وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Phil Ebiner

دانلود و خرید 38 آموزش بدست Phil Ebiner از شرکت هایی مثل Udemy و Udemy-Training و Skillshare در شاخه هایی از جمله Artificial Intelligence and Machine Learning و آموزش Microsoft Excel و آموزش طراحی وب و برنامه نویسی و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

ChatGPT & Artificial Intelligence for Microsoft Excel
شرکت:
ChatGPT & Artificial Intelligence for Microsoft Excel
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 9 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
AI Video Production: Create Videos 100% with AI
شرکت:
AI Video Production: Create Videos 100% with AI
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 17 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Email Marketing with ChatGPT & AI Tools | Email Made Easy
شرکت:
Email Marketing with ChatGPT & AI Tools | Email Made Easy
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۷ آذر ۱۴۰۲
After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+
شرکت:
After Effects CC Masters: VFX, Motion Graphics, Animation+
53,700 تومان
افزودن به سبد
28 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The Complete Affinity Designer for iPad Course
شرکت:
The Complete Affinity Designer for iPad Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۲
Canon Camera Course: Getting Started with Canon Photography
شرکت:
Canon Camera Course: Getting Started with Canon Photography
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Camtasia Masterclass: The Video Creation in Camtasia Course
شرکت:
Camtasia Masterclass: The Video Creation in Camtasia Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 29 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
The Shorts Film School: YouTube, Instagram Reels, TikTok+
شرکت:
The Shorts Film School: YouTube, Instagram Reels, TikTok+
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 23 دقیقه
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
شرکت:
Landscape Photography Workshop: Inspiration & Tips
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱