وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Windows Server

 Windows Server چیست؟

Windows Server یک سیستم‌عامل از خانواده ویندوز شرکت Microsoft است که در عصر حاضر یکی از محبوب ترین سیستم عامل های تحت سرور محسوب می گردد.رول ها و فیچر های متعدد سیستم عامل ویندوز سرور برای مدیران شبکه در امر راه اندازی سرویس و کنترل شبکه، بسیار مفید بود و همین دلیلی بر افزایش محبوبتش شد.برخی از رول های سیستم عامل ویندوز سرور عبارت اند از :
Active Directory Certificate Services
Active Directory Domain Services
Active Directory Federation Services
Active Directory Rights Management Services
File and Storage Services

Complete Windows Password Cracking Course | Practical Guide
شرکت:
Complete Windows Password Cracking Course | Practical Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 22 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
شرکت:
Powershell and Windows Server: 26+ Hours Bootcamp with Labs
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
25 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Perforce (Helix Core): A Full Step By Step Guide – Hands On!
شرکت:
Perforce (Helix Core): A Full Step By Step Guide – Hands On!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible on Windows Fundamentals
شرکت:
Ansible on Windows Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with Ansible on Windows
شرکت:
Getting Started with Ansible on Windows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Press Exam AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
شرکت:
Microsoft Press Exam AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Create Your Own VirtualBox Windows Server Lab from Scratch
شرکت:
Create Your Own VirtualBox Windows Server Lab from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services (AZ-801)
شرکت:
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services (AZ-801)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows Server 2022: DHCP and DNS
Windows Server 2022: DHCP and DNS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 14 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microsoft Windows server 2022
شرکت:
Microsoft Windows server 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Windows Command Line (cmd) & Batch Script Management
شرکت:
Windows Command Line (cmd) & Batch Script Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
ITS 103 – Device Configuration and Management
شرکت:
ITS 103 – Device Configuration and Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
MicrosoftLearn – Exam AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure (Video)
شرکت:
MicrosoftLearn – Exam AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure (Video)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 20 دقیقه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
Exam AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
شرکت:
Exam AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
شرکت:
AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
MD-100 Windows client, Build Lab Win 8,10,11 Server2019/2022
شرکت:
MD-100 Windows client, Build Lab Win 8,10,11 Server2019/2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Troubleshooting Memory and Disks with Sysinternals Tools
شرکت:
Troubleshooting Memory and Disks with Sysinternals Tools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Server Management: Troubleshooting
شرکت:
Server Management: Troubleshooting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Server Management: Server Hardware Installation and Management
شرکت:
Server Management: Server Hardware Installation and Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 25 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Server Management: Server Administration
شرکت:
Server Management: Server Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Performing Windows 10/11 Post-installation Tasks
شرکت:
Performing Windows 10/11 Post-installation Tasks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
What’s New in Windows Server 2022
شرکت:
What’s New in Windows Server 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱