وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Assembly

Assembly

زبان اَسمبلی یک زبان برنامه‌نویسی سطح پایین برای رایانه‌ها و دیگر دستگاه‌های برنامه‌پذیر است که رابطهٔ یک-به-یک با دستورالعمل‌های زبان ماشین معماری رایانه دارد. هر زبان اسمبلی مختص به یک معماری رایانه خاص است، برخلاف بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی سطح بالا که با معماری‌های مختلف سازگار هستند ولی برای اجرا شدن به مفسر و مترجم نیاز دارند.زبان اسمبلی با استفاده از یک برنامه جانبی به نام اسمبلر یا همگذار، به کد ماشین قابل اجرا تبدیل می‌شود؛ به این فرایند تبدیل، اسمبل کردن Assembling گفته می‌شود.زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین و بر پایه ۰ و ۱ است. اسمبلی مستقیم دستورالعمل های پردازنده اصلی را می نویسد. به همین دلیل یک برنامه نویس به زبان اسمبلی باید در مورد جزییات سخت افزاری CPU از جمله ثبات های آن اطلاع داشته باشد.

Exception in Armv8-A and Kernel Crash debugging
شرکت:
Exception in Armv8-A and Kernel Crash debugging
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 19 دقیقه
۲۹ تیر ۱۴۰۳
8086 Microprocessor Masterclass with Assembly Programming
شرکت:
8086 Microprocessor Masterclass with Assembly Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۳
8051 Microcontroller: Assembly Language & Embedded C
شرکت:
8051 Microcontroller: Assembly Language & Embedded C
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت
۱۲ تیر ۱۴۰۳
Design Thinking Behind Assembly Language
شرکت:
Design Thinking Behind Assembly Language
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
Mastering 8086 Microprocessor and Assembly language Programs
شرکت:
Mastering 8086 Microprocessor and Assembly language Programs
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
ARM Raspberry Pi Assembly Language From Ground Up™
شرکت:
ARM Raspberry Pi Assembly Language From Ground Up™
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering x86-64 Real Assembly Language from Zero | 2023ASM+
شرکت:
Mastering x86-64 Real Assembly Language from Zero | 2023ASM+
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 25 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۲
Introduction to RISC-V and RISC-V assembly programming
شرکت:
Introduction to RISC-V and RISC-V assembly programming
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 25 دقیقه
۱۹ دی ۱۴۰۲
x86 64 Assembly Language and Shellcoding on Linux
شرکت:
x86 64 Assembly Language and Shellcoding on Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Mastering x86-64 Real Assembly Language from Zero | 2023ASM+
شرکت:
Mastering x86-64 Real Assembly Language from Zero | 2023ASM+
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 22 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Assembly Language Adventures: Complete Course
شرکت:
Assembly Language Adventures: Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
Fundamentals of NASM x86 Assembly Programming
شرکت:
Fundamentals of NASM x86 Assembly Programming
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۳ شهریور ۱۴۰۲
x86 Assembly Language and Shellcoding on Linux
شرکت:
x86 Assembly Language and Shellcoding on Linux
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۵ تیر ۱۴۰۲
Master x86 Assembly Language from Scratch
شرکت:
Master x86 Assembly Language from Scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 5 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Learn x86 Assembly Language from Zero to Hero
شرکت:
Learn x86 Assembly Language from Zero to Hero
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Assembly Language Adventures: Complete Course
شرکت:
Assembly Language Adventures: Complete Course
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
29 ساعت و 11 دقیقه
۲۲ دی ۱۴۰۱
ریز پردازنده و زبان اسمبلی
شرکت:
ریز پردازنده و زبان اسمبلی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۱ آبان ۱۴۰۱
برنامه نویسی به زبان X86 Assembly
شرکت:
برنامه نویسی به زبان X86 Assembly
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
کدنویسی اسمبلی
شرکت:
کدنویسی اسمبلی
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت و 16 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
کورس یادگیری زبان برنامه نویسی Assembly
کورس یادگیری زبان برنامه نویسی Assembly
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
آموزش برنامه نویسی ترکیبی C, Assembly
آموزش برنامه نویسی ترکیبی C, Assembly
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
آموزش کدنویسی 32 بیتی x86 به زبان Assembly
شرکت:
آموزش کدنویسی 32 بیتی x86 به زبان Assembly
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۲۶ شهریور ۱۳۹۹