وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Windows Server

 Windows Server چیست؟

Windows Server یک سیستم‌عامل از خانواده ویندوز شرکت Microsoft است که در عصر حاضر یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تحت سرور محسوب می گردد.رول ها و فیچر های متعدد سیستم عامل ویندوز سرور برای مدیران شبکه در امر راه اندازی سرویس و کنترل شبکه، بسیار مفید بود و همین دلیلی بر افزایش محبوبتش شد.برخی از رول های سیستم عامل ویندوز سرور عبارت اند از :
Active Directory Certificate Services
Active Directory Domain Services
Active Directory Federation Services
Active Directory Rights Management Services
File and Storage Services

Microsoft Windows Server 2019 – Hands-on Training Part I
شرکت:
Microsoft Windows Server 2019 – Hands-on Training Part I
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۷ آبان ۱۴۰۲
Foundations of Windows Server: Practical Labs for Hands-on
شرکت:
Foundations of Windows Server: Practical Labs for Hands-on
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
شرکت:
AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Securing Windows Server 2019
Securing Windows Server 2019
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Windows Virus and Malware Troubleshooting
شرکت:
Windows Virus and Malware Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Software and Hardware Compatibility Troubleshooting
شرکت:
Windows Software and Hardware Compatibility Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Registry Troubleshooting
شرکت:
Windows Registry Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Network Troubleshooting
شرکت:
Windows Network Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Windows Installation, Updating, and Recovery Troubleshooting
شرکت:
Windows Installation, Updating, and Recovery Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
Troubleshooting Windows Startup
شرکت:
Troubleshooting Windows Startup
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Troubleshooting Difficult Problems in Windows
شرکت:
Troubleshooting Difficult Problems in Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Providing Troubleshooting Support for Windows Users
شرکت:
Providing Troubleshooting Support for Windows Users
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Windows Server 2019: DHCP and DNS
Windows Server 2019: DHCP and DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Windows Endpoint Administration: Manage Identity and Compliance
شرکت:
Windows Endpoint Administration: Manage Identity and Compliance
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 21 دقیقه
۸ مرداد ۱۴۰۲
Batch Scripting for Beginners (Master concepts step by step)
شرکت:
Batch Scripting for Beginners (Master concepts step by step)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۸ مرداد ۱۴۰۲
Windows System Programming  Fundamentals
شرکت:
Windows System Programming Fundamentals
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Windows Kernel Programming Fundamentals
شرکت:
Windows Kernel Programming Fundamentals
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۵ تیر ۱۴۰۲