وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Oracle

Oracle

Oracle يک بانک اطلاعاتي رابطه‌اي و شيءگرا مي‌باشد که توسط شرکت اوراکل ارائه شده است. اين بانک اطلاعاتي قادر به نگهداري حجم بالايي از داده‌ها بوده، آنها را با سرعت زيادي ذخيره و بازيابي نموده و همچنين امکانات برنامه‌نويسي، پشتيبان‌گيري، امنيتي و… متنوعي را فراهم مي‌کند. اوراکل يک بانک اطلاعاتي توزيع شده است و مي‌تواند با سيستم‌عامل‌هاي مختلفي از قبيل ويندوز و يونيکس کار کند.

در حال حاضر اوراکل بزرگترين و قدرتمندترين بانک اطلاعاتي مي‌باشد که به صورت گسترده در کل جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. استفاده از اين بانک اطلاعاتي به دليل افزايش حجم داده‌ها، نياز به امنيت، دسترسي‌پذيري و قابليت اطمينان بيشتر و… امري اجنتاب ناپذير بوده و همچنين ساير بانک‌هاي اطلاعاتي از قبيل Microsoft SQL Server و MySQL، DB2 در مقايسه با اوراکل، جوابگوی نياز شرکت‌ها و سازمانهای بزرگ نمی باشند.

Oracle Fusion HCM – Talent Management
شرکت:
Oracle Fusion HCM – Talent Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 3 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Fusion Financials Cloud Accounts Receivables Implemen
شرکت:
Oracle Fusion Financials Cloud Accounts Receivables Implemen
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 15 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Analytic Functions In-Depth & Advanced Oracle SQL
شرکت:
Oracle Analytic Functions In-Depth & Advanced Oracle SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Allinone Prepare For Ocp Certification Unique Course
شرکت:
Oracle Allinone Prepare For Ocp Certification Unique Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Full Oracle Database High Availability Features
شرکت:
Full Oracle Database High Availability Features
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
ORACLE  SUPPORT AND FORMS CONFIGURATION 10G, 11G ,12C LATER
شرکت:
ORACLE SUPPORT AND FORMS CONFIGURATION 10G, 11G ,12C LATER
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Primavera P6 Essentials Training
شرکت:
Oracle Primavera P6 Essentials Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Fusion Business Processes- Finance Modules R13
شرکت:
Oracle Fusion Business Processes- Finance Modules R13
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure (OCI); Made Easy
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure (OCI); Made Easy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 14 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle APEX: Foundations
Oracle APEX: Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Shell Scripting for Oracle DBA
شرکت:
Shell Scripting for Oracle DBA
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Oracle Engineer/Developer – ( PL/SQL ,APEX , Data Migration)
شرکت:
Oracle Engineer/Developer – ( PL/SQL ,APEX , Data Migration)
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Oracle 19c Database Installation
شرکت:
Oracle 19c Database Installation
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Oracle Data Integrator Web & Data Analysis-Autonomous DB
شرکت:
Oracle Data Integrator Web & Data Analysis-Autonomous DB
مدرس: , , ,
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 1 دقیقه
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Program Oracles Using Chainlink
شرکت:
Program Oracles Using Chainlink
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Introducing SQL and Relational Databases
شرکت:
Introducing SQL and Relational Databases
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۹ فروردین ۱۴۰۲
Shell Scripting for Daily Struggle Beginner Oracle DBA’s
شرکت:
Shell Scripting for Daily Struggle Beginner Oracle DBA’s
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۲
Oracle PL/SQL For beginners using TOAD and SQL Developer
شرکت:
Oracle PL/SQL For beginners using TOAD and SQL Developer
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Mastering AWS Oracle RDS on AWS
شرکت:
Mastering AWS Oracle RDS on AWS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Oracle Transactional Business Intelligence OTBI
شرکت:
Oracle Transactional Business Intelligence OTBI
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Oracle SQL Complete from zero level
شرکت:
Oracle SQL Complete from zero level
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Oracle Fusion Cloud HCM Absence Management ImplementationR13
شرکت:
Oracle Fusion Cloud HCM Absence Management ImplementationR13
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Oracle apps Technical real time Interview Questions
شرکت:
Oracle apps Technical real time Interview Questions
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Oracle ADF 12c Light Course for Certification (1Z0-419 Exam)
شرکت:
Oracle ADF 12c Light Course for Certification (1Z0-419 Exam)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱