وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Autodesk Dynamo

Dynamo for Documentation
شرکت:
Dynamo for Documentation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ دی ۱۴۰۲
MEP Revit 2023 API Programing C#, and Dynamo Automodeling
شرکت:
MEP Revit 2023 API Programing C#, and Dynamo Automodeling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Bim- Dynamo For Revit Structure- Essential Trainings
شرکت:
Bim- Dynamo For Revit Structure- Essential Trainings
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Thinkparametric – گواهینامه دینامو
شرکت:
Thinkparametric – گواهینامه دینامو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 17 دقیقه
۱۱ آبان ۱۴۰۱
فرآیند ایجاد اسناد BIM با Revit 2020 و دینامو
شرکت:
فرآیند ایجاد اسناد BIM با Revit 2020 و دینامو
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 9 دقیقه
۱۴ دی ۱۴۰۰
آموزش تحلیل CAD در نرم افزارهای Revit 2021, Dynamo 2.6
شرکت:
آموزش تحلیل CAD در نرم افزارهای Revit 2021, Dynamo 2.6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۳ شهریور ۱۴۰۰
آموزش Revit و Dynamo
شرکت:
آموزش Revit و Dynamo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ شهریور ۱۴۰۰