وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Blender

StillLifeAcademy – CGI Lipstik (2020) with Mauricio Oliveira
شرکت:
StillLifeAcademy – CGI Lipstik (2020) with Mauricio Oliveira
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Creating a Hall Clock in Blender and Substance Painter
شرکت:
Creating a Hall Clock in Blender and Substance Painter
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blender Mastery for Beginners: 3D Design & Rendering
شرکت:
Blender Mastery for Beginners: 3D Design & Rendering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blender E-sports Jersey Design Course
شرکت:
Blender E-sports Jersey Design Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 12 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blender 3D Animation: Intro to Abstract Looping Animations
شرکت:
Blender 3D Animation: Intro to Abstract Looping Animations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to Blender Part 2: Texturing and Lighting
شرکت:
Introduction to Blender Part 2: Texturing and Lighting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Introduction to Blender: Stylized Modeling
شرکت:
Introduction to Blender: Stylized Modeling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Create a Wonderland – Lavender Falls
شرکت:
Create a Wonderland – Lavender Falls
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 19 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blender Anime – NPR Environment Course
شرکت:
Blender Anime – NPR Environment Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Akantha – 3D Cinematic Female Hero Character for Production
شرکت:
Akantha – 3D Cinematic Female Hero Character for Production
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
31 ساعت و 23 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Blender Bros – The Shape Bootcamp
شرکت:
Blender Bros – The Shape Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Game Props Making For Beginners: Radio & Headphone
شرکت:
Game Props Making For Beginners: Radio & Headphone
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Interior Design With Blender: Build an Advanced 3D Scene
شرکت:
Interior Design With Blender: Build an Advanced 3D Scene
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Create your first Chibi Character / Blender 3D
شرکت:
Create your first Chibi Character / Blender 3D
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Blender 3D: Portrait Lighting Masterclass
شرکت:
Blender 3D: Portrait Lighting Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 11 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
3D Modeling In Blender: Design Your First 3D Object
شرکت:
3D Modeling In Blender: Design Your First 3D Object
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Master Blender 4 With AI Tools, Blender Addons & Unity.
شرکت:
Master Blender 4 With AI Tools, Blender Addons & Unity.
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Hand-Paint Complete Guide / Combine Blender & Photoshop
شرکت:
Hand-Paint Complete Guide / Combine Blender & Photoshop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۲
Make a Cinematic Jet Fighter Animation In Blender
شرکت:
Make a Cinematic Jet Fighter Animation In Blender
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Blender Python
شرکت:
Blender Python
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲
Blender Lighting & Compositing for Beginners
شرکت:
Blender Lighting & Compositing for Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Architectural Design Accelerated | Blender 4 Swift Design
شرکت:
Architectural Design Accelerated | Blender 4 Swift Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ دی ۱۴۰۲