وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Oracle

Oracle

Oracle يک بانک اطلاعاتي رابطه‌اي و شيءگرا مي‌باشد که توسط شرکت اوراکل ارائه شده است. اين بانک اطلاعاتي قادر به نگهداري حجم بالايي از داده‌ها بوده، آنها را با سرعت زيادي ذخيره و بازيابي نموده و همچنين امکانات برنامه‌نويسي، پشتيبان‌گيري، امنيتي و… متنوعي را فراهم مي‌کند. اوراکل يک بانک اطلاعاتي توزيع شده است و مي‌تواند با سيستم‌عامل‌هاي مختلفي از قبيل ويندوز و يونيکس کار کند.

در حال حاضر اوراکل بزرگترين و قدرتمندترين بانک اطلاعاتي مي‌باشد که به صورت گسترده در کل جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. استفاده از اين بانک اطلاعاتي به دليل افزايش حجم داده‌ها، نياز به امنيت، دسترسي‌پذيري و قابليت اطمينان بيشتر و… امري اجنتاب ناپذير بوده و همچنين ساير بانک‌هاي اطلاعاتي از قبيل Microsoft SQL Server و MySQL، DB2 در مقايسه با اوراکل، جوابگوی نياز شرکت‌ها و سازمانهای بزرگ نمی باشند.

Learn ORDS (Oracle REST Data Services) for VBCS from scratch
شرکت:
Learn ORDS (Oracle REST Data Services) for VBCS from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Learn Oracle Live SQL From Scratch
شرکت:
Learn Oracle Live SQL From Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 6 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Oracle SOA Suite 12c – Advanced
شرکت:
Oracle SOA Suite 12c – Advanced
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
NetSuite Complete Course for Procure-To-Pay Cycle
شرکت:
NetSuite Complete Course for Procure-To-Pay Cycle
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle E-Business suite(EBS)  R12 Inventory Module Training.
شرکت:
Oracle E-Business suite(EBS) R12 Inventory Module Training.
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle Database 19c Backup and Recovery
شرکت:
Oracle Database 19c Backup and Recovery
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure Foundations for beginners
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Foundations for beginners
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Financial Modules – Unique Content 2023
شرکت:
Oracle Cloud Financial Modules – Unique Content 2023
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ دی ۱۴۰۲
Beginners Guide to Oracle Apex Pages and Regions
شرکت:
Beginners Guide to Oracle Apex Pages and Regions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate Exam
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Foundations Associate Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
How to Install and Configure Oracle APEX On-Premises Easily
شرکت:
How to Install and Configure Oracle APEX On-Premises Easily
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ دی ۱۴۰۲
Oracle Exadata Database Administration
شرکت:
Oracle Exadata Database Administration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Oracle Database: SQL
شرکت:
Oracle Database: SQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Oracle CIoud 2023 – OCI Foundations Associate 1Z0-1085-23
شرکت:
Oracle CIoud 2023 – OCI Foundations Associate 1Z0-1085-23
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 26 دقیقه
۲۸ آذر ۱۴۰۲
Learning Oracle Database 19c
Learning Oracle Database 19c
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۲۶ آذر ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 1Z0-1042-22 Certification
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 1Z0-1042-22 Certification
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Oracle SQL – A Complete Developer’s Guide (2023)
شرکت:
Oracle SQL – A Complete Developer’s Guide (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
[NEW] Oracle PL/SQL – An Ultimate Bootcamp (2023)
شرکت:
[NEW] Oracle PL/SQL – An Ultimate Bootcamp (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Oracle Interview Questions – Data Structures & Algorithms
شرکت:
Oracle Interview Questions – Data Structures & Algorithms
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 17 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure Architect Professional Exam
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Architect Professional Exam
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate Exam
شرکت:
Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate Exam
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ آذر ۱۴۰۲
Oracle APEX Professional (2023)
شرکت:
Oracle APEX Professional (2023)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ آذر ۱۴۰۲