وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Python

Python

Python یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد .
این زبان برنامه نویسی با داشتن کتابخانه های گسترده روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. پایتون متن باز بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد های نوشته شده در این زبان در محدوده وسیعی از پلتفرم ها مانند لینوکس ، ویندوز ، مک ، و حتی گوشی های موبایل قابل اجرا است .
همانطور که گفته شد این زبان از زبان‌های برنامه نویسی مفسر بوده و به صورت کامل یک زبان شی‌گرا است که در ویژگی‌ها با زبانهای تفسیری پرل، روبی، اسکیم، اسمال‌تاک و تی‌سی‌ال مشابهت دارد و از مدیریت خودکار حافظه استفاده می‌کند.پایتون از جمله زبان‌های برنامه‌نویسی قدرتمندی است که در زمینه علم داده‌ها، یادگیری ماشینی، خودکارسازی سامانه‌ها، توسعه وب، واسط‌های برنامه‌نویسی و… به کار گرفته می‌شود.

Python for MATLAB Fans From Newbie to Superb
شرکت:
Python for MATLAB Fans From Newbie to Superb
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Learning Python for Beginners Step-by-Step
شرکت:
Learning Python for Beginners Step-by-Step
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Learn How To Monetize Your Python Skills
شرکت:
Learn How To Monetize Your Python Skills
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Create Gym Management System Using Django
شرکت:
Create Gym Management System Using Django
مدرس:
49,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
Build Chatbot With Artificial Intelligence And Python
شرکت:
Build Chatbot With Artificial Intelligence And Python
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Algo Trading with Python – Build 4 Stock Trading Bots
شرکت:
Algo Trading with Python – Build 4 Stock Trading Bots
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
2023 Python for Machine Learning & Data Science Projects
شرکت:
2023 Python for Machine Learning & Data Science Projects
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Python Programming Fundamentals
شرکت:
Python Programming Fundamentals
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Neural Networks for Classification: Data Science in Python
شرکت:
Neural Networks for Classification: Data Science in Python
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Master Python Through Hands-On Project Experience.
شرکت:
Master Python Through Hands-On Project Experience.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Master in Python Language Quickly Using the ChatGPT Open AI
شرکت:
Master in Python Language Quickly Using the ChatGPT Open AI
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Machine Learning: Principal Component Analysis in Python
شرکت:
Machine Learning: Principal Component Analysis in Python
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 7 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn to program with Python by making a game (2023)
شرکت:
Learn to program with Python by making a game (2023)
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Data Science and Machine Learning with Python and Libraries
شرکت:
Data Science and Machine Learning with Python and Libraries
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Data Analytics and Visualisation with Python
شرکت:
Data Analytics and Visualisation with Python
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Create a Text Completion ChatGPT A.I. Bot With Django
شرکت:
Create a Text Completion ChatGPT A.I. Bot With Django
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Python, FastAPI and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with Python, FastAPI and SolidJs
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Natural Language Processing with Python: 3-in-1
شرکت:
Natural Language Processing with Python: 3-in-1
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Python 3: The Big Picture
شرکت:
Python 3: The Big Picture
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
OpenCV for Python Developers
OpenCV for Python Developers
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Ultimate AB Testing Course with Python Coding
شرکت:
Ultimate AB Testing Course with Python Coding
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Python lists, tuples, sets and dictionaries – Intermediates.
شرکت:
Python lists, tuples, sets and dictionaries – Intermediates.
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Python complete tutorial with application building.
شرکت:
Python complete tutorial with application building.
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Python Beginner Complete Masterclass 2023
شرکت:
Python Beginner Complete Masterclass 2023
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 14 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱