وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش UDK

UDK کامل ترین موتور بازی سازی است که به صورت عمومی عرضه شده و از نظر فنی و تکنیکی جایی برای رقبا خالی نگذاشته است.نمی توان علاقه نوجوانان و جوانان را به بازی های رایانه ای انکار نمود، بازی های رایانه به عنوان یک صنعت هم اکنون درجهان معرفی گردیده اند اما شاید جدای از علاقه آنچه که نوجوانان و جوانان به آن بیشتر جذب می گردند نحوه ساختبازی های رایانه ای باشد،آنها همواره کنجکاو می باشند که این بازی ها چگونه ساخته می شوند و یا حتی میل دارندخودشان بتوانند بازی بسازند و تجربه تولید و ساخت بازی را داشته باشند و از آن لذت ببرند.