وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Adobe Lightroom

The Complete Lightroom Mobile Course
شرکت:
The Complete Lightroom Mobile Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
شرکت:
Essential Lightroom Course for Beginner to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Adobe Lightroom: The Ultimate Guide to Photo Editing.
شرکت:
Adobe Lightroom: The Ultimate Guide to Photo Editing.
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 24 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
شرکت:
Lightroom Classic CC: Master the Library & Develop Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 28 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Lightroom: Retouching Faces
Lightroom: Retouching Faces
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Lonely –  Mobile Lightroom Preset Tutorial
شرکت:
Lonely – Mobile Lightroom Preset Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Complete Beginner Adobe Lightroom Classic Tutorial (Updated)
شرکت:
Complete Beginner Adobe Lightroom Classic Tutorial (Updated)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom Essentials Course
شرکت:
Adobe Lightroom Essentials Course
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 23 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom: Edit & Create Extraordinary Landscape!
شرکت:
Adobe Lightroom: Edit & Create Extraordinary Landscape!
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom Classic CC: The Map & Book Module
شرکت:
Adobe Lightroom Classic CC: The Map & Book Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۶ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom Classic CC: Print, Slideshow & Web Module
شرکت:
Adobe Lightroom Classic CC: Print, Slideshow & Web Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Adobe Lightroom Classic CC: Master the Develop Module
شرکت:
Adobe Lightroom Classic CC: Master the Develop Module
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۶ دی ۱۴۰۱
Lightroom را در iPad خود بیاموزید
شرکت:
Lightroom را در iPad خود بیاموزید
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۱۲ آبان ۱۴۰۱
Lightroom برای ویرایش عکس
شرکت:
Lightroom برای ویرایش عکس
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۲ آبان ۱۴۰۱
یادگیری لایت روم ( Lightroom )
یادگیری لایت روم ( Lightroom )
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۵ مهر ۱۴۰۱
دوره یادگیری کامل Lightroom CC
شرکت:
دوره یادگیری کامل Lightroom CC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
Lightroom Classic: یادگیری بهترین گردش کار
شرکت:
Lightroom Classic: یادگیری بهترین گردش کار
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تصحیح رنگ پیشرفته در Lightroom Classic
شرکت:
تصحیح رنگ پیشرفته در Lightroom Classic
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲ تیر ۱۴۰۱