وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

فلسفه

The Power of Thought Experiments
شرکت:
The Power of Thought Experiments
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Great Thinkers, Great Theorems
شرکت:
Great Thinkers, Great Theorems
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
Root Cause Analysis: A Leader’s Guide to Problem Solving
شرکت:
Root Cause Analysis: A Leader’s Guide to Problem Solving
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Storytelling and the Human Condition
شرکت:
Storytelling and the Human Condition
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Creation Stories of the Ancient World
شرکت:
Creation Stories of the Ancient World
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مقدمه ای بر منطق
شرکت:
مقدمه ای بر منطق
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 20 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
راهنمای عددی معنوی ( Numerology )
شرکت:
راهنمای عددی معنوی ( Numerology )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۱
تورهای بزرگ: فرانسه در پس قرن ها
شرکت:
تورهای بزرگ: فرانسه در پس قرن ها
مدرس: ,
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 16 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ایده های بزرگ فلسفه، نسخه دوم
شرکت:
ایده های بزرگ فلسفه، نسخه دوم
63,400 تومان
افزودن به سبد
30 ساعت و 16 دقیقه
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
اساطیر اسکاندیناوی
شرکت:
اساطیر اسکاندیناوی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 23 دقیقه
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
مقدمه ای بر منطق فرمال
شرکت:
مقدمه ای بر منطق فرمال
مدرس: ,
53,700 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 28 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
انجیل مارک
شرکت:
انجیل مارک
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
Cornel West فلسفه را آموزش میدهد
شرکت:
Cornel West فلسفه را آموزش میدهد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
بیل نای علم حل مسئله را یاد میدهد
شرکت:
بیل نای علم حل مسئله را یاد میدهد
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۰
ظهور کمونیسم از مارکس به لنین
شرکت:
ظهور کمونیسم از مارکس به لنین
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ تیر ۱۴۰۰
آموزش مباحث حیرت انگیز علم
شرکت:
آموزش مباحث حیرت انگیز علم
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۶ تیر ۱۴۰۰
بیان و پاسخ به سوالات بزرگ فیزیک و فلسفه
شرکت:
بیان و پاسخ به سوالات بزرگ فیزیک و فلسفه
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 12 دقیقه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ریاضیات ، فلسفه و جهان واقعی
شرکت:
ریاضیات ، فلسفه و جهان واقعی
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
آموزش تقویت تفکرتان
آموزش تقویت تفکرتان
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
مطالعه استدلال مؤثر
شرکت:
مطالعه استدلال مؤثر
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۳ دی ۱۳۹۸
آموزش فلسفه مذهب
شرکت:
آموزش فلسفه مذهب
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 18 دقیقه
۶ مهر ۱۳۹۸