وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Python

Python

Python یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد .
این زبان برنامه نویسی با داشتن کتابخانه های گسترده روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. پایتون متن باز بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد های نوشته شده در این زبان در محدوده وسیعی از پلتفرم ها مانند لینوکس ، ویندوز ، مک ، و حتی گوشی های موبایل قابل اجرا است .
همانطور که گفته شد این زبان از زبان‌های برنامه نویسی مفسر بوده و به صورت کامل یک زبان شی‌گرا است که در ویژگی‌ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می‌کند.پایتون از جمله زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمندی است که در زمینه علم داده‌ها، یادگیری ماشینی، خودکارسازی سامانه‌ها، توسعه وب، واسط‌های برنامه‌نویسی و… به کار گرفته می‌شود.

Data Structures In Python Course Crack Coding Interviews
شرکت:
Data Structures In Python Course Crack Coding Interviews
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn Python On The Go
شرکت:
Learn Python On The Go
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 15 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Functional Programming With Python
شرکت:
Functional Programming With Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 27 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
PyForward Data Analysis with Python
شرکت:
PyForward Data Analysis with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Switching to Rust from Python (Live Rough Draft Series)
شرکت:
Switching to Rust from Python (Live Rough Draft Series)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Building Computer Vision Applications with Python
Building Computer Vision Applications with Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Data Analysts Toolbox: Excel, SQL, Python, Power BI, Tableau
شرکت:
Data Analysts Toolbox: Excel, SQL, Python, Power BI, Tableau
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Applied ML: Intro to Analytics with Pandas and PySpark
شرکت:
Applied ML: Intro to Analytics with Pandas and PySpark
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Advanced Operations on Arrays with NumPy
شرکت:
Advanced Operations on Arrays with NumPy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Pearson – Introduction to Django
شرکت:
Pearson – Introduction to Django
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Python Hacking – Complete Beginner to Advanced Course Bundle
شرکت:
Python Hacking – Complete Beginner to Advanced Course Bundle
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت و 26 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Python Game Development Masterclass
شرکت:
Python Game Development Masterclass
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Python for Absolute Beginners: Hands-On Coding from Scratch
شرکت:
Python for Absolute Beginners: Hands-On Coding from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Python Exception Handling: Unlocking the Power of Errors
شرکت:
Python Exception Handling: Unlocking the Power of Errors
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
PySide – Python GUI Development and Qt for Python
شرکت:
PySide – Python GUI Development and Qt for Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
PyQt Course Bundle – Python GUI Development with PyQt
شرکت:
PyQt Course Bundle – Python GUI Development with PyQt
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Prompt Engineering + Python Scripting AI Workflows Guide
شرکت:
Prompt Engineering + Python Scripting AI Workflows Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲