وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Oracle

Oracle

Oracle يک بانک اطلاعاتي رابطه‌اي و شيءگرا مي‌باشد که توسط شرکت اوراکل ارائه شده است. اين بانک اطلاعاتي قادر به نگهداري حجم بالايي از داده‌ها بوده، آنها را با سرعت زيادي ذخيره و بازيابي نموده و همچنين امکانات برنامه‌نويسي، پشتيبان‌گيري، امنيتي و… متنوعي را فراهم مي‌کند. اوراکل يک بانک اطلاعاتي توزيع شده است و مي‌تواند با سيستم‌عامل‌هاي مختلفي از قبيل ويندوز و يونيکس کار کند.

در حال حاضر اوراکل بزرگترين و قدرتمندترين بانک اطلاعاتي مي‌باشد که به صورت گسترده در کل جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. استفاده از اين بانک اطلاعاتي به دليل افزايش حجم داده‌ها، نياز به امنيت، دسترسي‌پذيري و قابليت اطمينان بيشتر و… امري اجنتاب ناپذير بوده و همچنين ساير بانک‌هاي اطلاعاتي از قبيل Microsoft SQL Server و MySQL، DB2 در مقايسه با اوراکل، جوابگوی نياز شرکت‌ها و سازمانهای بزرگ نمی باشند.

Oracle Application Development and PL/SQL for beginners
شرکت:
Oracle Application Development and PL/SQL for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
Oracle WebLogic 12c for Administrators
شرکت:
Oracle WebLogic 12c for Administrators
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
Oracle PL/SQL Interview questions – Basic to Advanced
شرکت:
Oracle PL/SQL Interview questions – Basic to Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Master Oracle Cloud Architect Associate With Latest Concepts
شرکت:
Master Oracle Cloud Architect Associate With Latest Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering Oracle Data Integrator (ODI)
شرکت:
Mastering Oracle Data Integrator (ODI)
مدرس: ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Master Oracle Cloud Infrastructure Architect concepts
شرکت:
Master Oracle Cloud Infrastructure Architect concepts
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Master Oracle cloud Architect concepts
شرکت:
Master Oracle cloud Architect concepts
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
Oracle WebLogic 12c Administration & Application Deployment
شرکت:
Oracle WebLogic 12c Administration & Application Deployment
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
The Complete Oracle SQL Certification Course
شرکت:
The Complete Oracle SQL Certification Course
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت و 28 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate for beginner
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate for beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Oracle Data Pump  (Impdp / Expdp )
شرکت:
Oracle Data Pump (Impdp / Expdp )
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
Oracle APEX Mastery: Advanced Techniques Unleashed
شرکت:
Oracle APEX Mastery: Advanced Techniques Unleashed
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۶ فروردین ۱۴۰۳
Learn ORDS (Oracle REST Data Services) for VBCS from scratch
شرکت:
Learn ORDS (Oracle REST Data Services) for VBCS from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn Oracle Live SQL From Scratch
شرکت:
Learn Oracle Live SQL From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Oracle SOA Suite 12c – Advanced
شرکت:
Oracle SOA Suite 12c – Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
NetSuite Complete Course for Procure-To-Pay Cycle
شرکت:
NetSuite Complete Course for Procure-To-Pay Cycle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle E-Business suite(EBS)  R12 Inventory Module Training.
شرکت:
Oracle E-Business suite(EBS) R12 Inventory Module Training.
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle Database 19c Backup and Recovery
شرکت:
Oracle Database 19c Backup and Recovery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure Foundations for beginners
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Foundations for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Financial Modules – Unique Content 2023
شرکت:
Oracle Cloud Financial Modules – Unique Content 2023
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Beginners Guide to Oracle Apex Pages and Regions
شرکت:
Beginners Guide to Oracle Apex Pages and Regions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate Exam
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
How to Install and Configure Oracle APEX On-Premises Easily
شرکت:
How to Install and Configure Oracle APEX On-Premises Easily
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Oracle Exadata Database Administration
شرکت:
Oracle Exadata Database Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲