وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Ubuntu

Ubuntu Network Server
شرکت:
Ubuntu Network Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Web Development Environment in Ubuntu 18.04 VM on Windows
شرکت:
Web Development Environment in Ubuntu 18.04 VM on Windows
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Ubuntu Linux Administration: Storage Management
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Storage Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Learn Ubuntu in 7 days
شرکت:
Learn Ubuntu in 7 days
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Linux Foundation Cert Prep: System Design and Deployment (Ubuntu)
Linux Foundation Cert Prep: System Design and Deployment (Ubuntu)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Ubuntu Server 22.04 Fundamentals
شرکت:
Ubuntu Server 22.04 Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Deploying React NodeJS app on VPS with Ubuntu 20.04
شرکت:
Deploying React NodeJS app on VPS with Ubuntu 20.04
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Ubuntu Linux Administration: Service Configuration
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Service Configuration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Ubuntu Linux Administration: Networking
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: Networking
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Ubuntu Linux Administration: User and Group Management
شرکت:
Ubuntu Linux Administration: User and Group Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
Setup Ubuntu Server
شرکت:
Setup Ubuntu Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Using Vagrant for your Production and Test Environments
شرکت:
Using Vagrant for your Production and Test Environments
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
یادگیری اوبونتو دسک تاپ
یادگیری اوبونتو دسک تاپ
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۲۵ مرداد ۱۴۰۱
راه اندازی وب سرور بر روی Raspberry Pi و یا Ubuntu
شرکت:
راه اندازی وب سرور بر روی Raspberry Pi و یا Ubuntu
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
مدیریت Ubuntu Linux Server 20.04
شرکت:
مدیریت Ubuntu Linux Server 20.04
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
آموزش سرور سازی با Ubuntu 2021
آموزش سرور سازی با Ubuntu 2021
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱ شهریور ۱۴۰۰