وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Microsoft Access

Microsoft Access 2019 Beginners Course
شرکت:
Microsoft Access 2019 Beginners Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 9 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Access 2016 Intermediate/Advanced Course
شرکت:
Microsoft Access 2016 Intermediate/Advanced Course
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 6 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
MicroSoft Access Database Queries for Beginners
شرکت:
MicroSoft Access Database Queries for Beginners
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
How to Use SQL with Microsoft Access
شرکت:
How to Use SQL with Microsoft Access
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Specialized Testing: SQL Injection
شرکت:
Specialized Testing: SQL Injection
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Ultimate Microsoft Access 2019 Bundle: Beginner – Advanced
شرکت:
Ultimate Microsoft Access 2019 Bundle: Beginner – Advanced
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
MS Office; Excel, Word, Access & PowerPoint 2019 – Beginners
شرکت:
MS Office; Excel, Word, Access & PowerPoint 2019 – Beginners
مدرس:
34,900 تومان
افزودن به سبد
34 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
MO-500 Microsoft Access Expert Certification
شرکت:
MO-500 Microsoft Access Expert Certification
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۷ دی ۱۴۰۱
Secure Access with Microsoft 365
شرکت:
Secure Access with Microsoft 365
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
MS Access – create your first database
شرکت:
MS Access – create your first database
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
انتقال دیتابیس ها از Microsoft Access به SQL Server
شرکت:
انتقال دیتابیس ها از Microsoft Access به SQL Server
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۲ مرداد ۱۴۰۱
دوره مباحث متوسط Access 2019
شرکت:
دوره مباحث متوسط Access 2019
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۱ مرداد ۱۴۰۱
دوره مبتدی مایکروسافت Access 2019
شرکت:
دوره مبتدی مایکروسافت Access 2019
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱ مرداد ۱۴۰۱
مباحث پیشرفته مایکروسافت Access 2019
شرکت:
مباحث پیشرفته مایکروسافت Access 2019
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۱ مرداد ۱۴۰۱
مایکروسافت اکسس : فرم ها و گزارش ها
مایکروسافت اکسس : فرم ها و گزارش ها
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل برنامه های SharePoint, Power Platform, Access, Excel
شرکت:
دوره یادگیری کامل برنامه های SharePoint, Power Platform, Access, Excel
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
یادگیری امکانات جدید Office 2021
شرکت:
یادگیری امکانات جدید Office 2021
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
ساخت یک پایگاه داده از ابتدا
شرکت:
ساخت یک پایگاه داده از ابتدا
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 9 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰