وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Lightroom

Lightroom Mastery: A Masterclass in Photo Elevation
شرکت:
Lightroom Mastery: A Masterclass in Photo Elevation
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Adobe Lightroom Ultimate Guide
شرکت:
Adobe Lightroom Ultimate Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۹ آبان ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Projects
شرکت:
Adobe Lightroom Projects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
WithLuke – Lightroom Masterclass
شرکت:
WithLuke – Lightroom Masterclass
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Adobe Lightroom Classic – Beginner Level
شرکت:
Adobe Lightroom Classic – Beginner Level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Lightroom: Creating Effects
Lightroom: Creating Effects
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Lightroom Mobile: Masking and Image Editing Tips
Lightroom Mobile: Masking and Image Editing Tips
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ تیر ۱۴۰۲
Adobe Lightroom 2023 CC Photo Editing Class Beginner to Pro
شرکت:
Adobe Lightroom 2023 CC Photo Editing Class Beginner to Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
The Complete Lightroom Mobile Course
شرکت:
The Complete Lightroom Mobile Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
شرکت:
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Adobe Lightroom: The Ultimate Guide to Photo Editing.
شرکت:
Adobe Lightroom: The Ultimate Guide to Photo Editing.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
شرکت:
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom: Retouching Faces
Lightroom: Retouching Faces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Lonely –  Mobile Lightroom Preset Tutorial
شرکت:
Lonely – Mobile Lightroom Preset Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Complete Beginner Adobe Lightroom Classic Tutorial (Updated)
شرکت:
Complete Beginner Adobe Lightroom Classic Tutorial (Updated)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom Essentials Course
شرکت:
Adobe Lightroom Essentials Course
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom: Edit & Create Extraordinary Landscape!
شرکت:
Adobe Lightroom: Edit & Create Extraordinary Landscape!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom Classic CC: The Map & Book Module
شرکت:
Adobe Lightroom Classic CC: The Map & Book Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Lightroom را در iPad خود بیاموزید
شرکت:
Lightroom را در iPad خود بیاموزید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
Lightroom برای ویرایش عکس
شرکت:
Lightroom برای ویرایش عکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱