & process control for PCBA SMT process
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Arduino IoT Environment Monitor Project
شرکت:
Arduino IoT Environment Monitor Project
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Fundamentals of Arduino and Sensors with C/C++
شرکت:
Fundamentals of Arduino and Sensors with C/C++
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Embedded System Interview Preparation Plan in detail
شرکت:
Embedded System Interview Preparation Plan in detail
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Electrify Your EE Interview: A Silicon Valley Experience
شرکت:
Electrify Your EE Interview: A Silicon Valley Experience
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 22 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
DIY with Arduino – 5 Simple Projects to Get You Started
شرکت:
DIY with Arduino – 5 Simple Projects to Get You Started
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Bare Metal Programming of AVR Micro-Controllers
شرکت:
Bare Metal Programming of AVR Micro-Controllers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering Embedded ‘Systems programming’ on ARM Cortex-M4
شرکت:
Mastering Embedded ‘Systems programming’ on ARM Cortex-M4
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Arduino Car Projects
شرکت:
Arduino Car Projects
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
All about Arduino Wireless and the IoT
شرکت:
All about Arduino Wireless and the IoT
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Advanced Arduino and Python Programming: Interface Apps
شرکت:
Advanced Arduino and Python Programming: Interface Apps
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Signals and Systems: From basics to advance(Course-1)
شرکت:
Signals and Systems: From basics to advance(Course-1)
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Make PIC microcontroller based Arduino Development Board
شرکت:
Make PIC microcontroller based Arduino Development Board
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Arduino With Python: How to Get Started
شرکت:
Arduino With Python: How to Get Started
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Arduino Programming and Simulation
شرکت:
Arduino Programming and Simulation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲