وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Rhino

Grasshopper Rhino 3D Dome arena Parametric Design
شرکت:
Grasshopper Rhino 3D Dome arena Parametric Design
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
Voronoi Pattern using Attractors Surface Rhino & Grasshopper
شرکت:
Voronoi Pattern using Attractors Surface Rhino & Grasshopper
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۴ اسفند ۱۴۰۱
Rhino7 & V-Ray (English)
شرکت:
Rhino7 & V-Ray (English)
34,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 9 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Parametric Structure Using Lunchbox for Rhino & Grasshopper
شرکت:
Parametric Structure Using Lunchbox for Rhino & Grasshopper
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Parametric Point Attractor Using Rhino and Grasshopper
شرکت:
Parametric Point Attractor Using Rhino and Grasshopper
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Paneling Tools Structure Subdivision w/ Rhino & Grasshopper
شرکت:
Paneling Tools Structure Subdivision w/ Rhino & Grasshopper
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Introduction to Jewellery CAD with Rhino 3D
شرکت:
Introduction to Jewellery CAD with Rhino 3D
مدرس:
29,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Rhinoceros for jewellery Design
شرکت:
Rhinoceros for jewellery Design
مدرس:
39,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Rhinoceros 3D for Dummies
شرکت:
Rhinoceros 3D for Dummies
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 20 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
Rhino 3D Modelling + Lumion 9.5 Photorealistic Rendering
شرکت:
Rhino 3D Modelling + Lumion 9.5 Photorealistic Rendering
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۲۷ دی ۱۴۰۱
دوره شروع به کار با Rhinocerous 3D
شرکت:
دوره شروع به کار با Rhinocerous 3D
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
انجام پروژه های معماری با Rhino 3D
شرکت:
انجام پروژه های معماری با Rhino 3D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
طراحی جواهرات در Rhino 3D
شرکت:
طراحی جواهرات در Rhino 3D
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
مدل سازی SubD در نرم افزار Rhino 7
شرکت:
مدل سازی SubD در نرم افزار Rhino 7
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 24 دقیقه
۱ تیر ۱۴۰۱
ساخت تراس پشت بام بوسیله Grasshopper در Rhino
شرکت:
ساخت تراس پشت بام بوسیله Grasshopper در Rhino
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
معماری پارامتریک بوسیله Rhino Grasshopper
شرکت:
معماری پارامتریک بوسیله Rhino Grasshopper
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
Revit: گردش کار Rhino
Revit: گردش کار Rhino
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری Rhino از مبتدی تا متخصص
شرکت:
کورس یادگیری Rhino از مبتدی تا متخصص
33,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت
۱۱ اسفند ۱۴۰۰
فیلم یادگیری کامل کار با Rhino 7
فیلم یادگیری کامل کار با Rhino 7
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱ شهریور ۱۴۰۰
آموزش کامل کار با نرم افزار Rhino 7
آموزش کامل کار با نرم افزار Rhino 7
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱ شهریور ۱۴۰۰