وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Matlab

Matlab

MATLAB یک زبان سطح بالا و با محیطی جذاب می باشد، که در ابتدا براساس زبان برنامه نویسی C توسعه داده شد. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب دو واژه MATrix (ماتریس) وLABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه ‌است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شوند.

Python for MATLAB Fans From Newbie to Superb
شرکت:
Python for MATLAB Fans From Newbie to Superb
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 6 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
MATLAB Basics
شرکت:
MATLAB Basics
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn MATLAB from ZERO to HERO
شرکت:
Learn MATLAB from ZERO to HERO
24,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۳ اسفند ۱۴۰۱
Introductory course to DSGE Models in Matlab Dynare
شرکت:
Introductory course to DSGE Models in Matlab Dynare
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۳ اسفند ۱۴۰۱
Become a Good Matlab Programmer in 30 days
شرکت:
Become a Good Matlab Programmer in 30 days
24,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۲۸ دی ۱۴۰۱
MATLAB & Simulink: From Zero to Hero
شرکت:
MATLAB & Simulink: From Zero to Hero
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
Polynomial interpolation & spline interpolation with MATLAB
شرکت:
Polynomial interpolation & spline interpolation with MATLAB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۲ دی ۱۴۰۱
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Using Matlab and Excel
شرکت:
Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Using Matlab and Excel
29,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 1 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
برنامه نویسی Matlab و Simulink
شرکت:
برنامه نویسی Matlab و Simulink
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 7 دقیقه
۳ مهر ۱۴۰۱
کار با نرم افزار Matlab ویژه مهندسان الکترونیک
شرکت:
کار با نرم افزار Matlab ویژه مهندسان الکترونیک
مدرس:
33,900 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 20 دقیقه
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
مهارت های خود را در کار با Matlab افزایش دهید
شرکت:
مهارت های خود را در کار با Matlab افزایش دهید
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساخت مدل پویای یک اتومبیل الکترونیک بوسیله MATLAB
شرکت:
ساخت مدل پویای یک اتومبیل الکترونیک بوسیله MATLAB
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 27 دقیقه
۸ فروردین ۱۴۰۱
Simulink: دوره مبتدی Matlab / Simulink
شرکت:
Simulink: دوره مبتدی Matlab / Simulink
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
کورس کدنویسی Arduino,LabVIEW, MATLAB, Arduino IDE
شرکت:
کورس کدنویسی Arduino,LabVIEW, MATLAB, Arduino IDE
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 16 دقیقه
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
آموزش مهندسی امکانات در MATLAB
شرکت:
آموزش مهندسی امکانات در MATLAB
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آموزش انجام پروژه های یادگیری ماشینی بر روی Matlab
شرکت:
آموزش انجام پروژه های یادگیری ماشینی بر روی Matlab
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
آموزش پردازش عکس ها و GUI در Matlab
شرکت:
آموزش پردازش عکس ها و GUI در Matlab
مدرس:
24,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۶ فروردین ۱۳۹۹