وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Blender

Making Your Backrooms Film in Blender (2023) with Sime Bugarija
شرکت:
Making Your Backrooms Film in Blender (2023) with Sime Bugarija
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 27 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Creating Natural Environment Concept Art Using Blender and World Creator (2023) with Jules Merkle
شرکت:
Creating Natural Environment Concept Art Using Blender and World Creator (2023) with Jules Merkle
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
Master Blender NPR for Spaceship Design: A Complete Course
شرکت:
Master Blender NPR for Spaceship Design: A Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Blender Course for Beginners: Modeling, Texture Painting and Particle System
شرکت:
Blender Course for Beginners: Modeling, Texture Painting and Particle System
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 12 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Interior Design With Blender: Build an Advanced 3D Scene
شرکت:
Interior Design With Blender: Build an Advanced 3D Scene
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Elevate Your 3D Designs: Lighting and Materials in Blender
شرکت:
Elevate Your 3D Designs: Lighting and Materials in Blender
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Create Photorealistic Planets in Blender
شرکت:
Create Photorealistic Planets in Blender
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 3 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
3D Modelling & Animations in Blender for Absolute Beginners
شرکت:
3D Modelling & Animations in Blender for Absolute Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 13 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
3D For Absolute Beginners | Blender 4. 0
شرکت:
3D For Absolute Beginners | Blender 4. 0
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Fusion and Blender VFX Masterclass
شرکت:
Fusion and Blender VFX Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
Blender to Unreal Engine 5 The Complete Beginners Guide
شرکت:
Blender to Unreal Engine 5 The Complete Beginners Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
Blender 4 Geometry Nodes Workshop: Jungle Vines
شرکت:
Blender 4 Geometry Nodes Workshop: Jungle Vines
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
TOAnimate Blender Animation Course
شرکت:
TOAnimate Blender Animation Course
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
BlenderStudio – Geometry Nodes from Scratch
شرکت:
BlenderStudio – Geometry Nodes from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Photogrammetry For Production Artists
شرکت:
Photogrammetry For Production Artists
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create A Stunning Low-Poly Forest In Blender
شرکت:
Create A Stunning Low-Poly Forest In Blender
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Blender Strategies for Modeling and Texturing
شرکت:
Blender Strategies for Modeling and Texturing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Blender create AWESOME animations!
شرکت:
Blender create AWESOME animations!
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 1 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Blender 3D: Portrait Lighting Masterclass
شرکت:
Blender 3D: Portrait Lighting Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Blender 3D – The Art of Sculpting
شرکت:
Blender 3D – The Art of Sculpting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Product Animation in Blender: Bring Your 3D Renders to Life
شرکت:
Product Animation in Blender: Bring Your 3D Renders to Life
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Advanced 3D Animation: Create Professional Renders with Blender
شرکت:
Advanced 3D Animation: Create Professional Renders with Blender
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳